#NO LOT ครั้งที่ # วันที่ประมูล ( ) • YEAR : -
 • 6076585


การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 200,000
อัตราภาษีนำเข้า % ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 0
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 200,000
VAT % 0
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 200,000
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
10,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 700
ราคา 200,000 ค่าบริการออกของกรมศุลกากร/LOT 3,500
VAT 7% จากค่าบริการออกของกรมศุลกากร 245
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 214,445
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง
Info! Here is Default Unify Buttons.
สินค้าที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ
 • 1085
  LOT #1085
  รถไถนา
  KUBOTA
 • 1086
  LOT #1086
  รถไถนา
  KUBOTA
 • 1087
  LOT #1087
  รถไถนา
  KUBOTA
 • 1088
  LOT #1088
  รถไถนา
  KUBOTA
 • 1089
  LOT #1089
  รถไถนา
  KUBOTA
 • 1090
  LOT #1090
  รถไถนา
  KUBOTA
 • 1091
  LOT #1091
  รถไถนา
  KUBOTA
 • 1092
  LOT #1092
  รถไถนา
  MITSUBISHI
 • 1093
  LOT #1093
  รถไถนา
  SUZUE
 • 1094
  LOT #1094
  รถไถนา
  YANMAR
 • 1095
  LOT #1095
  รถไถนา
  YANMAR
 • 1096
  LOT #1096
  รถไถนา
  YANMAR
 • 1097
  LOT #1097
  รถไถนา
  YANMAR
 • 1098
  LOT #1098
  รถไถนา
  YANMAR
 • 1099
  LOT #1099
  รถไถนา
  YANMAR
 • 1100
  LOT #1100
  รถไถนา
  YANMAR
 • 1101
  LOT #1101
  รถไถนา
  YANMAR
 • 1102
  LOT #1102
  รถไถนา
  KUBOTA
 • 1103
  LOT #1103
  รถไถนา
  YANMAR
 • 1104
  LOT #1104
  รถไถนา
  YANMAR
 • 1105
  LOT #1105
  รถไถนา
  YANMAR
 • 1106
  LOT #1106
  รถไถนา
  YANMAR
 • 1107
  LOT #1107
  รถไถนา
  HINOMOTO
 • 1108
  LOT #1108
  รถไถนา
  HINOMOTO
 • 1109
  LOT #1109
  รถไถนา
  ISEKI
 • 1110
  LOT #1110
  รถไถนา
  ISEKI
 • 1111
  LOT #1111
  รถไถนา
  KUBOTA
 • 1112
  LOT #1112
  รถไถนา
  KUBOTA
 • 1113
  LOT #1113
  รถไถนา
  KUBOTA
 • 1114
  LOT #1114
  รถไถนา
  KUBOTA
 • 1115
  LOT #1115
  รถไถนา
  KUMIAI
 • 1116
  LOT #1116
  รถไถนา
  SHIBAURA
 • 1117
  LOT #1117
  รถไถนา
  YANMAR
 • 1118
  LOT #1118
  รถไถนา
  YANMAR
 • 1119
  LOT #1119
  รถไถนา
  YANMAR
 • 1120
  LOT #1120
  รถไถนา
  HINOMOTO
 • 1121
  LOT #1121
  รถไถนา
  ISEKI
 • 1122
  LOT #1122
  รถไถนา
  ISEKI
 • 1123
  LOT #1123
  รถไถนา
  ISEKI
 • 1124
  LOT #1124
  รถไถนา
  KUBOTA
 • 1125
  LOT #1125
  รถไถนา
  KUBOTA
 • 1126
  LOT #1126
  รถไถนา
  HINOMOTO
 • 1127
  LOT #1127
  รถไถนา
  HINOMOTO
 • 1128
  LOT #1128
  รถไถนา
  ISEKI
 • 1129
  LOT #1129
  รถไถนา
  KUBOTA
 • 1130
  LOT #1130
  รถไถนา
  MITSUBISHI
 • 1131
  LOT #1131
  รถไถนา
  YANMAR
 • 1132
  LOT #1132
  รถไถนา
  YANMAR
 • 1134
  LOT #1134
  รถไถนา
  KUBOTA
 • 1135
  LOT #1135
  รถไถนา
  KUBOTA