lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
#F0623 ครั้งที่ #F166 วันที่ประมูล 16-19 มกราคม 2562 ( กม.35 )

ประเภท : โรงงาน / เครื่องปั่นไฟ

ยี่ห้อ : FG WILSON

รุ่น : ***

S/NO : 05LCOA04846

E/NO :

C/NO :

เครื่องปั่นไฟ 135 KVA เครื่องยนต์ Perkins 6 สูบ

*** EXCLUDE 10% THAI IMPORT DUTY ***

 • YEAR : -
 • กม.35
 • 281
การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 200,000
อัตราภาษีนำเข้า 10% ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 20,000
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 220,000
VAT 7 % 15,400
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 235,400
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5% 10,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 700
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 246,100
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าบริการออกของ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง
KM.35 ลานประมูล กม.35 (เขตปลอดอากร สินค้ายังไม่เสียอากรนำเข้าประเทศไทย)
สินค้าที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ
 • F0575
  LOT #F0575
  เครื่องปั่นไฟ
  NO BRAND
 • F0576
  LOT #F0576
  เครื่องปั่นไฟ
  YANMAR
 • F0577
  LOT #F0577
  เครื่องปั่นไฟ
  YANMAR
 • F0578
  LOT #F0578
  เครื่องปั่นไฟ
  NO BRAND
 • F0579
  LOT #F0579
  เครื่องปั่นไฟ
  DENYO
 • F0580
  LOT #F0580
  เครื่องปั่นไฟ
  DENYO
 • F0581
  LOT #F0581
  เครื่องปั่นไฟ
  NO BRAND
 • F0582
  LOT #F0582
  เครื่องปั่นไฟ
  FUJI
 • F0583
  LOT #F0583
  เครื่องปั่นไฟ
  NO BRAND
 • F0584
  LOT #F0584
  เครื่องปั่นไฟ
  HONDA
 • F0585
  LOT #F0585
  เครื่องปั่นไฟ
  DENYO
 • F0586
  LOT #F0586
  เครื่องปั่นไฟ
  NO BRAND
 • F0587
  LOT #F0587
  เครื่องปั่นไฟ
  NO BRAND
 • F0588
  LOT #F0588
  เครื่องปั่นไฟ
  NO BRAND
 • F0589
  LOT #F0589
  เครื่องปั่นไฟ
  YANMAR
 • F0590
  LOT #F0590
  เครื่องปั่นไฟ
  NO BRAND
 • F0591
  LOT #F0591
  เครื่องปั่นไฟ
  WACKER
 • F0592
  LOT #F0592
  เครื่องปั่นไฟ
  KUBOTA
 • F0593
  LOT #F0593
  เครื่องปั่นไฟ
  AIRMAN
 • F0594
  LOT #F0594
  เครื่องปั่นไฟ
  DENYO
 • F0595
  LOT #F0595
  เครื่องปั่นไฟ
  DENYO
 • F0596
  LOT #F0596
  เครื่องปั่นไฟ
  PROMAC
 • F0597
  LOT #F0597
  เครื่องปั่นไฟ
  PROMAC
 • F0598
  LOT #F0598
  เครื่องปั่นไฟ
  PROMAC
 • F0599
  LOT #F0599
  เครื่องปั่นไฟ
  PROMAC
 • F0600
  LOT #F0600
  เครื่องปั่นไฟ
  PROMAC
 • F0601
  LOT #F0601
  เครื่องปั่นไฟ
  SHINKO
 • F0602
  LOT #F0602
  เครื่องปั่นไฟ
  SHINKO
 • F0603
  LOT #F0603
  เครื่องปั่นไฟ
  SHINKO
 • F0604
  LOT #F0604
  เครื่องปั่นไฟ
  YANMAR
 • F0605
  LOT #F0605
  เครื่องปั่นไฟ
  CUMMINS
 • F0606
  LOT #F0606
  เครื่องปั่นไฟ
  CUMMINS
 • F0607
  LOT #F0607
  เครื่องปั่นไฟ
  KUBOTA
 • F0608
  LOT #F0608
  เครื่องปั่นไฟ
  MCWEL
 • F0609
  LOT #F0609
  เครื่องปั่นไฟ
  YANMAR
 • F0610
  LOT #F0610
  เครื่องปั่นไฟ
  AIRMAN
 • F0611
  LOT #F0611
  เครื่องปั่นไฟ
  DENYO
 • F0613
  LOT #F0613
  เครื่องปั่นไฟ
  PROMAC
 • F0614
  LOT #F0614
  เครื่องปั่นไฟ
  PROMAC
 • F0615
  LOT #F0615
  เครื่องปั่นไฟ
  KOMATSU
 • F0616
  LOT #F0616
  เครื่องปั่นไฟ
  NISHI NIHON
 • F0617
  LOT #F0617
  เครื่องปั่นไฟ
  NIPPON SHARYO
 • F0618
  LOT #F0618
  เครื่องปั่นไฟ
  DENYO
 • F0619
  LOT #F0619
  เครื่องปั่นไฟ
  PROMAC
 • F0620
  LOT #F0620
  เครื่องปั่นไฟ
  SHINDAIWA
 • F0621
  LOT #F0621
  เครื่องปั่นไฟ
  AIRMAN
 • F0622
  LOT #F0622
  เครื่องปั่นไฟ
  SE POWER
 • F0624
  LOT #F0624
  เครื่องปั่นไฟ
  DENYO
 • F0625
  LOT #F0625
  เครื่องปั่นไฟ
  DENYO
 • F0626
  LOT #F0626
  เครื่องปั่นไฟ
  DOOSAN