lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
#F0579 ครั้งที่ #F169 วันที่ประมูล 24-27 เมษายน 2562 ( กม.35 )

ประเภท : โรงงาน / เครื่องปั่นไฟ

ยี่ห้อ : DENYO

รุ่น : DCA-35SS

S/NO : 812798

E/NO :

C/NO :

เครื่องปั่นไฟ

*** EXCLUDE 10% THAI IMPORT DUTY ***

 • YEAR : -
 • กม.35
 • 151
การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 200,000
อัตราภาษีนำเข้า 10% ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 20,000
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 220,000
VAT 7 % 15,400
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 235,400
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
10,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 700
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 246,100
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าบริการออกของ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง
KM.35 ลานประมูล กม.35 (เขตปลอดอากร สินค้ายังไม่เสียอากรนำเข้าประเทศไทย)
คุณสมบัติเครื่องปั่นไฟ
   จำนวนเฟส 1
   ความถี่ (Hz) 50/60 Hz
   กำลังไฟฟ้าขณะไม่มีภาระโหลด (KVA) อื่นๆ ระบุ 30/35 KVA
   แรงดันไฟฟ้า (V) อื่นๆ ระบุ 200/220V
   กระแสไฟฟ้า (A) อื่นๆ ระบุ 86.7/92 A
สภาพเครื่องยนต์
   รอยรั่วซึมน้ำมันรั่วไหล ต้องซ่อม
   เสียงเครื่องตอนสตาร์ท ไม่ปกติ
   ควันจากท่อไอเสีย ไม่ปกติ
    ขี้เขม่าที่ปล่อยออกมาตอนสตาร์ทเครื่อง ไม่ปกติ
   ประเภทของเชื้อเพลิง ดีเซล
ระบบระบายความร้อน
   การระบายความความร้อน ระบายความร้อนด้วยน้ำ
สภาพโดยรวมจากภายนอก
   ด้านหน้า ปกติ
   ด้านหลัง ปกติ
   ด้านขวา ปกติ
    ด้านซ้าย ปกติ
   ด้านบน ปกติ
แผงมอนิเตอร์
   แผงวัดแรงดันไฟฟ้า ปกติ
   แผงวัดกระแสไฟฟ้า ปกติ
   แผงวัดความถี่ไฟฟ้า ปกติ
หมายเหตุ
   หมายเหตุ เครื่องจักรมีปัญหา เครื่องยนต์ไม่หมุน
   
สินค้าที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ
 • F0542
  LOT #F0542
  เครื่องปั่นไฟ
  DENYO
 • F0543
  LOT #F0543
  เครื่องปั่นไฟ
  NO BRAND
 • F0544
  LOT #F0544
  เครื่องปั่นไฟ
  NO BRAND
 • F0545
  LOT #F0545
  เครื่องปั่นไฟ
  NO BRAND
 • F0546
  LOT #F0546
  เครื่องปั่นไฟ
  YANMAR
 • F0547
  LOT #F0547
  เครื่องปั่นไฟ
  NO BRAND
 • F0548
  LOT #F0548
  เครื่องปั่นไฟ
  ONAN
 • F0549
  LOT #F0549
  เครื่องปั่นไฟ
  YANMAR
 • F0550
  LOT #F0550
  เครื่องปั่นไฟ
  NO BRAND
 • F0551
  LOT #F0551
  เครื่องปั่นไฟ
  SUZUKI
 • F0552
  LOT #F0552
  เครื่องปั่นไฟ
  HONDA
 • F0553
  LOT #F0553
  เครื่องปั่นไฟ
  DENYO
 • F0554
  LOT #F0554
  เครื่องปั่นไฟ
  DENYO
 • F0555
  LOT #F0555
  เครื่องปั่นไฟ
  DENYO
 • F0556
  LOT #F0556
  เครื่องปั่นไฟ
  EIKO GIKEN
 • F0557
  LOT #F0557
  เครื่องปั่นไฟ
  CROMMELINS
 • F0558
  LOT #F0558
  เครื่องปั่นไฟ
  KUBOTA
 • F0559
  LOT #F0559
  เครื่องปั่นไฟ
  PROMAC
 • F0560
  LOT #F0560
  เครื่องปั่นไฟ
  TAISEI
 • F0561
  LOT #F0561
  เครื่องปั่นไฟ
  MATSUSHITA
 • F0562
  LOT #F0562
  เครื่องปั่นไฟ
  AIRMAN
 • F0563
  LOT #F0563
  เครื่องปั่นไฟ
  DENYO
 • F0564
  LOT #F0564
  เครื่องปั่นไฟ
  KOMATSU
 • F0565
  LOT #F0565
  เครื่องปั่นไฟ
  NIPPON SHARYO
 • F0566
  LOT #F0566
  เครื่องปั่นไฟ
  CUMMINS
 • F0567
  LOT #F0567
  เครื่องปั่นไฟ
  YANMAR
 • F0568
  LOT #F0568
  เครื่องปั่นไฟ
  DENYO
 • F0569
  LOT #F0569
  เครื่องปั่นไฟ
  DENYO
 • F0570
  LOT #F0570
  เครื่องปั่นไฟ
  NIPPON SHARYO
 • F0571
  LOT #F0571
  เครื่องปั่นไฟ
  YANMAR
 • F0572
  LOT #F0572
  เครื่องปั่นไฟ
  NIPPON SHARYO
 • F0573
  LOT #F0573
  เครื่องปั่นไฟ
  AIRMAN
 • F0574
  LOT #F0574
  เครื่องปั่นไฟ
  DENYO
 • F0575
  LOT #F0575
  เครื่องปั่นไฟ
  KOMATSU
 • F0576
  LOT #F0576
  เครื่องปั่นไฟ
  KOMATSU
 • F0577
  LOT #F0577
  เครื่องปั่นไฟ
  PROMAC
 • F0578
  LOT #F0578
  เครื่องปั่นไฟ
  PROMAC
 • F0580
  LOT #F0580
  เครื่องปั่นไฟ
  KUBOTA
 • F0581
  LOT #F0581
  เครื่องปั่นไฟ
  PROMAC
 • F0582
  LOT #F0582
  เครื่องปั่นไฟ
  DENYO
 • F0583
  LOT #F0583
  เครื่องปั่นไฟ
  SHINDAIWA
 • F0584
  LOT #F0584
  เครื่องปั่นไฟ
  PROMAC
 • F0585
  LOT #F0585
  เครื่องปั่นไฟ
  PROMAC
 • F0586
  LOT #F0586
  เครื่องปั่นไฟ
  PROMAC
 • F0587
  LOT #F0587
  เครื่องปั่นไฟ
  DENYO
 • F0588
  LOT #F0588
  เครื่องปั่นไฟ
  DENYO
 • F0589
  LOT #F0589
  เครื่องปั่นไฟ
  AIRMAN
 • F0590
  LOT #F0590
  เครื่องปั่นไฟ
  AIRMAN
 • F0591
  LOT #F0591
  เครื่องปั่นไฟ
  ATLAS COPCO
 • F0592
  LOT #F0592
  เครื่องปั่นไฟ
  PROMAC
 • F0593
  LOT #F0593
  เครื่องปั่นไฟ
  PROMAC
 • F0594
  LOT #F0594
  เครื่องปั่นไฟ
  PROMAC
 • F0595
  LOT #F0595
  เครื่องปั่นไฟ
  ATLAS COPCO
 • F0596
  LOT #F0596
  เครื่องปั่นไฟ
  HIMOINSA
 • F0597
  LOT #F0597
  เครื่องปั่นไฟ
  PROMAC
 • F0598
  LOT #F0598
  เครื่องปั่นไฟ
  CUMMINS
 • F0599
  LOT #F0599
  เครื่องปั่นไฟ
  AIRMAN
 • F0600
  LOT #F0600
  เครื่องปั่นไฟ
  DENYO
 • F0601
  LOT #F0601
  เครื่องปั่นไฟ
  NIPPON SHARYO
 • F0602
  LOT #F0602
  เครื่องปั่นไฟ
  NO BRAND
 • F0603
  LOT #F0603
  เครื่องปั่นไฟ
  NIPPON SHARYO
 • F0607
  LOT #F0607
  เครื่องปั่นไฟ
  SUBARU