lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
#0471 ครั้งที่ #F186 วันที่ประมูล 17 กันยายน 2563 ( กม.35 )

โรงงาน
เครื่องปั่นไฟ
AIRMAN
SDG13S
1393A60392
เครื่องปั่นไฟ 13KVA เครื่องยนต์ 3สูบ

*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 10% ***

 • YEAR : 2006
 • กม.35
 • 131


การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 200,000
อัตราภาษีนำเข้า 10% ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 20,000
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 220,000
VAT 7 % 15,400
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 235,400
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
10,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 700
ราคา 200,000 ค่าบริการออกของกรมศุลกากร/LOT 3,500
VAT 7% จากค่าบริการออกของกรมศุลกากร 245
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 249,845
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง
KM.35 ลานประมูล กม.35 (เขตปลอดอากร สินค้ายังไม่เสียอากรนำเข้าประเทศไทย)
คุณสมบัติเครื่องปั่นไฟ
   จำนวนเฟส 3
   ความถี่ (Hz) 50/60 Hz
   กำลังไฟฟ้าขณะไม่มีภาระโหลด (KVA) อื่นๆ ระบุ 45/60​KVA
   แรงดันไฟฟ้า (V) อื่นๆ ระบุ 200/220 V
   กระแสไฟฟ้า (A) อื่นๆ ระบุ 100 A
สภาพเครื่องยนต์
   รอยรั่วซึมน้ำมันรั่วไหล ควรซ่อม
   เสียงเครื่องตอนสตาร์ท ปกติ
   ควันจากท่อไอเสีย ปกติ
    ขี้เขม่าที่ปล่อยออกมาตอนสตาร์ทเครื่อง ปกติ
   ประเภทของเชื้อเพลิง ดีเซล
ระบบระบายความร้อน
   การระบายความความร้อน ระบายความร้อนด้วยน้ำ
สภาพโดยรวมจากภายนอก
   ด้านหน้า ปกติ
   ด้านหลัง ปกติ
   ด้านขวา ปกติ
    ด้านซ้าย ปกติ
   ด้านบน ปกติ
แผงมอนิเตอร์
   แผงวัดแรงดันไฟฟ้า ปกติ
   แผงวัดกระแสไฟฟ้า ปกติ
   แผงวัดความถี่ไฟฟ้า ปกติ
หมายเหตุ
   หมายเหตุ ปกติ เครื่องยนต์สตาร์ทติด/ไฟออกดีมากๆ
   
สินค้าที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ
 • 0421
  LOT #0421
  เครื่องปั่นไฟ
  NO BRAND
 • 0422
  LOT #0422
  เครื่องปั่นไฟ
  NIPPON SHARYO
 • 0423
  LOT #0423
  เครื่องปั่นไฟ
  NO BRAND
 • 0424
  LOT #0424
  เครื่องปั่นไฟ
  NO BRAND
 • 0425
  LOT #0425
  เครื่องปั่นไฟ
  NO BRAND
 • 0426
  LOT #0426
  เครื่องปั่นไฟ
  NO BRAND
 • 0427
  LOT #0427
  เครื่องปั่นไฟ
  NO BRAND
 • 0428
  LOT #0428
  เครื่องปั่นไฟ
  NO BRAND
 • 0429
  LOT #0429
  เครื่องปั่นไฟ
  NO BRAND
 • 0430
  LOT #0430
  เครื่องปั่นไฟ
  NO BRAND
 • 0431
  LOT #0431
  เครื่องปั่นไฟ
  NO BRAND
 • 0432
  LOT #0432
  เครื่องปั่นไฟ
  NO BRAND
 • 0433
  LOT #0433
  เครื่องปั่นไฟ
  NO BRAND
 • 0434
  LOT #0434
  เครื่องปั่นไฟ
  YANMAR
 • 0435
  LOT #0435
  เครื่องปั่นไฟ
  KUBOTA
 • 0436
  LOT #0436
  เครื่องปั่นไฟ
  ALLIGHT
 • 0437
  LOT #0437
  เครื่องปั่นไฟ
  ALLIGHT
 • 0438
  LOT #0438
  เครื่องปั่นไฟ
  ALLIGHT
 • 0439
  LOT #0439
  เครื่องปั่นไฟ
  ALLIGHT
 • 0440
  LOT #0440
  เครื่องปั่นไฟ
  ALLIGHT
 • 0441
  LOT #0441
  เครื่องปั่นไฟ
  ALLIGHT
 • 0442
  LOT #0442
  เครื่องปั่นไฟ
  ALLIGHT
 • 0443
  LOT #0443
  เครื่องปั่นไฟ
  ALLIGHT
 • 0444
  LOT #0444
  เครื่องปั่นไฟ
  ALLIGHT
 • 0445
  LOT #0445
  เครื่องปั่นไฟ
  ALLIGHT
 • 0446
  LOT #0446
  เครื่องปั่นไฟ
  ALLIGHT
 • 0447
  LOT #0447
  เครื่องปั่นไฟ
  ALLIGHT
 • 0448
  LOT #0448
  เครื่องปั่นไฟ
  ALLIGHT
 • 0449
  LOT #0449
  เครื่องปั่นไฟ
  ALLIGHT
 • 0450
  LOT #0450
  เครื่องปั่นไฟ
  ALLIGHT
 • 0451
  LOT #0451
  เครื่องปั่นไฟ
  ALLIGHT
 • 0452
  LOT #0452
  เครื่องปั่นไฟ
  ALLIGHT
 • 0453
  LOT #0453
  เครื่องปั่นไฟ
  ALLIGHT
 • 0454
  LOT #0454
  เครื่องปั่นไฟ
  ALLIGHT
 • 0455
  LOT #0455
  เครื่องปั่นไฟ
  ALLIGHT
 • 0456
  LOT #0456
  เครื่องปั่นไฟ
  ALLIGHT
 • 0457
  LOT #0457
  เครื่องปั่นไฟ
  ALLIGHT
 • 0458
  LOT #0458
  เครื่องปั่นไฟ
  ALLIGHT
 • 0459
  LOT #0459
  เครื่องปั่นไฟ
  ALLIGHT
 • 0460
  LOT #0460
  เครื่องปั่นไฟ
  ALLIGHT
 • 0461
  LOT #0461
  เครื่องปั่นไฟ
  ALLIGHT
 • 0462
  LOT #0462
  เครื่องปั่นไฟ
  ALLIGHT
 • 0463
  LOT #0463
  เครื่องปั่นไฟ
  ALLIGHT
 • 0464
  LOT #0464
  เครื่องปั่นไฟ
  ALLIGHT
 • 0465
  LOT #0465
  เครื่องปั่นไฟ
  ALLIGHT
 • 0466
  LOT #0466
  เครื่องปั่นไฟ
  ALLIGHT
 • 0467
  LOT #0467
  เครื่องปั่นไฟ
  ALLIGHT
 • 0468
  LOT #0468
  เครื่องปั่นไฟ
  JLG
 • 0469
  LOT #0469
  เครื่องปั่นไฟ
  HITACHI
 • 0470
  LOT #0470
  เครื่องปั่นไฟ
  NISHISHIBA
 • 0472
  LOT #0472
  เครื่องปั่นไฟ
  ATLAS COPCO
 • 0472A
  LOT #0472A
  เครื่องปั่นไฟ
  ATLAS COPCO
 • 0473
  LOT #0473
  เครื่องปั่นไฟ
  DENYO
 • 0474
  LOT #0474
  เครื่องปั่นไฟ
  DENYO
 • 0475
  LOT #0475
  เครื่องปั่นไฟ
  DENYO
 • 0476
  LOT #0476
  เครื่องปั่นไฟ
  DENYO
 • 0477
  LOT #0477
  เครื่องปั่นไฟ
  DENYO
 • 0478
  LOT #0478
  เครื่องปั่นไฟ
  KOMATSU
 • 0479
  LOT #0479
  เครื่องปั่นไฟ
  AIRMAN
 • 0480
  LOT #0480
  เครื่องปั่นไฟ
  DENYO
 • 0481
  LOT #0481
  เครื่องปั่นไฟ
  DENYO
 • 0482
  LOT #0482
  เครื่องปั่นไฟ
  DENYO
 • 0483
  LOT #0483
  เครื่องปั่นไฟ
  MITSUI DEUTZ
 • 0484
  LOT #0484
  เครื่องปั่นไฟ
  NIPPON SHARYO
 • 0485
  LOT #0485
  เครื่องปั่นไฟ
  PROMAC
 • 0486
  LOT #0486
  เครื่องปั่นไฟ
  YANMAR
 • 0487
  LOT #0487
  เครื่องปั่นไฟ
  NIPPON SHARYO
 • 0488
  LOT #0488
  เครื่องปั่นไฟ
  DENYO
 • 0489
  LOT #0489
  เครื่องปั่นไฟ
  NIPPON SHARYO
 • 0490
  LOT #0490
  เครื่องปั่นไฟ
  CUMMINS
 • 0491
  LOT #0491
  เครื่องปั่นไฟ
  PRAMAC
 • 0492
  LOT #0492
  เครื่องปั่นไฟ
  PRAMAC