#NO LOT ครั้งที่ # วันที่ประมูล ( )
 • YEAR : -
 • 3152045


การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 200,000
อัตราภาษีนำเข้า % ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 0
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 200,000
VAT % 0
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 200,000
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
10,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 700
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 210,700
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าบริการออกของ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง
Info! Here is Default Unify Buttons.
คุณสมบัติเครื่องปั่นไฟ
   จำนวนเฟส 3
   ความถี่ (Hz) 50/60 Hz
   กำลังไฟฟ้าขณะไม่มีภาระโหลด (KVA) อื่นๆ ระบุ 195/220 KVA
   แรงดันไฟฟ้า (V) อื่นๆ ระบุ 200/220 V
   กระแสไฟฟ้า (A) อื่นๆ ระบุ N/A
สภาพเครื่องยนต์
   รอยรั่วซึมน้ำมันรั่วไหล ควรซ่อม
   เสียงเครื่องตอนสตาร์ท ปกติ
   ควันจากท่อไอเสีย ปกติ
    ขี้เขม่าที่ปล่อยออกมาตอนสตาร์ทเครื่อง ปกติ
   ประเภทของเชื้อเพลิง ดีเซล
ระบบระบายความร้อน
   การระบายความความร้อน ระบายความร้อนด้วยน้ำ
สภาพโดยรวมจากภายนอก
   ด้านหน้า ปกติ
   ด้านหลัง ปกติ
   ด้านขวา ปกติ
    ด้านซ้าย ปกติ
   ด้านบน ปกติ
แผงมอนิเตอร์
   แผงวัดแรงดันไฟฟ้า ปกติ
   แผงวัดกระแสไฟฟ้า ปกติ
   แผงวัดความถี่ไฟฟ้า ปกติ
หมายเหตุ
   หมายเหตุ ปกติ
   
สินค้าที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ
 • 0460
  LOT #0460
  เครื่องปั่นไฟ
  PROMAC
 • 0454
  LOT #0454
  เครื่องปั่นไฟ
  ATLAS COPCO
 • 0433
  LOT #0433
  เครื่องปั่นไฟ
  EIKO GIKEN
 • 0456
  LOT #0456
  เครื่องปั่นไฟ
  DENYO
 • 0452
  LOT #0452
  เครื่องปั่นไฟ
  NIPPON SHARYO
 • 0430
  LOT #0430
  เครื่องปั่นไฟ
  DENYO
 • 0398
  LOT #0398
  เครื่องปั่นไฟ
  DENYO
 • 0399
  LOT #0399
  เครื่องปั่นไฟ
  DENYO
 • 0409
  LOT #0409
  เครื่องปั่นไฟ
  HONDA
 • 0414
  LOT #0414
  เครื่องปั่นไฟ
  DENYO
 • 0415
  LOT #0415
  เครื่องปั่นไฟ
  NO BRAND
 • 0416
  LOT #0416
  เครื่องปั่นไฟ
  HONDA
 • 0417
  LOT #0417
  เครื่องปั่นไฟ
  MITSUBISHI
 • 0418
  LOT #0418
  เครื่องปั่นไฟ
  MITSUBISHI
 • 0419
  LOT #0419
  เครื่องปั่นไฟ
  NO BRAND
 • 0420
  LOT #0420
  เครื่องปั่นไฟ
  NO BRAND
 • 0421
  LOT #0421
  เครื่องปั่นไฟ
  NO BRAND
 • 0422
  LOT #0422
  เครื่องปั่นไฟ
  NO BRAND
 • 0423
  LOT #0423
  เครื่องปั่นไฟ
  SANYO
 • 0424
  LOT #0424
  เครื่องปั่นไฟ
  SHINDAIWA
 • 0425
  LOT #0425
  เครื่องปั่นไฟ
  AIRMAN
 • 0426
  LOT #0426
  เครื่องปั่นไฟ
  AIRMAN
 • 0427
  LOT #0427
  เครื่องปั่นไฟ
  AIRMAN
 • 0428
  LOT #0428
  เครื่องปั่นไฟ
  AIRMAN
 • 0429
  LOT #0429
  เครื่องปั่นไฟ
  DENYO
 • 0431
  LOT #0431
  เครื่องปั่นไฟ
  DENYO
 • 0432
  LOT #0432
  เครื่องปั่นไฟ
  DENYO
 • 0434
  LOT #0434
  เครื่องปั่นไฟ
  EIKO GIKEN
 • 0435
  LOT #0435
  เครื่องปั่นไฟ
  NIPPON SHARYO
 • 0436
  LOT #0436
  เครื่องปั่นไฟ
  YANMAR
 • 0437
  LOT #0437
  เครื่องปั่นไฟ
  PROMAC
 • 0438
  LOT #0438
  เครื่องปั่นไฟ
  ATLAS COPCO
 • 0439
  LOT #0439
  เครื่องปั่นไฟ
  ATLAS COPCO
 • 0440
  LOT #0440
  เครื่องปั่นไฟ
  ATLAS COPCO
 • 0441
  LOT #0441
  เครื่องปั่นไฟ
  HIMOINSA
 • 0442
  LOT #0442
  เครื่องปั่นไฟ
  PROMAC
 • 0443
  LOT #0443
  เครื่องปั่นไฟ
  CUMMINS
 • 0444
  LOT #0444
  เครื่องปั่นไฟ
  INGERSOLL RAND
 • 0445
  LOT #0445
  เครื่องปั่นไฟ
  KUBOTA
 • 0446
  LOT #0446
  เครื่องปั่นไฟ
  KUBOTA
 • 0447
  LOT #0447
  เครื่องปั่นไฟ
  PROMAC
 • 0448
  LOT #0448
  เครื่องปั่นไฟ
  PROMAC
 • 0449
  LOT #0449
  เครื่องปั่นไฟ
  PROMAC
 • 0450
  LOT #0450
  เครื่องปั่นไฟ
  PROMAC
 • 0451
  LOT #0451
  เครื่องปั่นไฟ
  DENYO
 • 0453
  LOT #0453
  เครื่องปั่นไฟ
  PROMAC
 • 0455
  LOT #0455
  เครื่องปั่นไฟ
  DENYO
 • 0457
  LOT #0457
  เครื่องปั่นไฟ
  PROMAC
 • 0458
  LOT #0458
  เครื่องปั่นไฟ
  PROMAC
 • 0459
  LOT #0459
  เครื่องปั่นไฟ
  PROMAC
 • 0461
  LOT #0461
  เครื่องปั่นไฟ
  PROMAC
 • 0461A
  LOT #0461A
  เครื่องปั่นไฟ
  ATLAS COPCO
 • 0462
  LOT #0462
  เครื่องปั่นไฟ
  PROMAC
 • 0464
  LOT #0464
  เครื่องปั่นไฟ
  CUMMINS
 • 0465
  LOT #0465
  เครื่องปั่นไฟ
  DENYO
 • 0466
  LOT #0466
  เครื่องปั่นไฟ
  NIPPON SHARYO
 • 0467
  LOT #0467
  เครื่องปั่นไฟ
  NIPPON SHARYO
 • 0468
  LOT #0468
  เครื่องปั่นไฟ
  VPOWER