#NO LOT ครั้งที่ # วันที่ประมูล ( ) • YEAR : -
 • 3986827


การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 200,000
อัตราภาษีนำเข้า % ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 0
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 200,000
VAT % 0
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 200,000
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
10,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 700
ราคา 200,000 ค่าบริการออกของกรมศุลกากร/LOT 3,500
VAT 7% จากค่าบริการออกของกรมศุลกากร 245
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 214,445
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง
Info! Here is Default Unify Buttons.
เบรก
   สภาพการใช้งานเบรคมือ(เบรคจอด) ควรซ่อม
ระบบการทำงาน
   เสารางยก ดี
   โซ่-ลูกปืน ดี
   สภาพของงา ดี
สภาพที่นั่งคนขับ
   หัวเก๋ง หลังคา
   แผงมอนิเตอร์ พอใช้
   การทำงานของมิเตอร์วัดชั่วโมง พอใช้
   การทำงานของมิเตอร์วัดตัวอื่นๆ พอใช้
   เบาะนั่งคนขับ ดี
สภาพโดยรวมจากภายนอก
   สภาพโดยรวม-ด้านหน้า ดี
   สภาพโดยรวม-ด้านหลัง ดี
   สภาพโดยรวม-ด้านขวา ดี
   สภาพโดยรวม-ด้านซ้าย ดี
   สภาพโดยรวม-ด้านบน ดี
สภาพช่วงล่าง
   สภาพยางล้อ-ซ้ายหลัง พอใช้
   สภาพยางล้อ-ซ้ายหน้า พอใช้
   สภาพยางล้อ-ขวาหลัง พอใช้
   สภาพยางล้อ-ขวาหน้า พอใช้
ระบบไฟฟ้า
   ระบบไฟส่องสว่าง ดี
   สภาพแบตเตอรี่ ดี
สภาพเครื่องยนต์
   ไม่มีน้ำมันรั่วไหล ควรซ่อม
   เสียงเครื่องตอนสตาร์ท พอใช้
   ควันที่ปล่อยออกมาตอนสตาร์ทเครื่อง พอใช้
   ขี้เขม่าที่ปล่อยออกมาตอนสตาร์ทเครื่อง พอใช้
   สภาพของปั๊มน้ำไม่มีการรั่วไหล ดี
   ไม่มีน้ำรั่วจากหม้อน้ำ ดี
สภาพกระบอกไฮโดรลิค
   ระบบยก/ไม่มีน้ำมันรั่วจากกระบอกไฮโดรลิค พอใช้
   ระบบคว่ำ-หงาย/ไม่มีน้ำมันรั่วจากกระบอกไฮโดรลิค พอใช้
   ระบบเลี้ยว/ไม่มีน้ำมันรั่วจากกระบอกไฮโดรลิค พอใช้
ระบบไฮโดรลิค
   ไม่มีรอยรั่วจาก วาล์ว(ลิ้น),สายยางหรือท่อไฮโดรลิค ดี
   สภาพมอเตอร์และปั๊มไฮโดรลิค ดี
   น้ำมันไฮโดรลิค พอใช้
   สภาพการใช้งานคันควบคุม ดี
หมายเหตุ
   หมายเหตุ ดี
   เสาสูง 3 ม.
   
สินค้าที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ
 • 1622
  LOT #1622
  รถยก
  TCM
 • 1623
  LOT #1623
  รถยก
  KOMATSU
 • 1624
  LOT #1624
  รถยก
  TOYOTA
 • 1625
  LOT #1625
  รถยก
  TCM
 • 1626
  LOT #1626
  รถยก
  TCM
 • 1627
  LOT #1627
  รถยก
  TOYOTA
 • 1628
  LOT #1628
  รถยก
  TOYOTA
 • 1629
  LOT #1629
  รถยก
  TOYOTA
 • 1630
  LOT #1630
  รถยก
  TOYOTA
 • 1631
  LOT #1631
  รถยก
  TCM
 • 1632
  LOT #1632
  รถยก
  MITSUBISHI
 • 1633
  LOT #1633
  รถยก
  MITSUBISHI
 • 1634
  LOT #1634
  รถยก
  MITSUBISHI
 • 1635
  LOT #1635
  รถยก
  TOYOTA
 • 1636
  LOT #1636
  รถยก
  MITSUBISHI
 • 1637
  LOT #1637
  รถยก
  TOYOTA
 • 1638
  LOT #1638
  รถยก
  TOYOTA
 • 1640
  LOT #1640
  รถยก
  TOYOTA
 • 1641
  LOT #1641
  รถยก
  TOYOTA
 • 1642
  LOT #1642
  รถยก
  TOYOTA
 • 1643
  LOT #1643
  รถยก
  TOYOTA
 • 1644
  LOT #1644
  รถยก
  TOYOTA
 • 1645
  LOT #1645
  รถยก
  TOYOTA
 • 1646
  LOT #1646
  รถยก
  TOYOTA
 • 1647
  LOT #1647
  รถยก
  MITSUBISHI
 • 1648
  LOT #1648
  รถยก
  MITSUBISHI
 • 1649
  LOT #1649
  รถยก
  MITSUBISHI
 • 1650
  LOT #1650
  รถยก
  TCM
 • 1651
  LOT #1651
  รถยก
  MITSUBISHI
 • 1652
  LOT #1652
  รถยก
  MITSUBISHI
 • 1653
  LOT #1653
  รถยก
  MITSUBISHI
 • 1654
  LOT #1654
  รถยก
  MITSUBISHI
 • 1655
  LOT #1655
  รถยก
  MITSUBISHI
 • 1656
  LOT #1656
  รถยก
  MITSUBISHI
 • 1657
  LOT #1657
  รถยก
  KOMATSU
 • 1658
  LOT #1658
  รถยก
  TOYOTA
 • 1659
  LOT #1659
  รถยก
  TOYOTA
 • 1660
  LOT #1660
  รถยก
  TOYOTA
 • 1661
  LOT #1661
  รถยก
  TOYOTA
 • 1662
  LOT #1662
  รถยก
  KOMATSU
 • 1663
  LOT #1663
  รถยก
  TOYOTA
 • 1664
  LOT #1664
  รถยก
  TCM
 • 1665
  LOT #1665
  รถยก
  TOYOTA
 • 1666
  LOT #1666
  รถยก
  NISSAN
 • 1667
  LOT #1667
  รถยก
  TOYOTA
 • 1668
  LOT #1668
  รถยก
  TCM
 • 1669
  LOT #1669
  รถยก
  TOYOTA
 • 1670
  LOT #1670
  รถยก
  TOYOTA
 • 1671
  LOT #1671
  รถยก
  TOYOTA
 • 1672
  LOT #1672
  รถยก
  TOYOTA
 • 1673
  LOT #1673
  รถยก
  TOYOTA