#NO LOT ครั้งที่ # วันที่ประมูล ( )
 • YEAR : -
 • 3152065


การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 200,000
อัตราภาษีนำเข้า % ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 0
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 200,000
VAT % 0
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 200,000
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
10,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 700
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 210,700
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าบริการออกของ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง
Info! Here is Default Unify Buttons.
สินค้าที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ
 • 0824
  LOT #0824
  รถไถนา
  KUBOTA
 • 0806
  LOT #0806
  รถไถนา
  ISEKI
 • 0809
  LOT #0809
  รถไถนา
  ISEKI
 • 0803
  LOT #0803
  รถไถนา
  ISEKI
 • 0855
  LOT #0855
  รถไถนา
  YANMAR
 • 0868
  LOT #0868
  รถไถนา
  YANMAR
 • 0864
  LOT #0864
  รถไถนา
  YANMAR
 • 0863
  LOT #0863
  รถไถนา
  YANMAR
 • 0795
  LOT #0795
  รถไถนา
  HINOMOTO
 • 0873
  LOT #0873
  รถไถนา
  YANMAR
 • 0807
  LOT #0807
  รถไถนา
  ISEKI
 • 0859
  LOT #0859
  รถไถนา
  YANMAR
 • 0797
  LOT #0797
  รถไถนา
  HINOMOTO
 • 0840
  LOT #0840
  รถไถนา
  MITSUBISHI
 • 0818
  LOT #0818
  รถไถนา
  KUBOTA
 • 0875
  LOT #0875
  รถไถนา
  YANMAR
 • 0854
  LOT #0854
  รถไถนา
  YANMAR
 • 0821
  LOT #0821
  รถไถนา
  KUBOTA
 • 0852
  LOT #0852
  รถไถนา
  YANMAR
 • 0794
  LOT #0794
  รถไถนา
  HINOMOTO
 • 0872
  LOT #0872
  รถไถนา
  YANMAR
 • 0848
  LOT #0848
  รถไถนา
  YANMAR
 • 0832
  LOT #0832
  รถไถนา
  MITSUBISHI
 • 0860
  LOT #0860
  รถไถนา
  YANMAR
 • 0837
  LOT #0837
  รถไถนา
  MITSUBISHI
 • 0817
  LOT #0817
  รถไถนา
  KUBOTA
 • 0835
  LOT #0835
  รถไถนา
  MITSUBISHI
 • 0808
  LOT #0808
  รถไถนา
  ISEKI
 • 0802
  LOT #0802
  รถไถนา
  ISEKI
 • 0819
  LOT #0819
  รถไถนา
  KUBOTA
 • 0841
  LOT #0841
  รถไถนา
  MITSUBISHI
 • 0805
  LOT #0805
  รถไถนา
  ISEKI
 • 0838
  LOT #0838
  รถไถนา
  MITSUBISHI
 • 0820
  LOT #0820
  รถไถนา
  KUBOTA
 • 0827
  LOT #0827
  รถไถนา
  KUBOTA
 • 0869
  LOT #0869
  รถไถนา
  YANMAR
 • 0850
  LOT #0850
  รถไถนา
  YANMAR
 • 0861
  LOT #0861
  รถไถนา
  YANMAR
 • 0828
  LOT #0828
  รถไถนา
  KUBOTA
 • 0867
  LOT #0867
  รถไถนา
  YANMAR
 • 0834
  LOT #0834
  รถไถนา
  MITSUBISHI
 • 0813
  LOT #0813
  รถไถนา
  KUBOTA
 • 0801
  LOT #0801
  รถไถนา
  ISEKI
 • 0843
  LOT #0843
  รถไถนา
  MITSUBISHI
 • 0858
  LOT #0858
  รถไถนา
  YANMAR
 • 0822
  LOT #0822
  รถไถนา
  KUBOTA
 • 0836
  LOT #0836
  รถไถนา
  MITSUBISHI
 • 0851
  LOT #0851
  รถไถนา
  YANMAR
 • 0816
  LOT #0816
  รถไถนา
  KUBOTA
 • 0831
  LOT #0831
  รถไถนา
  MITSUBISHI
 • 0826
  LOT #0826
  รถไถนา
  KUBOTA
 • 0846
  LOT #0846
  รถไถนา
  SHIBAURA
 • 0810
  LOT #0810
  รถไถนา
  ISEKI
 • 0811
  LOT #0811
  รถไถนา
  ISEKI
 • 0877
  LOT #0877
  รถไถนา
  YANMAR
 • 0793
  LOT #0793
  รถไถนา
  HONDA
 • 0796
  LOT #0796
  รถไถนา
  HINOMOTO
 • 0798
  LOT #0798
  รถไถนา
  HONDA
 • 0799
  LOT #0799
  รถไถนา
  ISEKI
 • 0800
  LOT #0800
  รถไถนา
  ISEKI
 • 0804
  LOT #0804
  รถไถนา
  ISEKI
 • 0812
  LOT #0812
  รถไถนา
  ISEKI
 • 0814
  LOT #0814
  รถไถนา
  KUBOTA
 • 0815
  LOT #0815
  รถไถนา
  KUBOTA
 • 0823
  LOT #0823
  รถไถนา
  KUBOTA
 • 0825
  LOT #0825
  รถไถนา
  KUBOTA
 • 0828A
  LOT #0828A
  รถไถนา
  KUBOTA
 • 0828B
  LOT #0828B
  รถไถนา
  KUBOTA
 • 0830
  LOT #0830
  รถไถนา
  MITSUBISHI
 • 0833
  LOT #0833
  รถไถนา
  MITSUBISHI
 • 0839
  LOT #0839
  รถไถนา
  MITSUBISHI
 • 0842
  LOT #0842
  รถไถนา
  MITSUBISHI
 • 0844
  LOT #0844
  รถไถนา
  MITSUBISHI
 • 0845
  LOT #0845
  รถไถนา
  SHIBAURA
 • 0847
  LOT #0847
  รถไถนา
  SUZUE
 • 0849
  LOT #0849
  รถไถนา
  YANMAR
 • 0853
  LOT #0853
  รถไถนา
  YANMAR
 • 0856
  LOT #0856
  รถไถนา
  YANMAR
 • 0857
  LOT #0857
  รถไถนา
  YANMAR
 • 0862
  LOT #0862
  รถไถนา
  YANMAR
 • 0865
  LOT #0865
  รถไถนา
  YANMAR
 • 0866
  LOT #0866
  รถไถนา
  YANMAR
 • 0870
  LOT #0870
  รถไถนา
  YANMAR
 • 0871
  LOT #0871
  รถไถนา
  YANMAR
 • 0874
  LOT #0874
  รถไถนา
  YANMAR
 • 0876
  LOT #0876
  รถไถนา
  YANMAR