#NO LOT ครั้งที่ # วันที่ประมูล ( ) • YEAR : -
 • 3987099


การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 200,000
อัตราภาษีนำเข้า % ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 0
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 200,000
VAT % 0
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 200,000
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
10,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 700
ราคา 200,000 ค่าบริการออกของกรมศุลกากร/LOT 3,500
VAT 7% จากค่าบริการออกของกรมศุลกากร 245
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 214,445
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง
Info! Here is Default Unify Buttons.
สินค้าที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ
 • 1622
  LOT #1622
  รถยก
  TCM
 • 1623
  LOT #1623
  รถยก
  KOMATSU
 • 1624
  LOT #1624
  รถยก
  TOYOTA
 • 1625
  LOT #1625
  รถยก
  TCM
 • 1626
  LOT #1626
  รถยก
  TCM
 • 1627
  LOT #1627
  รถยก
  TOYOTA
 • 1628
  LOT #1628
  รถยก
  TOYOTA
 • 1629
  LOT #1629
  รถยก
  TOYOTA
 • 1630
  LOT #1630
  รถยก
  TOYOTA
 • 1631
  LOT #1631
  รถยก
  TCM
 • 1632
  LOT #1632
  รถยก
  MITSUBISHI
 • 1633
  LOT #1633
  รถยก
  MITSUBISHI
 • 1634
  LOT #1634
  รถยก
  MITSUBISHI
 • 1635
  LOT #1635
  รถยก
  TOYOTA
 • 1636
  LOT #1636
  รถยก
  MITSUBISHI
 • 1637
  LOT #1637
  รถยก
  TOYOTA
 • 1638
  LOT #1638
  รถยก
  TOYOTA
 • 1639
  LOT #1639
  รถยก
  MITSUBISHI
 • 1640
  LOT #1640
  รถยก
  TOYOTA
 • 1641
  LOT #1641
  รถยก
  TOYOTA
 • 1642
  LOT #1642
  รถยก
  TOYOTA
 • 1643
  LOT #1643
  รถยก
  TOYOTA
 • 1644
  LOT #1644
  รถยก
  TOYOTA
 • 1645
  LOT #1645
  รถยก
  TOYOTA
 • 1646
  LOT #1646
  รถยก
  TOYOTA
 • 1647
  LOT #1647
  รถยก
  MITSUBISHI
 • 1648
  LOT #1648
  รถยก
  MITSUBISHI
 • 1649
  LOT #1649
  รถยก
  MITSUBISHI
 • 1650
  LOT #1650
  รถยก
  TCM
 • 1651
  LOT #1651
  รถยก
  MITSUBISHI
 • 1652
  LOT #1652
  รถยก
  MITSUBISHI
 • 1653
  LOT #1653
  รถยก
  MITSUBISHI
 • 1654
  LOT #1654
  รถยก
  MITSUBISHI
 • 1655
  LOT #1655
  รถยก
  MITSUBISHI
 • 1656
  LOT #1656
  รถยก
  MITSUBISHI
 • 1657
  LOT #1657
  รถยก
  KOMATSU
 • 1658
  LOT #1658
  รถยก
  TOYOTA
 • 1659
  LOT #1659
  รถยก
  TOYOTA
 • 1660
  LOT #1660
  รถยก
  TOYOTA
 • 1661
  LOT #1661
  รถยก
  TOYOTA
 • 1662
  LOT #1662
  รถยก
  KOMATSU
 • 1663
  LOT #1663
  รถยก
  TOYOTA
 • 1664
  LOT #1664
  รถยก
  TCM
 • 1665
  LOT #1665
  รถยก
  TOYOTA
 • 1666
  LOT #1666
  รถยก
  NISSAN
 • 1667
  LOT #1667
  รถยก
  TOYOTA
 • 1669
  LOT #1669
  รถยก
  TOYOTA
 • 1670
  LOT #1670
  รถยก
  TOYOTA
 • 1671
  LOT #1671
  รถยก
  TOYOTA
 • 1672
  LOT #1672
  รถยก
  TOYOTA
 • 1673
  LOT #1673
  รถยก
  TOYOTA