#NO LOT ครั้งที่ # วันที่ประมูล ( ) • YEAR : -
 • 5515299


การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 200,000
อัตราภาษีนำเข้า % ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 0
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 200,000
VAT % 0
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 200,000
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
10,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 700
ราคา 200,000 ค่าบริการออกของกรมศุลกากร/LOT 3,500
VAT 7% จากค่าบริการออกของกรมศุลกากร 245
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 214,445
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง
Info! Here is Default Unify Buttons.
สินค้าที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ
 • 0655
  LOT #0655
  รถไถนา
  HINOMOTO
 • 0656
  LOT #0656
  รถไถนา
  HINOMOTO
 • 0657
  LOT #0657
  รถไถนา
  HONDA
 • 0658
  LOT #0658
  รถไถนา
  HONDA
 • 0659
  LOT #0659
  รถไถนา
  ISEKI
 • 0660
  LOT #0660
  รถไถนา
  KUBOTA
 • 0661
  LOT #0661
  รถไถนา
  KUBOTA
 • 0662
  LOT #0662
  รถไถนา
  KUBOTA
 • 0663
  LOT #0663
  รถไถนา
  KUBOTA
 • 0664
  LOT #0664
  รถไถนา
  KUBOTA
 • 0665
  LOT #0665
  รถไถนา
  KUBOTA
 • 0666
  LOT #0666
  รถไถนา
  KUMIAI
 • 0667
  LOT #0667
  รถไถนา
  KUMIAI
 • 0668
  LOT #0668
  รถไถนา
  MITSUBISHI
 • 0669
  LOT #0669
  รถไถนา
  MITSUBISHI
 • 0670
  LOT #0670
  รถไถนา
  SATOH
 • 0671
  LOT #0671
  รถไถนา
  SHIBAURA
 • 0672
  LOT #0672
  รถไถนา
  YANMAR
 • 0673
  LOT #0673
  รถไถนา
  YANMAR
 • 0674
  LOT #0674
  รถไถนา
  YANMAR
 • 0676
  LOT #0676
  รถไถนา
  YANMAR
 • 0677
  LOT #0677
  รถไถนา
  YANMAR
 • 0678
  LOT #0678
  รถไถนา
  YANMAR
 • 0679
  LOT #0679
  รถไถนา
  YANMAR
 • 0680
  LOT #0680
  รถไถนา
  YANMAR
 • 0681
  LOT #0681
  รถไถนา
  YANMAR
 • 0683
  LOT #0683
  รถไถนา
  HINOMOTO
 • 0684
  LOT #0684
  รถไถนา
  ISEKI
 • 0685
  LOT #0685
  รถไถนา
  KUBOTA
 • 0686
  LOT #0686
  รถไถนา
  KUBOTA
 • 0687
  LOT #0687
  รถไถนา
  KUBOTA
 • 0688
  LOT #0688
  รถไถนา
  KUBOTA
 • 0689
  LOT #0689
  รถไถนา
  KUBOTA
 • 0690
  LOT #0690
  รถไถนา
  KUBOTA
 • 0691
  LOT #0691
  รถไถนา
  MITSUBISHI
 • 0692
  LOT #0692
  รถไถนา
  MITSUBISHI
 • 0693
  LOT #0693
  รถไถนา
  MITSUBISHI
 • 0694
  LOT #0694
  รถไถนา
  MITSUBISHI
 • 0695
  LOT #0695
  รถไถนา
  SHIBAURA
 • 0696
  LOT #0696
  รถไถนา
  YANMAR
 • 0697
  LOT #0697
  รถไถนา
  ISEKI
 • 0698
  LOT #0698
  รถไถนา
  ISEKI
 • 0699
  LOT #0699
  รถไถนา
  ISEKI
 • 0700
  LOT #0700
  รถไถนา
  YANMAR
 • 0701
  LOT #0701
  รถไถนา
  HINOMOTO