lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
#F0116 ครั้งที่ #F167 วันที่ประมูล 13-16 กุมภาพันธ์ 2562 ( กม.35 )

ประเภท : อะไหล่รถบรรทุก / หัวเก๋ง

ยี่ห้อ : HINO

รุ่น : FC1JHE

S/NO : FC1JHE-10045

E/NO :

C/NO :

หัวเก๋ง

*** EXCLUDE 40% THAI IMPORT DUTY ***

 • YEAR : -
 • กม.35
 • 149
การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 200,000
อัตราภาษีนำเข้า 40% ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 80,000
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 280,000
VAT 7 % 19,600
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 299,600
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
10,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 700
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 310,300
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าบริการออกของ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง
KM.35 ลานประมูล กม.35 (เขตปลอดอากร สินค้ายังไม่เสียอากรนำเข้าประเทศไทย)
สินค้าที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ
 • F0115
  LOT #F0115
  หัวเก๋ง
  TOYOTA
 • F0117
  LOT #F0117
  หัวเก๋ง
  HINO
 • F0118
  LOT #F0118
  หัวเก๋ง
  HINO
 • F0119
  LOT #F0119
  หัวเก๋ง
  HINO
 • F0120
  LOT #F0120
  หัวเก๋ง
  HINO
 • F0121
  LOT #F0121
  หัวเก๋ง
  HINO
 • F0122
  LOT #F0122
  หัวเก๋ง
  HINO
 • F0123
  LOT #F0123
  หัวเก๋ง
  HINO
 • F0124
  LOT #F0124
  หัวเก๋ง
  HINO
 • F0125
  LOT #F0125
  หัวเก๋ง
  HINO
 • F0126
  LOT #F0126
  หัวเก๋ง
  HINO
 • F0127
  LOT #F0127
  หัวเก๋ง
  HINO
 • F0128
  LOT #F0128
  หัวเก๋ง
  HINO
 • F0129
  LOT #F0129
  หัวเก๋ง
  ISUZU
 • F0130
  LOT #F0130
  หัวเก๋ง
  ISUZU
 • F0131
  LOT #F0131
  หัวเก๋ง
  ISUZU
 • F0132
  LOT #F0132
  หัวเก๋ง
  ISUZU
 • F0133
  LOT #F0133
  หัวเก๋ง
  ISUZU
 • F0134
  LOT #F0134
  หัวเก๋ง
  ISUZU
 • F0135
  LOT #F0135
  หัวเก๋ง
  ISUZU
 • F0136
  LOT #F0136
  หัวเก๋ง
  ISUZU
 • F0137
  LOT #F0137
  หัวเก๋ง
  ISUZU
 • F0138
  LOT #F0138
  หัวเก๋ง
  ISUZU
 • F0139
  LOT #F0139
  หัวเก๋ง
  ISUZU
 • F0140
  LOT #F0140
  หัวเก๋ง
  ISUZU
 • F0141
  LOT #F0141
  หัวเก๋ง
  ISUZU
 • F0142
  LOT #F0142
  หัวเก๋ง
  ISUZU
 • F0143
  LOT #F0143
  หัวเก๋ง
  ISUZU
 • F0144
  LOT #F0144
  หัวเก๋ง
  ISUZU
 • F0145
  LOT #F0145
  หัวเก๋ง
  ISUZU
 • F0146
  LOT #F0146
  หัวเก๋ง
  ISUZU
 • F0147
  LOT #F0147
  หัวเก๋ง
  ISUZU
 • F0148
  LOT #F0148
  หัวเก๋ง
  ISUZU
 • F0149
  LOT #F0149
  หัวเก๋ง
  ISUZU
 • F0150
  LOT #F0150
  หัวเก๋ง
  ISUZU
 • F0151
  LOT #F0151
  หัวเก๋ง
  ISUZU
 • F0152
  LOT #F0152
  หัวเก๋ง
  ISUZU
 • F0153
  LOT #F0153
  หัวเก๋ง
  ISUZU
 • F0154
  LOT #F0154
  หัวเก๋ง
  ISUZU
 • F0155
  LOT #F0155
  หัวเก๋ง
  MITSUBISHI
 • F0156
  LOT #F0156
  หัวเก๋ง
  MITSUBISHI
 • F0157
  LOT #F0157
  หัวเก๋ง
  MITSUBISHI
 • F0158
  LOT #F0158
  หัวเก๋ง
  MITSUBISHI
 • F0159
  LOT #F0159
  หัวเก๋ง
  NISSAN
 • F0160
  LOT #F0160
  หัวเก๋ง
  NISSAN
 • F0161
  LOT #F0161
  หัวเก๋ง
  NISSAN
 • F0162
  LOT #F0162
  หัวเก๋ง
  NISSAN
 • F0163
  LOT #F0163
  หัวเก๋ง
  NISSAN
 • F0164
  LOT #F0164
  หัวเก๋ง
  NISSAN
 • F0165
  LOT #F0165
  หัวเก๋ง
  NISSAN
 • F0166
  LOT #F0166
  หัวเก๋ง
  NISSAN
 • F0167
  LOT #F0167
  หัวเก๋ง
  NISSAN