#NO LOT ครั้งที่ # วันที่ประมูล ( ) • YEAR : -
 • 6076854


การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 200,000
อัตราภาษีนำเข้า % ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 0
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 200,000
VAT % 0
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 200,000
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
10,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 700
ราคา 200,000 ค่าบริการออกของกรมศุลกากร/LOT 3,500
VAT 7% จากค่าบริการออกของกรมศุลกากร 245
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 214,445
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง
Info! Here is Default Unify Buttons.
เบรก
   สภาพการใช้งานเบรคมือ(เบรคจอด) ดี
ระบบการทำงาน
   เสารางยก พอใช้
   โซ่-ลูกปืน พอใช้
   สภาพของงา พอใช้
สภาพที่นั่งคนขับ
   หัวเก๋ง หลังคา
   แผงมอนิเตอร์ ไม่มี
   การทำงานของมิเตอร์วัดชั่วโมง พอใช้
   การทำงานของมิเตอร์วัดตัวอื่นๆ พอใช้
   เบาะนั่งคนขับ ดี
สภาพโดยรวมจากภายนอก
   สภาพโดยรวม-ด้านหน้า พอใช้
   สภาพโดยรวม-ด้านหลัง พอใช้
   สภาพโดยรวม-ด้านขวา พอใช้
   สภาพโดยรวม-ด้านซ้าย พอใช้
   สภาพโดยรวม-ด้านบน พอใช้
สภาพช่วงล่าง
   สภาพยางล้อ-ซ้ายหลัง ดี
   สภาพยางล้อ-ซ้ายหน้า ดี
   สภาพยางล้อ-ขวาหลัง ดี
   สภาพยางล้อ-ขวาหน้า ดี
ระบบไฟฟ้า
   ระบบไฟส่องสว่าง ดี
   สภาพแบตเตอรี่ ดี
สภาพเครื่องยนต์
   ไม่มีน้ำมันรั่วไหล พอใช้
   เสียงเครื่องตอนสตาร์ท พอใช้
   ควันที่ปล่อยออกมาตอนสตาร์ทเครื่อง พอใช้
   ขี้เขม่าที่ปล่อยออกมาตอนสตาร์ทเครื่อง พอใช้
   สภาพของปั๊มน้ำไม่มีการรั่วไหล ดี
   ไม่มีน้ำรั่วจากหม้อน้ำ ดี
สภาพกระบอกไฮโดรลิค
   ระบบยก/ไม่มีน้ำมันรั่วจากกระบอกไฮโดรลิค พอใช้
   ระบบคว่ำ-หงาย/ไม่มีน้ำมันรั่วจากกระบอกไฮโดรลิค พอใช้
   ระบบเลี้ยว/ไม่มีน้ำมันรั่วจากกระบอกไฮโดรลิค พอใช้
ระบบไฮโดรลิค
   ไม่มีรอยรั่วจาก วาล์ว(ลิ้น),สายยางหรือท่อไฮโดรลิค ดี
   สภาพมอเตอร์และปั๊มไฮโดรลิค ดี
   น้ำมันไฮโดรลิค พอใช้
   สภาพการใช้งานคันควบคุม ดี
หมายเหตุ
   หมายเหตุ ดี
   เสาสูง 3 ม.
   
สินค้าที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ
 • 1217
  LOT #1217
  รถยก
  TADANO
 • 1218
  LOT #1218
  รถยก
  TCM
 • 1219
  LOT #1219
  รถยก
  TOYOTA
 • 1220
  LOT #1220
  รถยก
  TOYOTA
 • 1220A
  LOT #1220A
  รถยก
  TOYOTA
 • 1221
  LOT #1221
  รถยก
  MITSUBISHI
 • 1222
  LOT #1222
  รถยก
  TOYOTA
 • 1223
  LOT #1223
  รถยก
  TOYOTA
 • 1224
  LOT #1224
  รถยก
  TOYOTA
 • 1225
  LOT #1225
  รถยก
  TOYOTA
 • 1226
  LOT #1226
  รถยก
  TOYOTA
 • 1228
  LOT #1228
  รถยก
  TCM
 • 1229
  LOT #1229
  รถยก
  TCM
 • 1230
  LOT #1230
  รถยก
  TCM
 • 1231
  LOT #1231
  รถยก
  TCM
 • 1232
  LOT #1232
  รถยก
  TCM
 • 1233
  LOT #1233
  รถยก
  TCM
 • 1234
  LOT #1234
  รถยก
  TCM
 • 1235
  LOT #1235
  รถยก
  TCM
 • 1236
  LOT #1236
  รถยก
  TCM
 • 1237
  LOT #1237
  รถยก
  NISSAN
 • 1238
  LOT #1238
  รถยก
  NISSAN
 • 1239
  LOT #1239
  รถยก
  MITSUBISHI
 • 1240
  LOT #1240
  รถยก
  MITSUBISHI
 • 1241
  LOT #1241
  รถยก
  MITSUBISHI
 • 1242
  LOT #1242
  รถยก
  MITSUBISHI
 • 1243
  LOT #1243
  รถยก
  MITSUBISHI
 • 1244
  LOT #1244
  รถยก
  MITSUBISHI
 • 1245
  LOT #1245
  รถยก
  MITSUBISHI
 • 1246
  LOT #1246
  รถยก
  MITSUBISHI
 • 1247
  LOT #1247
  รถยก
  MITSUBISHI
 • 1248
  LOT #1248
  รถยก
  MITSUBISHI
 • 1249
  LOT #1249
  รถยก
  MITSUBISHI
 • 1250
  LOT #1250
  รถยก
  KOMATSU
 • 1251
  LOT #1251
  รถยก
  KOMATSU
 • 1252
  LOT #1252
  รถยก
  KOMATSU
 • 1253
  LOT #1253
  รถยก
  TOYOTA
 • 1254
  LOT #1254
  รถยก
  TOYOTA
 • 1255
  LOT #1255
  รถยก
  TOYOTA
 • 1256
  LOT #1256
  รถยก
  TOYOTA
 • 1257
  LOT #1257
  รถยก
  TOYOTA
 • 1258
  LOT #1258
  รถยก
  TOYOTA
 • 1259
  LOT #1259
  รถยก
  TOYOTA
 • 1260
  LOT #1260
  รถยก
  TCM
 • 1261
  LOT #1261
  รถยก
  TCM
 • 1262
  LOT #1262
  รถยก
  MITSUBISHI
 • 1263
  LOT #1263
  รถยก
  KOMATSU
 • 1264
  LOT #1264
  รถยก
  KOMATSU
 • 1265
  LOT #1265
  รถยก
  KOMATSU
 • 1266
  LOT #1266
  รถยก
  TOYOTA
 • 1267
  LOT #1267
  รถยก
  KOMATSU
 • 1268
  LOT #1268
  รถยก
  TOYOTA
 • 1269
  LOT #1269
  รถยก
  TOYOTA
 • 1270
  LOT #1270
  รถยก
  TOYOTA
 • 1271
  LOT #1271
  รถยก
  TCM
 • 1272
  LOT #1272
  รถยก
  KOMATSU
 • 1273
  LOT #1273
  รถยก
  TOYOTA
 • 1274
  LOT #1274
  รถยก
  TOYOTA
 • 1275
  LOT #1275
  รถยก
  TOYOTA
 • 1276
  LOT #1276
  รถยก
  TOYOTA
 • 1277
  LOT #1277
  รถยก
  SUMITOMO
 • 1278
  LOT #1278
  รถยก
  KOMATSU
 • 1279
  LOT #1279
  รถยก
  KOMATSU
 • 1280
  LOT #1280
  รถยก
  KOMATSU
 • 1281
  LOT #1281
  รถยก
  TCM
 • 1282
  LOT #1282
  รถยก
  MITSUBISHI
 • 1283
  LOT #1283
  รถยก
  MITSUBISHI
 • 1284
  LOT #1284
  รถยก
  TOYOTA
 • 1285
  LOT #1285
  รถยก
  TOYOTA
 • 1286
  LOT #1286
  รถยก
  TOYOTA
 • 1287
  LOT #1287
  รถยก
  TOYOTA
 • 1288
  LOT #1288
  รถยก
  TOYOTA
 • 1289
  LOT #1289
  รถยก
  TCM
 • 1290
  LOT #1290
  รถยก
  TCM
 • 1291
  LOT #1291
  รถยก
  NISSAN
 • 1292
  LOT #1292
  รถยก
  MITSUBISHI
 • 1293
  LOT #1293
  รถยก
  MITSUBISHI
 • 1294
  LOT #1294
  รถยก
  KOMATSU
 • 1295
  LOT #1295
  รถยก
  TOYOTA
 • 1296
  LOT #1296
  รถยก
  TOYOTA
 • 1297
  LOT #1297
  รถยก
  KOMATSU
 • 1298
  LOT #1298
  รถยก
  MITSUBISHI