lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
#0227 ครั้งที่ #F190 วันที่ประมูล 20 มกราคม 2564 ( กม.35 )

เครื่องยนต์อุปกรณ์และอะไหล่รถบรรทุก
หัวเก๋ง
NISSAN
MK252K
MK252K-07310
หัวเก๋ง 3 ใบปัด เกียร์ธรรมดา กระจกไฟฟ้า ตัดมาพร้อมครัชซี

หมายเหตุ : สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 40%

 • YEAR : -
 • กม.35
 • 81


การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 200,000
อัตราภาษีนำเข้า 40% ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 80,000
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 280,000
VAT 7 % 19,600
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 299,600
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
10,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 700
ราคา 200,000 ค่าบริการออกของกรมศุลกากร/LOT 3,500
VAT 7% จากค่าบริการออกของกรมศุลกากร 245
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 314,045
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง
KM.35 ลานประมูล กม.35 (เขตปลอดอากร สินค้ายังไม่เสียอากรนำเข้าประเทศไทย)
สินค้าที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ
 • 0211
  LOT #0211
  หัวเก๋ง
  HINO
 • 0212
  LOT #0212
  หัวเก๋ง
  HINO
 • 0213
  LOT #0213
  หัวเก๋ง
  ISUZU
 • 0214
  LOT #0214
  หัวเก๋ง
  ISUZU
 • 0215
  LOT #0215
  หัวเก๋ง
  ISUZU
 • 0216
  LOT #0216
  หัวเก๋ง
  ISUZU
 • 0217
  LOT #0217
  หัวเก๋ง
  ISUZU
 • 0218
  LOT #0218
  หัวเก๋ง
  ISUZU
 • 0219
  LOT #0219
  หัวเก๋ง
  ISUZU
 • 0220
  LOT #0220
  หัวเก๋ง
  ISUZU
 • 0220A
  LOT #0220A
  หัวเก๋ง
  ISUZU
 • 0221
  LOT #0221
  หัวเก๋ง
  NISSAN
 • 0222
  LOT #0222
  หัวเก๋ง
  NISSAN
 • 0223
  LOT #0223
  หัวเก๋ง
  NISSAN
 • 0224
  LOT #0224
  หัวเก๋ง
  NISSAN
 • 0225
  LOT #0225
  หัวเก๋ง
  NISSAN
 • 0226
  LOT #0226
  หัวเก๋ง
  NISSAN
 • 0227A
  LOT #0227A
  หัวเก๋ง
  NISSAN
 • 0228
  LOT #0228
  หัวเก๋ง
  MITSUBISHI
 • 0229
  LOT #0229
  หัวเก๋ง
  MITSUBISHI
 • 0230
  LOT #0230
  หัวเก๋ง
  MITSUBISHI
 • 0231
  LOT #0231
  หัวเก๋ง
  MITSUBISHI
 • 0232
  LOT #0232
  หัวเก๋ง
  MITSUBISHI