#NO LOT ครั้งที่ # วันที่ประมูล ( ) • YEAR : -
 • 2421450
การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 200,000
อัตราภาษีนำเข้า % ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 0
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 200,000
VAT % 0
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 200,000
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
10,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 700
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 210,700
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าบริการออกของ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง
Info! Here is Default Unify Buttons.
เบรก
   สภาพการใช้งานเบรคมือ(เบรคจอด) ควรซ่อม
ระบบการทำงาน
   เสารางยก ดี
   โซ่-ลูกปืน ดี
   สภาพของงา ดี
สภาพที่นั่งคนขับ
   หัวเก๋ง หลังคา
   แผงมอนิเตอร์ ไม่มี
   การทำงานของมิเตอร์วัดชั่วโมง ไม่มี
   การทำงานของมิเตอร์วัดตัวอื่นๆ พอใช้
   เบาะนั่งคนขับ พอใช้
สภาพโดยรวมจากภายนอก
   สภาพโดยรวม-ด้านหน้า ดี
   สภาพโดยรวม-ด้านหลัง ดี
   สภาพโดยรวม-ด้านขวา ดี
   สภาพโดยรวม-ด้านซ้าย ดี
   สภาพโดยรวม-ด้านบน ดี
สภาพช่วงล่าง
   สภาพยางล้อ-ซ้ายหลัง ควรเปลี่ยน
   สภาพยางล้อ-ซ้ายหน้า ดี
   สภาพยางล้อ-ขวาหลัง ควรเปลี่ยน
   สภาพยางล้อ-ขวาหน้า ดี
ระบบไฟฟ้า
   ระบบไฟส่องสว่าง ควรซ่อม
   สภาพแบตเตอรี่ พอใช้
สภาพเครื่องยนต์
   ไม่มีน้ำมันรั่วไหล ดี
   เสียงเครื่องตอนสตาร์ท ดี
   ควันที่ปล่อยออกมาตอนสตาร์ทเครื่อง ดี
   ขี้เขม่าที่ปล่อยออกมาตอนสตาร์ทเครื่อง ดี
   สภาพของปั๊มน้ำไม่มีการรั่วไหล ดี
   ไม่มีน้ำรั่วจากหม้อน้ำ ดี
สภาพกระบอกไฮโดรลิค
   ระบบยก/ไม่มีน้ำมันรั่วจากกระบอกไฮโดรลิค พอใช้
   ระบบคว่ำ-หงาย/ไม่มีน้ำมันรั่วจากกระบอกไฮโดรลิค พอใช้
   ระบบเลี้ยว/ไม่มีน้ำมันรั่วจากกระบอกไฮโดรลิค ดี
ระบบไฮโดรลิค
   ไม่มีรอยรั่วจาก วาล์ว(ลิ้น),สายยางหรือท่อไฮโดรลิค ดี
   สภาพมอเตอร์และปั๊มไฮโดรลิค ดี
   น้ำมันไฮโดรลิค พอใช้
   สภาพการใช้งานคันควบคุม พอใช้
หมายเหตุ
   หมายเหตุ พอใช้
   เสาสูง 3 ม.
   
สินค้าที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ
 • 0699
  LOT #0699
  รถยก
  MITSUBISHI
 • 0703
  LOT #0703
  รถยก
  TCM
 • 0694
  LOT #0694
  รถยก
  TOYOTA
 • 0727
  LOT #0727
  รถยก
  TOYOTA
 • 0723
  LOT #0723
  รถยก
  TOYOTA
 • 0685
  LOT #0685
  รถยก
  NISSAN
 • 0697
  LOT #0697
  รถยก
  TOYOTA
 • 0684
  LOT #0684
  รถยก
  KOMATSU
 • 0691
  LOT #0691
  รถยก
  TOYOTA
 • 0720
  LOT #0720
  รถยก
  SUMITOMO
 • 0721
  LOT #0721
  รถยก
  SUMITOMO
 • 0725
  LOT #0725
  รถยก
  TOYOTA
 • 0692
  LOT #0692
  รถยก
  TOYOTA
 • 0706
  LOT #0706
  รถยก
  TOYOTA
 • 0722
  LOT #0722
  รถยก
  TOYOTA
 • 0732
  LOT #0732
  รถยก
  TOYOTA
 • 0695
  LOT #0695
  รถยก
  TOYOTA
 • 0718
  LOT #0718
  รถยก
  MITSUBISHI
 • 0715
  LOT #0715
  รถยก
  TOYOTA
 • 0741
  LOT #0741
  รถยก
  TOYOTA
 • 0707
  LOT #0707
  รถยก
  TOYOTA
 • 0728
  LOT #0728
  รถยก
  TOYOTA
 • 0739
  LOT #0739
  รถยก
  NISSAN
 • 0711
  LOT #0711
  รถยก
  TOYOTA
 • 0702
  LOT #0702
  รถยก
  SUMITOMO
 • 0740
  LOT #0740
  รถยก
  MITSUBISHI
 • 0714
  LOT #0714
  รถยก
  KOMATSU
 • 0686
  LOT #0686
  รถยก
  NISSAN
 • 0687
  LOT #0687
  รถยก
  NISSAN
 • 0688
  LOT #0688
  รถยก
  NISSAN
 • 0689
  LOT #0689
  รถยก
  TOYOTA
 • 0690
  LOT #0690
  รถยก
  TOYOTA
 • 0693
  LOT #0693
  รถยก
  TOYOTA
 • 0696
  LOT #0696
  รถยก
  MITSUBISHI
 • 0698
  LOT #0698
  รถยก
  TOYOTA
 • 0700
  LOT #0700
  รถยก
  MITSUBISHI
 • 0701
  LOT #0701
  รถยก
  MITSUBISHI
 • 0704
  LOT #0704
  รถยก
  KOMATSU
 • 0705
  LOT #0705
  รถยก
  TOYOTA
 • 0708
  LOT #0708
  รถยก
  TOYOTA
 • 0709
  LOT #0709
  รถยก
  TOYOTA
 • 0710
  LOT #0710
  รถยก
  TOYOTA
 • 0712
  LOT #0712
  รถยก
  TOYOTA
 • 0713
  LOT #0713
  รถยก
  TOYOTA
 • 0716
  LOT #0716
  รถยก
  KOMATSU
 • 0717
  LOT #0717
  รถยก
  KOMATSU
 • 0719
  LOT #0719
  รถยก
  NISSAN
 • 0724
  LOT #0724
  รถยก
  TOYOTA
 • 0726
  LOT #0726
  รถยก
  TOYOTA
 • 0729
  LOT #0729
  รถยก
  TOYOTA
 • 0730
  LOT #0730
  รถยก
  TCM
 • 0731
  LOT #0731
  รถยก
  TCM
 • 0733
  LOT #0733
  รถยก
  TOYOTA
 • 0734
  LOT #0734
  รถยก
  SUMITOMO
 • 0735
  LOT #0735
  รถยก
  TOYOTA
 • 0736
  LOT #0736
  รถยก
  TOYOTA
 • 0738
  LOT #0738
  รถยก
  TCM
 • 0742
  LOT #0742
  รถยก
  TOYOTA
 • 0743
  LOT #0743
  รถยก
  MITSUBISHI
 • 0744
  LOT #0744
  รถยก
  KOMATSU