#NO LOT ครั้งที่ # วันที่ประมูล ( )



 • YEAR : -
 • 5515576


การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 200,000
อัตราภาษีนำเข้า % ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 0
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 200,000
VAT % 0
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 200,000
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
10,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 700
ราคา 200,000 ค่าบริการออกของกรมศุลกากร/LOT 3,500
VAT 7% จากค่าบริการออกของกรมศุลกากร 245
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 214,445
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง
Info! Here is Default Unify Buttons.
สินค้าที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ
 • 0917
  LOT #0917
  เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง
  NO BRAND
 • 0919
  LOT #0919
  เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง
  NO BRAND
 • 0920
  LOT #0920
  เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง
  MARUYAMA
 • 0921
  LOT #0921
  เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง
  NO BRAND
 • 0922
  LOT #0922
  เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง
  NON
 • 0923
  LOT #0923
  เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง
  TOYOTA
 • 0924
  LOT #0924
  เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง
  NO BRAND