#NO LOT ครั้งที่ # วันที่ประมูล ( )
 • YEAR : -
 • 3152197


การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 200,000
อัตราภาษีนำเข้า % ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 0
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 200,000
VAT % 0
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 200,000
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
10,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 700
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 210,700
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าบริการออกของ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง
Info! Here is Default Unify Buttons.
สินค้าที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ
 • 0162
  LOT #0162
  หัวเก๋ง
  HINO
 • 0163
  LOT #0163
  หัวเก๋ง
  HINO
 • 0164
  LOT #0164
  หัวเก๋ง
  HINO
 • 0165
  LOT #0165
  หัวเก๋ง
  HINO
 • 0166
  LOT #0166
  หัวเก๋ง
  HINO
 • 0167
  LOT #0167
  หัวเก๋ง
  HINO
 • 0168
  LOT #0168
  หัวเก๋ง
  HINO
 • 0169
  LOT #0169
  หัวเก๋ง
  HINO
 • 0170
  LOT #0170
  หัวเก๋ง
  ISUZU
 • 0171
  LOT #0171
  หัวเก๋ง
  ISUZU
 • 0172
  LOT #0172
  หัวเก๋ง
  ISUZU
 • 0173
  LOT #0173
  หัวเก๋ง
  ISUZU
 • 0174
  LOT #0174
  หัวเก๋ง
  ISUZU
 • 0175
  LOT #0175
  หัวเก๋ง
  NISSAN
 • 0176
  LOT #0176
  หัวเก๋ง
  NISSAN
 • 0177
  LOT #0177
  หัวเก๋ง
  NISSAN
 • 0178
  LOT #0178
  หัวเก๋ง
  NISSAN
 • 0180
  LOT #0180
  หัวเก๋ง
  NISSAN
 • 0181
  LOT #0181
  หัวเก๋ง
  MITSUBISHI
 • 0182
  LOT #0182
  หัวเก๋ง
  MITSUBISHI
 • 0183
  LOT #0183
  หัวเก๋ง
  MITSUBISHI
 • 0184
  LOT #0184
  หัวเก๋ง
  MITSUBISHI
 • 0185
  LOT #0185
  หัวเก๋ง
  MITSUBISHI
 • 0186
  LOT #0186
  หัวเก๋ง
  FOTON
 • 0548
  LOT #0548
  หัวเก๋ง
  NO BRAND