lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
#0517 ครั้งที่ #F178 วันที่ประมูล 16 มกราคม 2563 ( กม.35 )

โรงงาน
เครื่องปั่นไฟ
WACKER
G25
EQ5000128675
เครื่องปั่นไฟ 25KVA เครื่องยนต์ ISUZU 4สูบ

*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 10% ***

 • YEAR : -
 • กม.35
 • 143
การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 200,000
อัตราภาษีนำเข้า 10% ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 20,000
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 220,000
VAT 7 % 15,400
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 235,400
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
10,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 700
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 246,100
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าบริการออกของ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง
KM.35 ลานประมูล กม.35 (เขตปลอดอากร สินค้ายังไม่เสียอากรนำเข้าประเทศไทย)
คุณสมบัติเครื่องปั่นไฟ
   จำนวนเฟส 1
   ความถี่ (Hz) 50/60 Hz
   กำลังไฟฟ้าขณะไม่มีภาระโหลด (KVA) อื่นๆ ระบุ N/A
   แรงดันไฟฟ้า (V) อื่นๆ ระบุ N/A
   กระแสไฟฟ้า (A) อื่นๆ ระบุ N/A
สภาพเครื่องยนต์
   รอยรั่วซึมน้ำมันรั่วไหล ควรซ่อม
   เสียงเครื่องตอนสตาร์ท ปกติ
   ควันจากท่อไอเสีย ปกติ
    ขี้เขม่าที่ปล่อยออกมาตอนสตาร์ทเครื่อง ปกติ
   ประเภทของเชื้อเพลิง ดีเซล
ระบบระบายความร้อน
   การระบายความความร้อน ระบายความร้อนด้วยน้ำ
สภาพโดยรวมจากภายนอก
   ด้านหน้า ปกติ
   ด้านหลัง ปกติ
   ด้านขวา ปกติ
    ด้านซ้าย ปกติ
   ด้านบน ปกติ
แผงมอนิเตอร์
   แผงวัดแรงดันไฟฟ้า ปกติ
   แผงวัดกระแสไฟฟ้า ปกติ
   แผงวัดความถี่ไฟฟ้า ปกติ
หมายเหตุ
   หมายเหตุ เครื่องจักรมีปัญหา เครื่องติด/ไฟออกน้อย
   
สินค้าที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ
 • 0510
  LOT #0510
  เครื่องปั่นไฟ
  DENYO
 • 0511
  LOT #0511
  เครื่องปั่นไฟ
  DENYO
 • 0512
  LOT #0512
  เครื่องปั่นไฟ
  DENYO
 • 0528
  LOT #0528
  เครื่องปั่นไฟ
  DENYO
 • 0505
  LOT #0505
  เครื่องปั่นไฟ
  PROMAC
 • 0506
  LOT #0506
  เครื่องปั่นไฟ
  PROMAC
 • 0532
  LOT #0532
  เครื่องปั่นไฟ
  PROMAC
 • 0507
  LOT #0507
  เครื่องปั่นไฟ
  AIRMAN
 • 0508
  LOT #0508
  เครื่องปั่นไฟ
  AIRMAN
 • 0509
  LOT #0509
  เครื่องปั่นไฟ
  AIRMAN
 • 0536
  LOT #0536
  เครื่องปั่นไฟ
  FG WILSON
 • 0537
  LOT #0537
  เครื่องปั่นไฟ
  FG WILSON
 • 0535
  LOT #0535
  เครื่องปั่นไฟ
  DENYO
 • 0500
  LOT #0500
  เครื่องปั่นไฟ
  PROMAC
 • 0521
  LOT #0521
  เครื่องปั่นไฟ
  DENYO
 • 0523
  LOT #0523
  เครื่องปั่นไฟ
  PROMAC
 • 0515
  LOT #0515
  เครื่องปั่นไฟ
  WACKER
 • 0513
  LOT #0513
  เครื่องปั่นไฟ
  DENYO
 • 0514
  LOT #0514
  เครื่องปั่นไฟ
  DENYO
 • 0530
  LOT #0530
  เครื่องปั่นไฟ
  NIPPON SHARYO
 • 0502
  LOT #0502
  เครื่องปั่นไฟ
  PROMAC
 • 0504
  LOT #0504
  เครื่องปั่นไฟ
  PROMAC
 • 0533
  LOT #0533
  เครื่องปั่นไฟ
  PROMAC
 • 0527
  LOT #0527
  เครื่องปั่นไฟ
  DENYO
 • 0522
  LOT #0522
  เครื่องปั่นไฟ
  PROMAC
 • 0540
  LOT #0540
  เครื่องปั่นไฟ
  PROMAC
 • 0516
  LOT #0516
  เครื่องปั่นไฟ
  WACKER
 • 0484
  LOT #0484
  เครื่องปั่นไฟ
  NO BRAND
 • 0485
  LOT #0485
  เครื่องปั่นไฟ
  NO BRAND
 • 0486
  LOT #0486
  เครื่องปั่นไฟ
  NO BRAND
 • 0487
  LOT #0487
  เครื่องปั่นไฟ
  NO BRAND
 • 0488
  LOT #0488
  เครื่องปั่นไฟ
  NO BRAND
 • 0489
  LOT #0489
  เครื่องปั่นไฟ
  NO BRAND
 • 0490
  LOT #0490
  เครื่องปั่นไฟ
  NO BRAND
 • 0491
  LOT #0491
  เครื่องปั่นไฟ
  YANMAR
 • 0492
  LOT #0492
  เครื่องปั่นไฟ
  YANMAR
 • 0493
  LOT #0493
  เครื่องปั่นไฟ
  YANMAR
 • 0494
  LOT #0494
  เครื่องปั่นไฟ
  YANMAR
 • 0495
  LOT #0495
  เครื่องปั่นไฟ
  YANMAR
 • 0496
  LOT #0496
  เครื่องปั่นไฟ
  AIRMAN
 • 0497
  LOT #0497
  เครื่องปั่นไฟ
  AIRMAN
 • 0498
  LOT #0498
  เครื่องปั่นไฟ
  AIRMAN
 • 0499
  LOT #0499
  เครื่องปั่นไฟ
  AIRMAN
 • 0501
  LOT #0501
  เครื่องปั่นไฟ
  PROMAC
 • 0503
  LOT #0503
  เครื่องปั่นไฟ
  PROMAC
 • 0518
  LOT #0518
  เครื่องปั่นไฟ
  FUZHOU
 • 0519
  LOT #0519
  เครื่องปั่นไฟ
  KUBOTA
 • 0520
  LOT #0520
  เครื่องปั่นไฟ
  NISSHO
 • 0524
  LOT #0524
  เครื่องปั่นไฟ
  PROMAC
 • 0525
  LOT #0525
  เครื่องปั่นไฟ
  PROMAC
 • 0526
  LOT #0526
  เครื่องปั่นไฟ
  YANMAR
 • 0529
  LOT #0529
  เครื่องปั่นไฟ
  MITSUBISHI
 • 0531
  LOT #0531
  เครื่องปั่นไฟ
  PROMAC
 • 0534
  LOT #0534
  เครื่องปั่นไฟ
  YASUKAWA
 • 0538
  LOT #0538
  เครื่องปั่นไฟ
  NIPPON SHARYO
 • 0539
  LOT #0539
  เครื่องปั่นไฟ
  DENYO