#NO LOT ครั้งที่ # วันที่ประมูล ( ) • YEAR : -
 • 3763723


การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 200,000
อัตราภาษีนำเข้า % ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 0
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 200,000
VAT % 0
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 200,000
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
10,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 700
ราคา 200,000 ค่าบริการออกของกรมศุลกากร/LOT 3,500
VAT 7% จากค่าบริการออกของกรมศุลกากร 245
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 214,445
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง
Info! Here is Default Unify Buttons.
สินค้าที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ
 • 1024
  LOT #1024
  รถไถนา
  HINOMOTO
 • 1025
  LOT #1025
  รถไถนา
  ISEKI
 • 1026
  LOT #1026
  รถไถนา
  ISEKI
 • 1027
  LOT #1027
  รถไถนา
  ISEKI
 • 1028
  LOT #1028
  รถไถนา
  ISEKI
 • 1029
  LOT #1029
  รถไถนา
  KUBOTA
 • 1030
  LOT #1030
  รถไถนา
  KUBOTA
 • 1031
  LOT #1031
  รถไถนา
  KUBOTA
 • 1032
  LOT #1032
  รถไถนา
  KUBOTA
 • 1033
  LOT #1033
  รถไถนา
  KUBOTA
 • 1034
  LOT #1034
  รถไถนา
  MITSUBISHI
 • 1035
  LOT #1035
  รถไถนา
  MITSUBISHI
 • 1036
  LOT #1036
  รถไถนา
  MITSUBISHI
 • 1037
  LOT #1037
  รถไถนา
  MITSUBISHI
 • 1038
  LOT #1038
  รถไถนา
  SUZUE
 • 1039
  LOT #1039
  รถไถนา
  YANMAR
 • 1040
  LOT #1040
  รถไถนา
  YANMAR
 • 1041
  LOT #1041
  รถไถนา
  YANMAR
 • 1042
  LOT #1042
  รถไถนา
  ISEKI
 • 1044
  LOT #1044
  รถไถนา
  MITSUBISHI
 • 1045
  LOT #1045
  รถไถนา
  YANMAR
 • 1046
  LOT #1046
  รถไถนา
  YANMAR
 • 1047
  LOT #1047
  รถไถนา
  YANMAR
 • 1048
  LOT #1048
  รถไถนา
  YANMAR
 • 1049
  LOT #1049
  รถไถนา
  YANMAR
 • 1050
  LOT #1050
  รถไถนา
  ISEKI
 • 1051
  LOT #1051
  รถไถนา
  ISEKI
 • 1052
  LOT #1052
  รถไถนา
  ISEKI
 • 1053
  LOT #1053
  รถไถนา
  ISEKI
 • 1054
  LOT #1054
  รถไถนา
  YANMAR
 • 1055
  LOT #1055
  รถไถนา
  ISEKI
 • 1056
  LOT #1056
  รถไถนา
  MITSUBISHI
 • 1057
  LOT #1057
  รถไถนา
  MITSUBISHI
 • 1058
  LOT #1058
  รถไถนา
  MITSUBISHI
 • 1059
  LOT #1059
  รถไถนา
  SUZUE
 • 1060
  LOT #1060
  รถไถนา
  MITSUBISHI