#NO LOT ครั้งที่ # วันที่ประมูล ( ) • YEAR : -
 • 5545387


การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 200,000
อัตราภาษีนำเข้า % ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 0
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 200,000
VAT % 0
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 200,000
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
10,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 700
ราคา 200,000 ค่าบริการออกของกรมศุลกากร/LOT 3,500
VAT 7% จากค่าบริการออกของกรมศุลกากร 245
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 214,445
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง
Info! Here is Default Unify Buttons.
ระบบเบรค
   สภาพการใช้งานเบรคเท้า ดี
   สภาพการใช้งานเบรคมือ(เบรคจอด) ดี
สภาพที่นั่งคนขับ
   หัวเก๋ง ไม่มี
   การทำงานของมิเตอร์วัดชั่วโมง พอใช้
   เบาะนั่งคนขับ พอใช้
ระบบไฟฟ้า
   ระบบไฟส่องสว่าง ดี
   สภาพแบตเตอรี่ ไม่มี
สภาพเครื่องยนต์
   ไม่มีน้ำมันรั่วไหล พอใช้
   เสียงเครื่องตอนสตาร์ท พอใช้
   ควันที่ปล่อยออกมาตอนสตาร์ทเครื่อง พอใช้ ท่อไอเสียขาด
   ขี้เขม่าที่ปล่อยออกมาตอนสตาร์ทเครื่อง พอใช้
   สภาพของปั๊มน้ำไม่มีการรั่วไหล ดี
   ไม่มีน้ำรั่วจากหม้อน้ำ ดี
ระบบไฮโดรลิค
   ไม่มีรอยรั่วจาก วาล์ว(ลิ้น),สายยางหรือท่อไฮโดรลิค ดี
   สภาพมอเตอร์และปั๊มไฮโดรลิค พอใช้
   น้ำมันไฮโดรลิค พอใช้
   สภาพการใช้งานคันควบคุม ดี
สภาพโดยรวมจากภายนอก
   สภาพโดยรวม-ด้านหน้า พอใช้
   สภาพโดยรวม-ด้านหลัง พอใช้
   สภาพโดยรวม-ด้านขวา พอใช้
   สภาพโดยรวม-ด้านซ้าย พอใช้
   สภาพโดยรวม-ด้านบน พอใช้
ระบบถ่ายทอดกำลัง
   ระบบถ่ายทอดกำลังของคลัชต์ ระบบคลัทซ์
สภาพช่วงล่าง
   สภาพการถ่ายทอดกำลัง ดี
   สภาพ เพลาหน้า ดี
   เพลาหลัง ดี
   สภาพยางล้อ-ขวาหน้า ควรเปลี่ยน
   สภาพยางล้อซ้ายหน้า ควรเปลี่ยน
   สภาพยางล้อ-ขวาหลัง พอใช้
   สภาพยางล้อซ้ายหลัง พอใช้
หมายเหตุ
   หมายเหตุ พอใช้
   หางโรตารี่ ไม่มีโรตารี่
   
สินค้าที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ
 • 0655
  LOT #0655
  รถไถนา
  HINOMOTO
 • 0656
  LOT #0656
  รถไถนา
  HINOMOTO
 • 0657
  LOT #0657
  รถไถนา
  HONDA
 • 0658
  LOT #0658
  รถไถนา
  HONDA
 • 0659
  LOT #0659
  รถไถนา
  ISEKI
 • 0660
  LOT #0660
  รถไถนา
  KUBOTA
 • 0661
  LOT #0661
  รถไถนา
  KUBOTA
 • 0662
  LOT #0662
  รถไถนา
  KUBOTA
 • 0663
  LOT #0663
  รถไถนา
  KUBOTA
 • 0664
  LOT #0664
  รถไถนา
  KUBOTA
 • 0665
  LOT #0665
  รถไถนา
  KUBOTA
 • 0666
  LOT #0666
  รถไถนา
  KUMIAI
 • 0667
  LOT #0667
  รถไถนา
  KUMIAI
 • 0668
  LOT #0668
  รถไถนา
  MITSUBISHI
 • 0669
  LOT #0669
  รถไถนา
  MITSUBISHI
 • 0670
  LOT #0670
  รถไถนา
  SATOH
 • 0671
  LOT #0671
  รถไถนา
  SHIBAURA
 • 0672
  LOT #0672
  รถไถนา
  YANMAR
 • 0673
  LOT #0673
  รถไถนา
  YANMAR
 • 0674
  LOT #0674
  รถไถนา
  YANMAR
 • 0675
  LOT #0675
  รถไถนา
  YANMAR
 • 0676
  LOT #0676
  รถไถนา
  YANMAR
 • 0677
  LOT #0677
  รถไถนา
  YANMAR
 • 0678
  LOT #0678
  รถไถนา
  YANMAR
 • 0679
  LOT #0679
  รถไถนา
  YANMAR
 • 0680
  LOT #0680
  รถไถนา
  YANMAR
 • 0681
  LOT #0681
  รถไถนา
  YANMAR
 • 0682
  LOT #0682
  รถไถนา
  NODA
 • 0683
  LOT #0683
  รถไถนา
  HINOMOTO
 • 0684
  LOT #0684
  รถไถนา
  ISEKI
 • 0685
  LOT #0685
  รถไถนา
  KUBOTA
 • 0686
  LOT #0686
  รถไถนา
  KUBOTA
 • 0687
  LOT #0687
  รถไถนา
  KUBOTA
 • 0688
  LOT #0688
  รถไถนา
  KUBOTA
 • 0689
  LOT #0689
  รถไถนา
  KUBOTA
 • 0690
  LOT #0690
  รถไถนา
  KUBOTA
 • 0692
  LOT #0692
  รถไถนา
  MITSUBISHI
 • 0693
  LOT #0693
  รถไถนา
  MITSUBISHI
 • 0694
  LOT #0694
  รถไถนา
  MITSUBISHI
 • 0695
  LOT #0695
  รถไถนา
  SHIBAURA
 • 0696
  LOT #0696
  รถไถนา
  YANMAR
 • 0697
  LOT #0697
  รถไถนา
  ISEKI
 • 0698
  LOT #0698
  รถไถนา
  ISEKI
 • 0699
  LOT #0699
  รถไถนา
  ISEKI
 • 0700
  LOT #0700
  รถไถนา
  YANMAR
 • 0701
  LOT #0701
  รถไถนา
  HINOMOTO