lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
#0250 ครั้งที่ #201 วันที่ประมูล 12-15 มิถุนายน 2562 ( กม.32 )

ประเภท : โรงงาน / เครื่องปั่นไฟ

ยี่ห้อ : LUMAN

รุ่น : ROD-7500

S/NO : ***

E/NO :

C/NO :

เครื่องปั่นไฟ KVA:5.7/6.2 ขนาด 12.5 ลิตร ยังไม่เคยใช้งาน

 • YEAR : -
 • กม.32
 • 81
การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 200,000
อัตราภาษีนำเข้า 0% ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 0
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 200,000
VAT 7 % 14,000
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 214,000
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
10,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 700
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 224,700
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าบริการออกของ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง
KM.32 ลานประมูล กม.32 (สินค้าชำระอากรนำเข้าประเทศไทยแล้ว)
สินค้าที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ
 • 0251
  LOT #0251
  เครื่องปั่นไฟ
  DENYO
 • 0252
  LOT #0252
  เครื่องปั่นไฟ
  DENYO
 • 0253
  LOT #0253
  เครื่องปั่นไฟ
  DENYO
 • 0254
  LOT #0254
  เครื่องปั่นไฟ
  HONDA
 • 0255
  LOT #0255
  เครื่องปั่นไฟ
  HONDA
 • 0256
  LOT #0256
  เครื่องปั่นไฟ
  HONDA
 • 0257
  LOT #0257
  เครื่องปั่นไฟ
  HONDA
 • 0258
  LOT #0258
  เครื่องปั่นไฟ
  HONDA
 • 0259
  LOT #0259
  เครื่องปั่นไฟ
  HONDA
 • 0260
  LOT #0260
  เครื่องปั่นไฟ
  SHINDAIWA
 • 0261
  LOT #0261
  เครื่องปั่นไฟ
  SHINDAIWA
 • 0262
  LOT #0262
  เครื่องปั่นไฟ
  SUZUKI
 • 0263
  LOT #0263
  เครื่องปั่นไฟ
  YAMAHA
 • 0264
  LOT #0264
  เครื่องปั่นไฟ
  YANMAR