#NO LOT ครั้งที่ # วันที่ประมูล ( )
 • YEAR : -
 • 3163964


การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 200,000
อัตราภาษีนำเข้า % ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 0
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 200,000
VAT % 0
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 200,000
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
10,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 700
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 210,700
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าบริการออกของ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง
Info! Here is Default Unify Buttons.
สินค้าที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ
 • 1224
  LOT #1224
  รถยก
  KOMATSU
 • 1247
  LOT #1247
  รถยก
  TOYOTA
 • 1234
  LOT #1234
  รถยก
  TOYOTA
 • 1219
  LOT #1219
  รถยก
  TOYOTA
 • 1246
  LOT #1246
  รถยก
  NISSAN
 • 1244
  LOT #1244
  รถยก
  KOMATSU
 • 1227
  LOT #1227
  รถยก
  TOYOTA
 • 1242
  LOT #1242
  รถยก
  TOYOTA
 • 1217
  LOT #1217
  รถยก
  TOYOTA
 • 1195
  LOT #1195
  รถยก
  TOYOTA
 • 1208
  LOT #1208
  รถยก
  TOYOTA
 • 1220
  LOT #1220
  รถยก
  TOYOTA
 • 1235
  LOT #1235
  รถยก
  TOYOTA
 • 1196
  LOT #1196
  รถยก
  TOYOTA
 • 1222
  LOT #1222
  รถยก
  NISSAN
 • 1192A
  LOT #1192A
  รถยก
  TCM
 • 1193
  LOT #1193
  รถยก
  TCM
 • 1194
  LOT #1194
  รถยก
  MITSUBISHI
 • 1197
  LOT #1197
  รถยก
  TOYOTA
 • 1198
  LOT #1198
  รถยก
  TOYOTA
 • 1199
  LOT #1199
  รถยก
  TOYOTA
 • 1200
  LOT #1200
  รถยก
  TOYOTA
 • 1201
  LOT #1201
  รถยก
  TCM
 • 1202
  LOT #1202
  รถยก
  KOMATSU
 • 1203
  LOT #1203
  รถยก
  TOYOTA
 • 1204
  LOT #1204
  รถยก
  TOYOTA
 • 1205
  LOT #1205
  รถยก
  TOYOTA
 • 1206
  LOT #1206
  รถยก
  TCM
 • 1207
  LOT #1207
  รถยก
  MITSUBISHI
 • 1209
  LOT #1209
  รถยก
  TOYOTA
 • 1210
  LOT #1210
  รถยก
  TCM
 • 1211
  LOT #1211
  รถยก
  TCM
 • 1212
  LOT #1212
  รถยก
  KOMATSU
 • 1213
  LOT #1213
  รถยก
  TCM
 • 1214
  LOT #1214
  รถยก
  MITSUBISHI
 • 1215
  LOT #1215
  รถยก
  TOYOTA
 • 1216
  LOT #1216
  รถยก
  TOYOTA
 • 1221
  LOT #1221
  รถยก
  TCM
 • 1223
  LOT #1223
  รถยก
  MITSUBISHI
 • 1225
  LOT #1225
  รถยก
  MITSUBISHI
 • 1226
  LOT #1226
  รถยก
  TOYOTA
 • 1228
  LOT #1228
  รถยก
  TOYOTA
 • 1229
  LOT #1229
  รถยก
  TOYOTA
 • 1230
  LOT #1230
  รถยก
  TOYOTA
 • 1231
  LOT #1231
  รถยก
  TOYOTA
 • 1232
  LOT #1232
  รถยก
  TOYOTA
 • 1233
  LOT #1233
  รถยก
  TOYOTA
 • 1236
  LOT #1236
  รถยก
  TOYOTA
 • 1237
  LOT #1237
  รถยก
  TOYOTA
 • 1238
  LOT #1238
  รถยก
  TCM
 • 1239
  LOT #1239
  รถยก
  KOMATSU
 • 1240
  LOT #1240
  รถยก
  TOYOTA
 • 1241
  LOT #1241
  รถยก
  TOYOTA
 • 1243
  LOT #1243
  รถยก
  TOYOTA
 • 1245
  LOT #1245
  รถยก
  TOYOTA