lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
#F1148 ครั้งที่ #F169 วันที่ประมูล 24-27 เมษายน 2562 ( กม.35 )

ประเภท : เครื่องจักรการเกษตร / รถเกี่ยวข้าว แบบเล็บเกี่ยวขึ้น

ยี่ห้อ : KUBOTA

รุ่น : R1-401G

S/NO : 12998

E/NO :

C/NO :

รถเกี่ยวข้าว

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY ***

 • YEAR : -
 • กม.35
 • 111
การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 200,000
อัตราภาษีนำเข้า 5% ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 10,000
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 210,000
VAT 7 % 14,700
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 224,700
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
10,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 700
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 235,400
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าบริการออกของ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง
KM.35 ลานประมูล กม.35 (เขตปลอดอากร สินค้ายังไม่เสียอากรนำเข้าประเทศไทย)
สภาพเครื่องจักร-จากภายนอก
   ด้านหน้า ควรซ่อม
   ด้านหลัง ดี
   ด้านบน ดี
   ด้านซ้าย ดี
   ด้านขวา ดี
สภาพเครื่องยนต์
   จุดรั่วซึมของเครื่องยนต์ ดี
   ควันจากท่อไอเสีย ดี
   สภาพของปั๊มน้ำ(รอยรั่วซึม) ดี
   สภาพของหม้อน้ำ(รอยรั่วซึม) ดี
หมายเหตุ
   หมายเหตุ ดี
   
สินค้าที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ
 • F1146
  LOT #F1146
  รถเกี่ยวข้าว แบบเล็บเกี่ยวขึ้น
  KUBOTA
 • F1157
  LOT #F1157
  รถเกี่ยวข้าว แบบเล็บเกี่ยวขึ้น
  ISEKI
 • F1151
  LOT #F1151
  รถเกี่ยวข้าว แบบเล็บเกี่ยวขึ้น
  MITSUBISHI
 • F1142
  LOT #F1142
  รถเกี่ยวข้าว แบบเล็บเกี่ยวขึ้น
  ISEKI
 • F1143
  LOT #F1143
  รถเกี่ยวข้าว แบบเล็บเกี่ยวขึ้น
  ISEKI
 • F1144
  LOT #F1144
  รถเกี่ยวข้าว แบบเล็บเกี่ยวขึ้น
  ISEKI
 • F1145
  LOT #F1145
  รถเกี่ยวข้าว แบบเล็บเกี่ยวขึ้น
  ISEKI
 • F1147
  LOT #F1147
  รถเกี่ยวข้าว แบบเล็บเกี่ยวขึ้น
  YANMAR
 • F1149
  LOT #F1149
  รถเกี่ยวข้าว แบบเล็บเกี่ยวขึ้น
  KUBOTA
 • F1150
  LOT #F1150
  รถเกี่ยวข้าว แบบเล็บเกี่ยวขึ้น
  KUBOTA
 • F1152
  LOT #F1152
  รถเกี่ยวข้าว แบบเล็บเกี่ยวขึ้น
  MITSUBISHI
 • F1153
  LOT #F1153
  รถเกี่ยวข้าว แบบเล็บเกี่ยวขึ้น
  YANMAR
 • F1154
  LOT #F1154
  รถเกี่ยวข้าว แบบเล็บเกี่ยวขึ้น
  KUBOTA
 • F1155
  LOT #F1155
  รถเกี่ยวข้าว แบบเล็บเกี่ยวขึ้น
  YANMAR
 • F1156
  LOT #F1156
  รถเกี่ยวข้าว แบบเล็บเกี่ยวขึ้น
  YANMAR