lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
#F0091 ครั้งที่ #F166 วันที่ประมูล 16-19 มกราคม 2562 ( กม.35 )

ประเภท : อะไหล่รถบรรทุก / เครื่องยนต์

ยี่ห้อ : HINO

รุ่น : F17D

S/NO : ***

E/NO : F17D TJ10156

C/NO :

เครื่องยนต์

*** EXCLUDE 10% THAI IMPORT DUTY ***

 • YEAR : -
 • กม.35
 • 178
การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 200,000
อัตราภาษีนำเข้า 10% ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 20,000
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 220,000
VAT 7 % 15,400
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 235,400
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5% 10,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 700
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 246,100
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าบริการออกของ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง
KM.35 ลานประมูล กม.35 (เขตปลอดอากร สินค้ายังไม่เสียอากรนำเข้าประเทศไทย)
สินค้าที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ
 • F0004
  LOT #F0004
  เครื่องยนต์
  YANMAR
 • F0007
  LOT #F0007
  เครื่องยนต์
  CHEN YU
 • F0008
  LOT #F0008
  เครื่องยนต์
  CHEN YU
 • F0009
  LOT #F0009
  เครื่องยนต์
  CHEN YU
 • F0010
  LOT #F0010
  เครื่องยนต์
  NO BRAND
 • F0011
  LOT #F0011
  เครื่องยนต์
  YANMAR
 • F0012
  LOT #F0012
  เครื่องยนต์
  KUBOTA
 • F0013
  LOT #F0013
  เครื่องยนต์
  KUBOTA
 • F0014
  LOT #F0014
  เครื่องยนต์
  KUBOTA
 • F0015
  LOT #F0015
  เครื่องยนต์
  MITSUI DEUTZ
 • F0016
  LOT #F0016
  เครื่องยนต์
  YANMAR
 • F0017
  LOT #F0017
  เครื่องยนต์
  ISEKI
 • F0018
  LOT #F0018
  เครื่องยนต์
  ISEKI
 • F0019
  LOT #F0019
  เครื่องยนต์
  ISUZU
 • F0020
  LOT #F0020
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • F0021
  LOT #F0021
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • F0022
  LOT #F0022
  เครื่องยนต์
  SUZUKI
 • F0023
  LOT #F0023
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • F0024
  LOT #F0024
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • F0025
  LOT #F0025
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • F0026
  LOT #F0026
  เครื่องยนต์
  YANMAR
 • F0027
  LOT #F0027
  เครื่องยนต์
  YANMAR
 • F0028
  LOT #F0028
  เครื่องยนต์
  KOMATSU
 • F0029
  LOT #F0029
  เครื่องยนต์
  KOMATSU
 • F0030
  LOT #F0030
  เครื่องยนต์
  KUBOTA
 • F0031
  LOT #F0031
  เครื่องยนต์
  KUBOTA
 • F0032
  LOT #F0032
  เครื่องยนต์
  KUBOTA
 • F0033
  LOT #F0033
  เครื่องยนต์
  KUBOTA
 • F0034
  LOT #F0034
  เครื่องยนต์
  YANMAR
 • F0035
  LOT #F0035
  เครื่องยนต์
  PERKINS
 • F0036
  LOT #F0036
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • F0037
  LOT #F0037
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • F0038
  LOT #F0038
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • F0039
  LOT #F0039
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • F0040
  LOT #F0040
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • F0041
  LOT #F0041
  เครื่องยนต์
  NISSAN
 • F0042
  LOT #F0042
  เครื่องยนต์
  NISSAN
 • F0043
  LOT #F0043
  เครื่องยนต์
  ISUZU
 • F0044
  LOT #F0044
  เครื่องยนต์
  ISUZU
 • F0045
  LOT #F0045
  เครื่องยนต์
  ISUZU
 • F0046
  LOT #F0046
  เครื่องยนต์
  ISUZU
 • F0047
  LOT #F0047
  เครื่องยนต์
  ISUZU
 • F0048
  LOT #F0048
  เครื่องยนต์
  ISUZU
 • F0049
  LOT #F0049
  เครื่องยนต์
  TOYOTA
 • F0050
  LOT #F0050
  เครื่องยนต์
  HINO
 • F0051
  LOT #F0051
  เครื่องยนต์
  DETROIT
 • F0052
  LOT #F0052
  เครื่องยนต์
  KOMATSU
 • F0053
  LOT #F0053
  เครื่องยนต์
  KOMATSU
 • F0054
  LOT #F0054
  เครื่องยนต์
  HINO
 • F0055
  LOT #F0055
  เครื่องยนต์
  HINO
 • F0056
  LOT #F0056
  เครื่องยนต์
  HINO
 • F0057
  LOT #F0057
  เครื่องยนต์
  HINO
 • F0058
  LOT #F0058
  เครื่องยนต์
  ISUZU
 • F0059
  LOT #F0059
  เครื่องยนต์
  ISUZU
 • F0060
  LOT #F0060
  เครื่องยนต์
  ISUZU
 • F0061
  LOT #F0061
  เครื่องยนต์
  ISUZU
 • F0062
  LOT #F0062
  เครื่องยนต์
  ISUZU
 • F0063
  LOT #F0063
  เครื่องยนต์
  ISUZU
 • F0064
  LOT #F0064
  เครื่องยนต์
  ISUZU
 • F0065
  LOT #F0065
  เครื่องยนต์
  ISUZU
 • F0066
  LOT #F0066
  เครื่องยนต์
  ISUZU
 • F0067
  LOT #F0067
  เครื่องยนต์
  NISSAN
 • F0068
  LOT #F0068
  เครื่องยนต์
  ISUZU
 • F0069
  LOT #F0069
  เครื่องยนต์
  NISSAN
 • F0070
  LOT #F0070
  เครื่องยนต์
  NISSAN
 • F0071
  LOT #F0071
  เครื่องยนต์
  NISSAN
 • F0072
  LOT #F0072
  เครื่องยนต์
  NISSAN
 • F0073
  LOT #F0073
  เครื่องยนต์
  NISSAN
 • F0074
  LOT #F0074
  เครื่องยนต์
  NISSAN
 • F0075
  LOT #F0075
  เครื่องยนต์
  NISSAN
 • F0076
  LOT #F0076
  เครื่องยนต์
  NISSAN
 • F0077
  LOT #F0077
  เครื่องยนต์
  NISSAN
 • F0078
  LOT #F0078
  เครื่องยนต์
  NISSAN
 • F0079
  LOT #F0079
  เครื่องยนต์
  NISSAN
 • F0080
  LOT #F0080
  เครื่องยนต์
  NISSAN
 • F0081
  LOT #F0081
  เครื่องยนต์
  NISSAN
 • F0082
  LOT #F0082
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • F0083
  LOT #F0083
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • F0084
  LOT #F0084
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • F0085
  LOT #F0085
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • F0086
  LOT #F0086
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • F0087
  LOT #F0087
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • F0088
  LOT #F0088
  เครื่องยนต์
  VOLVO
 • F0089
  LOT #F0089
  เครื่องยนต์
  KOMATSU
 • F0090
  LOT #F0090
  เครื่องยนต์
  HINO
 • F0092
  LOT #F0092
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • F0093
  LOT #F0093
  เครื่องยนต์
  NISSAN
 • F0094
  LOT #F0094
  เครื่องยนต์
  NISSAN
 • F0095
  LOT #F0095
  เครื่องยนต์
  ISUZU