lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
#0568 ครั้งที่ #F176 วันที่ประมูล 14 พฤศจิกายน 2562 ( กม.35 )

โรงงาน
เครื่องปั่นไฟ
YAMAHA
***,EF2006S
55218-00(046-056,059,069),55219-00025
เครื่องปั่นไฟ 1 ตัว, สายรัด 1 กอง

*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 10% ***

 • YEAR : -
 • กม.35
 • 121
การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 200,000
อัตราภาษีนำเข้า 10% ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 20,000
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 220,000
VAT 7 % 15,400
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 235,400
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
10,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 700
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 246,100
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าบริการออกของ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง
KM.35 ลานประมูล กม.35 (เขตปลอดอากร สินค้ายังไม่เสียอากรนำเข้าประเทศไทย)
สินค้าที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ
 • 0578
  LOT #0578
  เครื่องปั่นไฟ
  FG WILSON
 • 0579
  LOT #0579
  เครื่องปั่นไฟ
  KOMATSU
 • 0580
  LOT #0580
  เครื่องปั่นไฟ
  PROMAC
 • 0587
  LOT #0587
  เครื่องปั่นไฟ
  KUBOTA
 • 0589
  LOT #0589
  เครื่องปั่นไฟ
  PROMAC
 • 0590
  LOT #0590
  เครื่องปั่นไฟ
  ATLAS COPCO
 • 0592
  LOT #0592
  เครื่องปั่นไฟ
  CUMMINS
 • 0593
  LOT #0593
  เครื่องปั่นไฟ
  FG WILSON
 • 0594
  LOT #0594
  เครื่องปั่นไฟ
  FG WILSON
 • 0595
  LOT #0595
  เครื่องปั่นไฟ
  KUBOTA
 • 0596
  LOT #0596
  เครื่องปั่นไฟ
  KUBOTA
 • 0598
  LOT #0598
  เครื่องปั่นไฟ
  PROMAC
 • 0603
  LOT #0603
  เครื่องปั่นไฟ
  OLYMPIAN
 • 0604
  LOT #0604
  เครื่องปั่นไฟ
  CUMMINS
 • 0606
  LOT #0606
  เครื่องปั่นไฟ
  FG WILSON
 • 0610
  LOT #0610
  เครื่องปั่นไฟ
  ATLAS COPCO
 • 0616
  LOT #0616
  เครื่องปั่นไฟ
  PROMAC
 • 0615
  LOT #0615
  เครื่องปั่นไฟ
  FG WILSON
 • 0617
  LOT #0617
  เครื่องปั่นไฟ
  NIPPON SHARYO
 • 0618
  LOT #0618
  เครื่องปั่นไฟ
  NIPPON SHARYO
 • 0619
  LOT #0619
  เครื่องปั่นไฟ
  CUMMINS
 • 0620
  LOT #0620
  เครื่องปั่นไฟ
  PROMAC
 • 0608
  LOT #0608
  เครื่องปั่นไฟ
  PROMAC
 • 0623
  LOT #0623
  เครื่องปั่นไฟ
  FG WILSON
 • 0622
  LOT #0622
  เครื่องปั่นไฟ
  ATLAS COPCO
 • 0607
  LOT #0607
  เครื่องปั่นไฟ
  FG WILSON
 • 0624
  LOT #0624
  เครื่องปั่นไฟ
  FG WILSON
 • 0625
  LOT #0625
  เครื่องปั่นไฟ
  FG WILSON
 • 0609
  LOT #0609
  เครื่องปั่นไฟ
  ATLAS COPCO
 • 0627
  LOT #0627
  เครื่องปั่นไฟ
  FG WILSON
 • 0626
  LOT #0626
  เครื่องปั่นไฟ
  FG WILSON
 • 0629
  LOT #0629
  เครื่องปั่นไฟ
  NIPPON SHARYO
 • 0630
  LOT #0630
  เครื่องปั่นไฟ
  NIPPON SHARYO
 • 0632
  LOT #0632
  เครื่องปั่นไฟ
  CUMMINS
 • 0605
  LOT #0605
  เครื่องปั่นไฟ
  FG WILSON
 • 0575
  LOT #0575
  เครื่องปั่นไฟ
  EIKO GIKEN
 • 0576
  LOT #0576
  เครื่องปั่นไฟ
  EIKO GIKEN
 • 0586
  LOT #0586
  เครื่องปั่นไฟ
  FG WILSON
 • 0352
  LOT #0352
  เครื่องปั่นไฟ
  NO BRAND
 • 0559
  LOT #0559
  เครื่องปั่นไฟ
  DENYO
 • 0560
  LOT #0560
  เครื่องปั่นไฟ
  NO BRAND
 • 0561
  LOT #0561
  เครื่องปั่นไฟ
  NO BRAND
 • 0562
  LOT #0562
  เครื่องปั่นไฟ
  NO BRAND
 • 0563
  LOT #0563
  เครื่องปั่นไฟ
  NO BRAND
 • 0564
  LOT #0564
  เครื่องปั่นไฟ
  NO BRAND
 • 0565
  LOT #0565
  เครื่องปั่นไฟ
  NO BRAND
 • 0566
  LOT #0566
  เครื่องปั่นไฟ
  NO BRAND
 • 0567
  LOT #0567
  เครื่องปั่นไฟ
  MITSUBISHI
 • 0569
  LOT #0569
  เครื่องปั่นไฟ
  NO BRAND
 • 0570
  LOT #0570
  เครื่องปั่นไฟ
  ROBIN
 • 0571
  LOT #0571
  เครื่องปั่นไฟ
  CROMMELINS
 • 0572
  LOT #0572
  เครื่องปั่นไฟ
  POWERLITE
 • 0573
  LOT #0573
  เครื่องปั่นไฟ
  NO BRAND
 • 0574
  LOT #0574
  เครื่องปั่นไฟ
  CROMMELINS
 • 0577
  LOT #0577
  เครื่องปั่นไฟ
  YANMAR
 • 0581
  LOT #0581
  เครื่องปั่นไฟ
  SHINDAIWA
 • 0582
  LOT #0582
  เครื่องปั่นไฟ
  YANMAR
 • 0583
  LOT #0583
  เครื่องปั่นไฟ
  SHINDAIWA
 • 0584
  LOT #0584
  เครื่องปั่นไฟ
  DENYO
 • 0585
  LOT #0585
  เครื่องปั่นไฟ
  DENYO
 • 0588
  LOT #0588
  เครื่องปั่นไฟ
  POWERLINK
 • 0591
  LOT #0591
  เครื่องปั่นไฟ
  CUMMINS
 • 0597
  LOT #0597
  เครื่องปั่นไฟ
  DENYO
 • 0597A
  LOT #0597A
  เครื่องปั่นไฟ
  NIPPON SHARYO
 • 0599
  LOT #0599
  เครื่องปั่นไฟ
  DENYO
 • 0600
  LOT #0600
  เครื่องปั่นไฟ
  YANMAR
 • 0601
  LOT #0601
  เครื่องปั่นไฟ
  NIPPON SHARYO
 • 0602
  LOT #0602
  เครื่องปั่นไฟ
  AIRMAN
 • 0611
  LOT #0611
  เครื่องปั่นไฟ
  MITSUBISHI
 • 0612
  LOT #0612
  เครื่องปั่นไฟ
  YANMAR
 • 0613
  LOT #0613
  เครื่องปั่นไฟ
  YANMAR
 • 0614
  LOT #0614
  เครื่องปั่นไฟ
  NIPPON SHARYO
 • 0621
  LOT #0621
  เครื่องปั่นไฟ
  DENYO
 • 0621A
  LOT #0621A
  เครื่องปั่นไฟ
  DENYO
 • 0628
  LOT #0628
  เครื่องปั่นไฟ
  FG WILSON
 • 0631
  LOT #0631
  เครื่องปั่นไฟ
  PROMAC
 • 0632A
  LOT #0632A
  เครื่องปั่นไฟ
  CUMMINS