#NO LOT ครั้งที่ # วันที่ประมูล ( ) • YEAR : -
 • 3986646


การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 200,000
อัตราภาษีนำเข้า % ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 0
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 200,000
VAT % 0
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 200,000
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
10,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 700
ราคา 200,000 ค่าบริการออกของกรมศุลกากร/LOT 3,500
VAT 7% จากค่าบริการออกของกรมศุลกากร 245
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 214,445
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง
Info! Here is Default Unify Buttons.
สินค้าที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ
 • 0730
  LOT #0730
  เครื่องปั่นไฟ
  MITSUBISHI
 • 0731
  LOT #0731
  เครื่องปั่นไฟ
  NO BRAND
 • 0732
  LOT #0732
  เครื่องปั่นไฟ
  NO BRAND
 • 0733
  LOT #0733
  เครื่องปั่นไฟ
  NO BRAND
 • 0734
  LOT #0734
  เครื่องปั่นไฟ
  NO BRAND
 • 0735
  LOT #0735
  เครื่องปั่นไฟ
  NO BRAND
 • 0736
  LOT #0736
  เครื่องปั่นไฟ
  NO BRAND
 • 0737
  LOT #0737
  เครื่องปั่นไฟ
  NO BRAND
 • 0738
  LOT #0738
  เครื่องปั่นไฟ
  SUBARU
 • 0739
  LOT #0739
  เครื่องปั่นไฟ
  NO BRAND
 • 0740
  LOT #0740
  เครื่องปั่นไฟ
  NO BRAND
 • 0741
  LOT #0741
  เครื่องปั่นไฟ
  NO BRAND
 • 0742
  LOT #0742
  เครื่องปั่นไฟ
  FUJI
 • 0743
  LOT #0743
  เครื่องปั่นไฟ
  YANMAR
 • 0744
  LOT #0744
  เครื่องปั่นไฟ
  DALE
 • 0745
  LOT #0745
  เครื่องปั่นไฟ
  FUJI
 • 0746
  LOT #0746
  เครื่องปั่นไฟ
  MIKASA
 • 0747
  LOT #0747
  เครื่องปั่นไฟ
  SUBARU
 • 0748
  LOT #0748
  เครื่องปั่นไฟ
  AIRMAN
 • 0749
  LOT #0749
  เครื่องปั่นไฟ
  ALASKA
 • 0750
  LOT #0750
  เครื่องปั่นไฟ
  ATLAS COPCO
 • 0751
  LOT #0751
  เครื่องปั่นไฟ
  DENYO
 • 0752
  LOT #0752
  เครื่องปั่นไฟ
  DENYO
 • 0753
  LOT #0753
  เครื่องปั่นไฟ
  DENYO
 • 0754
  LOT #0754
  เครื่องปั่นไฟ
  DENYO
 • 0755
  LOT #0755
  เครื่องปั่นไฟ
  NIPPON SHARYO
 • 0756
  LOT #0756
  เครื่องปั่นไฟ
  MITSUBISHI
 • 0757
  LOT #0757
  เครื่องปั่นไฟ
  MITSUBISHI
 • 0758
  LOT #0758
  เครื่องปั่นไฟ
  NISSAN
 • 0759
  LOT #0759
  เครื่องปั่นไฟ
  YANMAR
 • 0760
  LOT #0760
  เครื่องปั่นไฟ
  DENYO
 • 0761
  LOT #0761
  เครื่องปั่นไฟ
  PROMAC
 • 0762
  LOT #0762
  เครื่องปั่นไฟ
  AIRMAN
 • 0763
  LOT #0763
  เครื่องปั่นไฟ
  CUMMINS
 • 0765
  LOT #0765
  เครื่องปั่นไฟ
  PRAMAC
 • 0766
  LOT #0766
  เครื่องปั่นไฟ
  PRAMAC
 • 0767
  LOT #0767
  เครื่องปั่นไฟ
  PRAMAC