#NO LOT ครั้งที่ # วันที่ประมูล ( ) • YEAR : -
 • 3987241


การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 200,000
อัตราภาษีนำเข้า % ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 0
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 200,000
VAT % 0
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 200,000
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
10,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 700
ราคา 200,000 ค่าบริการออกของกรมศุลกากร/LOT 3,500
VAT 7% จากค่าบริการออกของกรมศุลกากร 245
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 214,445
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง
Info! Here is Default Unify Buttons.
สินค้าที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ
 • 1358
  LOT #1358
  เครื่องพรวนดิน
  KOBASHI
 • 1359
  LOT #1359
  เครื่องพรวนดิน
  KOBASHI
 • 1360
  LOT #1360
  เครื่องพรวนดิน
  NO BRAND
 • 1361
  LOT #1361
  เครื่องพรวนดิน
  KUBOTA
 • 1362
  LOT #1362
  เครื่องพรวนดิน
  KUBOTA
 • 1363
  LOT #1363
  เครื่องพรวนดิน
  NO BRAND
 • 1364
  LOT #1364
  เครื่องพรวนดิน
  NIPLO
 • 1366
  LOT #1366
  เครื่องพรวนดิน
  NO BRAND
 • 1367
  LOT #1367
  เครื่องพรวนดิน
  SASAKI
 • 1368
  LOT #1368
  เครื่องพรวนดิน
  SASAKI
 • 1369
  LOT #1369
  เครื่องพรวนดิน
  NO BRAND
 • 1370
  LOT #1370
  เครื่องพรวนดิน
  NO BRAND
 • 1371
  LOT #1371
  เครื่องพรวนดิน
  WADO
 • 1372
  LOT #1372
  เครื่องพรวนดิน
  WADO
 • 1373
  LOT #1373
  เครื่องพรวนดิน
  NO BRAND
 • 1374
  LOT #1374
  เครื่องพรวนดิน
  NO BRAND
 • 1375
  LOT #1375
  เครื่องพรวนดิน
  NO BRAND
 • 1376
  LOT #1376
  เครื่องพรวนดิน
  NO BRAND
 • 1377
  LOT #1377
  เครื่องพรวนดิน
  NO BRAND
 • 1378
  LOT #1378
  เครื่องพรวนดิน
  NO BRAND
 • 1379
  LOT #1379
  เครื่องพรวนดิน
  NO BRAND
 • 1380
  LOT #1380
  เครื่องพรวนดิน
  NO BRAND
 • 1381
  LOT #1381
  เครื่องพรวนดิน
  NO BRAND
 • 1382
  LOT #1382
  เครื่องพรวนดิน
  NO BRAND
 • 1383
  LOT #1383
  เครื่องพรวนดิน
  NO BRAND
 • 1384
  LOT #1384
  เครื่องพรวนดิน
  NO BRAND
 • 1385
  LOT #1385
  เครื่องพรวนดิน
  NO BRAND
 • 1386
  LOT #1386
  เครื่องพรวนดิน
  NO BRAND
 • 1387
  LOT #1387
  เครื่องพรวนดิน
  NO BRAND
 • 1388
  LOT #1388
  เครื่องพรวนดิน
  NO BRAND
 • 1389
  LOT #1389
  เครื่องพรวนดิน
  NO BRAND
 • 1390
  LOT #1390
  เครื่องพรวนดิน
  NO BRAND
 • 1391
  LOT #1391
  เครื่องพรวนดิน
  NO BRAND
 • 1392
  LOT #1392
  เครื่องพรวนดิน
  NO BRAND
 • 1393
  LOT #1393
  เครื่องพรวนดิน
  NO BRAND
 • 1394
  LOT #1394
  เครื่องพรวนดิน
  NO BRAND
 • 1395
  LOT #1395
  เครื่องพรวนดิน
  NO BRAND
 • 1396
  LOT #1396
  เครื่องพรวนดิน
  NO BRAND
 • 1397
  LOT #1397
  เครื่องพรวนดิน
  NO BRAND
 • 1398
  LOT #1398
  เครื่องพรวนดิน
  NO BRAND
 • 1399
  LOT #1399
  เครื่องพรวนดิน
  NO BRAND
 • 1400
  LOT #1400
  เครื่องพรวนดิน
  NO BRAND
 • 1401
  LOT #1401
  เครื่องพรวนดิน
  NO BRAND
 • 1402
  LOT #1402
  เครื่องพรวนดิน
  NO BRAND
 • 1403
  LOT #1403
  เครื่องพรวนดิน
  NO BRAND
 • 1404
  LOT #1404
  เครื่องพรวนดิน
  NO BRAND
 • 1405
  LOT #1405
  เครื่องพรวนดิน
  NO BRAND
 • 1406
  LOT #1406
  เครื่องพรวนดิน
  NO BRAND
 • 1407
  LOT #1407
  เครื่องพรวนดิน
  NO BRAND
 • 1408
  LOT #1408
  เครื่องพรวนดิน
  NO BRAND
 • 1409
  LOT #1409
  เครื่องพรวนดิน
  NO BRAND
 • 1410
  LOT #1410
  เครื่องพรวนดิน
  ISEKI