lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
#1031 ครั้งที่ #F186 วันที่ประมูล 18 กันยายน 2563 ( กม.35 )

เครื่องจักรการเกษตร
ท่อ/สาย
NO BRAND
***
64519-00(250-283,121-130,239-249,227-236,088-120,131-196)
สายยาง 1 กอง

*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 10% ***

 • YEAR : -
 • กม.35
 • 74


การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 200,000
อัตราภาษีนำเข้า 10% ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 20,000
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 220,000
VAT 7 % 15,400
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 235,400
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
10,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 700
ราคา 200,000 ค่าบริการออกของกรมศุลกากร/LOT 3,500
VAT 7% จากค่าบริการออกของกรมศุลกากร 245
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 249,845
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง
KM.35 ลานประมูล กม.35 (เขตปลอดอากร สินค้ายังไม่เสียอากรนำเข้าประเทศไทย)
สินค้าที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ
 • 1019
  LOT #1019
  ท่อ/สาย
  NO BRAND
 • 1020
  LOT #1020
  ท่อ/สาย
  NO BRAND
 • 1021
  LOT #1021
  ท่อ/สาย
  NO BRAND
 • 1022
  LOT #1022
  ท่อ/สาย
  NO BRAND
 • 1023
  LOT #1023
  ท่อ/สาย
  NO BRAND
 • 1024
  LOT #1024
  ท่อ/สาย
  NO BRAND
 • 1025
  LOT #1025
  ท่อ/สาย
  NO BRAND
 • 1026
  LOT #1026
  ท่อ/สาย
  NO BRAND
 • 1027
  LOT #1027
  ท่อ/สาย
  NO BRAND
 • 1028
  LOT #1028
  ท่อ/สาย
  NO BRAND
 • 1029
  LOT #1029
  ท่อ/สาย
  NO BRAND
 • 1030
  LOT #1030
  ท่อ/สาย
  NO BRAND