#NO LOT ครั้งที่ # วันที่ประมูล ( )
 • YEAR : -
 • 3163656


การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 200,000
อัตราภาษีนำเข้า % ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 0
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 200,000
VAT % 0
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 200,000
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
10,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 700
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 210,700
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าบริการออกของ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง
Info! Here is Default Unify Buttons.
ระบบเบรค
   สภาพการใช้งานเบรคเท้า ดี
   สภาพการใช้งานเบรคมือ(เบรคจอด) ดี
สภาพที่นั่งคนขับ
   หัวเก๋ง ไม่มี
   การทำงานของมิเตอร์วัดชั่วโมง ดี
   เบาะนั่งคนขับ ดี
ระบบไฟฟ้า
   ระบบไฟส่องสว่าง ควรซ่อม
   สภาพแบตเตอรี่ ไม่มี
สภาพเครื่องยนต์
   ไม่มีน้ำมันรั่วไหล พอใช้
   เสียงเครื่องตอนสตาร์ท พอใช้
   ควันที่ปล่อยออกมาตอนสตาร์ทเครื่อง พอใช้
   ขี้เขม่าที่ปล่อยออกมาตอนสตาร์ทเครื่อง พอใช้
   สภาพของปั๊มน้ำไม่มีการรั่วไหล ดี
   ไม่มีน้ำรั่วจากหม้อน้ำ ดี
ระบบไฮโดรลิค
   ไม่มีรอยรั่วจาก วาล์ว(ลิ้น),สายยางหรือท่อไฮโดรลิค ดี
   สภาพมอเตอร์และปั๊มไฮโดรลิค ดี
   น้ำมันไฮโดรลิค พอใช้
   สภาพการใช้งานคันควบคุม ดี
สภาพโดยรวมจากภายนอก
   สภาพโดยรวม-ด้านหน้า ควรซ่อม
   สภาพโดยรวม-ด้านหลัง พอใช้
   สภาพโดยรวม-ด้านขวา พอใช้
   สภาพโดยรวม-ด้านซ้าย พอใช้
   สภาพโดยรวม-ด้านบน พอใช้
ระบบถ่ายทอดกำลัง
   ระบบถ่ายทอดกำลังของคลัชต์ ระบบคลัทซ์
สภาพช่วงล่าง
   สภาพการถ่ายทอดกำลัง ดี
   สภาพ เพลาหน้า ดี
   เพลาหลัง ดี
   สภาพยางล้อ-ขวาหน้า ควรเปลี่ยน
   สภาพยางล้อซ้ายหน้า ควรเปลี่ยน
   สภาพยางล้อ-ขวาหลัง พอใช้
   สภาพยางล้อซ้ายหลัง พอใช้
หมายเหตุ
   หมายเหตุ พอใช้
   หางโรตารี่ พร้อมหางโรตารี่
   
สินค้าที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ
 • 0824
  LOT #0824
  รถไถนา
  KUBOTA
 • 0806
  LOT #0806
  รถไถนา
  ISEKI
 • 0809
  LOT #0809
  รถไถนา
  ISEKI
 • 0803
  LOT #0803
  รถไถนา
  ISEKI
 • 0855
  LOT #0855
  รถไถนา
  YANMAR
 • 0868
  LOT #0868
  รถไถนา
  YANMAR
 • 0864
  LOT #0864
  รถไถนา
  YANMAR
 • 0863
  LOT #0863
  รถไถนา
  YANMAR
 • 0795
  LOT #0795
  รถไถนา
  HINOMOTO
 • 0873
  LOT #0873
  รถไถนา
  YANMAR
 • 0807
  LOT #0807
  รถไถนา
  ISEKI
 • 0859
  LOT #0859
  รถไถนา
  YANMAR
 • 0797
  LOT #0797
  รถไถนา
  HINOMOTO
 • 0840
  LOT #0840
  รถไถนา
  MITSUBISHI
 • 0818
  LOT #0818
  รถไถนา
  KUBOTA
 • 0875
  LOT #0875
  รถไถนา
  YANMAR
 • 0821
  LOT #0821
  รถไถนา
  KUBOTA
 • 0852
  LOT #0852
  รถไถนา
  YANMAR
 • 0794
  LOT #0794
  รถไถนา
  HINOMOTO
 • 0872
  LOT #0872
  รถไถนา
  YANMAR
 • 0848
  LOT #0848
  รถไถนา
  YANMAR
 • 0832
  LOT #0832
  รถไถนา
  MITSUBISHI
 • 0860
  LOT #0860
  รถไถนา
  YANMAR
 • 0837
  LOT #0837
  รถไถนา
  MITSUBISHI
 • 0817
  LOT #0817
  รถไถนา
  KUBOTA
 • 0835
  LOT #0835
  รถไถนา
  MITSUBISHI
 • 0808
  LOT #0808
  รถไถนา
  ISEKI
 • 0802
  LOT #0802
  รถไถนา
  ISEKI
 • 0819
  LOT #0819
  รถไถนา
  KUBOTA
 • 0841
  LOT #0841
  รถไถนา
  MITSUBISHI
 • 0805
  LOT #0805
  รถไถนา
  ISEKI
 • 0838
  LOT #0838
  รถไถนา
  MITSUBISHI
 • 0820
  LOT #0820
  รถไถนา
  KUBOTA
 • 0827
  LOT #0827
  รถไถนา
  KUBOTA
 • 0869
  LOT #0869
  รถไถนา
  YANMAR
 • 0850
  LOT #0850
  รถไถนา
  YANMAR
 • 0861
  LOT #0861
  รถไถนา
  YANMAR
 • 0828
  LOT #0828
  รถไถนา
  KUBOTA
 • 0867
  LOT #0867
  รถไถนา
  YANMAR
 • 0834
  LOT #0834
  รถไถนา
  MITSUBISHI
 • 0813
  LOT #0813
  รถไถนา
  KUBOTA
 • 0801
  LOT #0801
  รถไถนา
  ISEKI
 • 0843
  LOT #0843
  รถไถนา
  MITSUBISHI
 • 0858
  LOT #0858
  รถไถนา
  YANMAR
 • 0822
  LOT #0822
  รถไถนา
  KUBOTA
 • 0836
  LOT #0836
  รถไถนา
  MITSUBISHI
 • 0851
  LOT #0851
  รถไถนา
  YANMAR
 • 0816
  LOT #0816
  รถไถนา
  KUBOTA
 • 0831
  LOT #0831
  รถไถนา
  MITSUBISHI
 • 0826
  LOT #0826
  รถไถนา
  KUBOTA
 • 0846
  LOT #0846
  รถไถนา
  SHIBAURA
 • 0810
  LOT #0810
  รถไถนา
  ISEKI
 • 0811
  LOT #0811
  รถไถนา
  ISEKI
 • 0877
  LOT #0877
  รถไถนา
  YANMAR
 • 0798
  LOT #0798
  รถไถนา
  HONDA
 • 0876
  LOT #0876
  รถไถนา
  YANMAR
 • 0853
  LOT #0853
  รถไถนา
  YANMAR
 • 0833
  LOT #0833
  รถไถนา
  MITSUBISHI
 • 0866
  LOT #0866
  รถไถนา
  YANMAR
 • 0793
  LOT #0793
  รถไถนา
  HONDA
 • 0796
  LOT #0796
  รถไถนา
  HINOMOTO
 • 0799
  LOT #0799
  รถไถนา
  ISEKI
 • 0800
  LOT #0800
  รถไถนา
  ISEKI
 • 0804
  LOT #0804
  รถไถนา
  ISEKI
 • 0812
  LOT #0812
  รถไถนา
  ISEKI
 • 0814
  LOT #0814
  รถไถนา
  KUBOTA
 • 0815
  LOT #0815
  รถไถนา
  KUBOTA
 • 0823
  LOT #0823
  รถไถนา
  KUBOTA
 • 0825
  LOT #0825
  รถไถนา
  KUBOTA
 • 0828A
  LOT #0828A
  รถไถนา
  KUBOTA
 • 0828B
  LOT #0828B
  รถไถนา
  KUBOTA
 • 0829
  LOT #0829
  รถไถนา
  MITSUBISHI
 • 0830
  LOT #0830
  รถไถนา
  MITSUBISHI
 • 0839
  LOT #0839
  รถไถนา
  MITSUBISHI
 • 0842
  LOT #0842
  รถไถนา
  MITSUBISHI
 • 0844
  LOT #0844
  รถไถนา
  MITSUBISHI
 • 0845
  LOT #0845
  รถไถนา
  SHIBAURA
 • 0847
  LOT #0847
  รถไถนา
  SUZUE
 • 0849
  LOT #0849
  รถไถนา
  YANMAR
 • 0856
  LOT #0856
  รถไถนา
  YANMAR
 • 0857
  LOT #0857
  รถไถนา
  YANMAR
 • 0862
  LOT #0862
  รถไถนา
  YANMAR
 • 0865
  LOT #0865
  รถไถนา
  YANMAR
 • 0870
  LOT #0870
  รถไถนา
  YANMAR
 • 0871
  LOT #0871
  รถไถนา
  YANMAR
 • 0874
  LOT #0874
  รถไถนา
  YANMAR