#NO LOT ครั้งที่ # วันที่ประมูล ( )
 • YEAR : -
 • 3164059


การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 200,000
อัตราภาษีนำเข้า % ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 0
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 200,000
VAT % 0
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 200,000
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
10,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 700
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 210,700
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าบริการออกของ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง
Info! Here is Default Unify Buttons.

ข้อมูล ขนาดเครื่องจักรเบื้องต้น
รุ่นเครื่องจักรกว้าง x ยาว x สูง (mm.)น้ำหนัก (kg.)
WS32,040 x 4,290 x 2,8703,950
WS32,040 x 4,290 x 2,8703,900
WS3001,750 x 4,200 x 2,4803,250
WS300A1,690 x 4,220 x 03,200
WS3004-21,690 x 0 x 03,200
WS3101,690 x 0 x 03,000
WS310-21,690 x 0 x 03,000
WS310-31,690 x 0 x 03,000
โปรดทราบ ขนาด และ น้ำหนักเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น


สินค้าที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ
 • 1346
  LOT #1346
  รถตักล้อยาง
  BOBCAT
 • 1338
  LOT #1338
  รถตักล้อยาง
  KOMATSU
 • 1335
  LOT #1335
  รถตักล้อยาง
  MITSUBISHI
 • 1342
  LOT #1342
  รถตักล้อยาง
  TCM
 • 1343
  LOT #1343
  รถตักล้อยาง
  TCM
 • 1340
  LOT #1340
  รถตักล้อยาง
  TOYOTA
 • 1330
  LOT #1330
  รถตักล้อยาง
  KOMATSU
 • 1336
  LOT #1336
  รถตักล้อยาง
  MITSUI
 • 1327
  LOT #1327
  รถตักล้อยาง
  TRHB
 • 1328
  LOT #1328
  รถตักล้อยาง
  TRHB
 • 1329
  LOT #1329
  รถตักล้อยาง
  KOMATSU
 • 1329A
  LOT #1329A
  รถตักล้อยาง
  TCM
 • 1331
  LOT #1331
  รถตักล้อยาง
  KOMATSU
 • 1332
  LOT #1332
  รถตักล้อยาง
  KOMATSU
 • 1334
  LOT #1334
  รถตักล้อยาง
  MITSUBISHI
 • 1335A
  LOT #1335A
  รถตักล้อยาง
  MITSUI
 • 1337
  LOT #1337
  รถตักล้อยาง
  MITSUI
 • 1339
  LOT #1339
  รถตักล้อยาง
  TOYOTA
 • 1341
  LOT #1341
  รถตักล้อยาง
  KOMATSU
 • 1344
  LOT #1344
  รถตักล้อยาง
  TCM
 • 1345
  LOT #1345
  รถตักล้อยาง
  TCM