#NO LOT ครั้งที่ # วันที่ประมูล ( ) • YEAR : -
 • 3978486


การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 200,000
อัตราภาษีนำเข้า % ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 0
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 200,000
VAT % 0
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 200,000
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
10,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 700
ราคา 200,000 ค่าบริการออกของกรมศุลกากร/LOT 3,500
VAT 7% จากค่าบริการออกของกรมศุลกากร 245
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 214,445
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง
Info! Here is Default Unify Buttons.
สินค้าที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ
 • 0207
  LOT #0207
  หัวเก๋ง
  HINO
 • 0208
  LOT #0208
  หัวเก๋ง
  HINO
 • 0209
  LOT #0209
  หัวเก๋ง
  HINO
 • 0210
  LOT #0210
  หัวเก๋ง
  HINO
 • 0211
  LOT #0211
  หัวเก๋ง
  HINO
 • 0212
  LOT #0212
  หัวเก๋ง
  HINO
 • 0213
  LOT #0213
  หัวเก๋ง
  HINO
 • 0214
  LOT #0214
  หัวเก๋ง
  ISUZU
 • 0215
  LOT #0215
  หัวเก๋ง
  ISUZU
 • 0216
  LOT #0216
  หัวเก๋ง
  ISUZU
 • 0217
  LOT #0217
  หัวเก๋ง
  ISUZU
 • 0218
  LOT #0218
  หัวเก๋ง
  ISUZU
 • 0219
  LOT #0219
  หัวเก๋ง
  ISUZU
 • 0220
  LOT #0220
  หัวเก๋ง
  ISUZU
 • 0221
  LOT #0221
  หัวเก๋ง
  ISUZU
 • 0222
  LOT #0222
  หัวเก๋ง
  ISUZU
 • 0224
  LOT #0224
  หัวเก๋ง
  ISUZU
 • 0225
  LOT #0225
  หัวเก๋ง
  ISUZU
 • 0226
  LOT #0226
  หัวเก๋ง
  NISSAN
 • 0227
  LOT #0227
  หัวเก๋ง
  NISSAN
 • 0228
  LOT #0228
  หัวเก๋ง
  NISSAN
 • 0229
  LOT #0229
  หัวเก๋ง
  NISSAN
 • 0230
  LOT #0230
  หัวเก๋ง
  NISSAN
 • 0231
  LOT #0231
  หัวเก๋ง
  NISSAN
 • 0232
  LOT #0232
  หัวเก๋ง
  NISSAN
 • 0233
  LOT #0233
  หัวเก๋ง
  NISSAN
 • 0234
  LOT #0234
  หัวเก๋ง
  NISSAN
 • 0235
  LOT #0235
  หัวเก๋ง
  NISSAN
 • 0236
  LOT #0236
  หัวเก๋ง
  NISSAN
 • 0237
  LOT #0237
  หัวเก๋ง
  NISSAN
 • 0238
  LOT #0238
  หัวเก๋ง
  NISSAN
 • 0239
  LOT #0239
  หัวเก๋ง
  NISSAN
 • 0240
  LOT #0240
  หัวเก๋ง
  MITSUBISHI
 • 0241
  LOT #0241
  หัวเก๋ง
  MITSUBISHI
 • 0242
  LOT #0242
  หัวเก๋ง
  MITSUBISHI
 • 0243
  LOT #0243
  หัวเก๋ง
  MITSUBISHI
 • 0244
  LOT #0244
  หัวเก๋ง
  MITSUBISHI
 • 0245
  LOT #0245
  หัวเก๋ง
  MITSUBISHI
 • 0246
  LOT #0246
  หัวเก๋ง
  MAZDA