lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
#1304A ครั้งที่ #F186 วันที่ประมูล 19 กันยายน 2563 ( กม.35 )

รถขุด
รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
KOBELCO
SK30UR-2
PR03012
3TNE84-YB-25763
รถขุดเล็ก หลังคา ออฟเซ็ทบูม แทรคยาง บุ้งกี๋ ใบมีด

*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 5% ***

 • YEAR : 1999
 • กม.35
 • 94


การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 200,000
อัตราภาษีนำเข้า 5% ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 10,000
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 210,000
VAT 7 % 14,700
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 224,700
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
10,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 700
ราคา 200,000 ค่าบริการออกของกรมศุลกากร/LOT 3,500
VAT 7% จากค่าบริการออกของกรมศุลกากร 245
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 239,145
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง
KM.35 ลานประมูล กม.35 (เขตปลอดอากร สินค้ายังไม่เสียอากรนำเข้าประเทศไทย)
สภาพบุ้งกี๋
   สภาพบุ้งกี๋ ดี
   สภาพฟันบุ้งกี๋ ดี
สภาพที่นั่งคนขับ
   หัวเก๋ง หลังคา
   แผงมอนิเตอร์ พอใช้
   การทำงานของมิเตอร์วัดชั่วโมง พอใช้
   การทำงานของมิเตอร์วัดตัวอื่นๆ พอใช้
   เบาะนั่งคนขับ ชำรุด
ระบบไฟฟ้า
   ระบบไฟส่องสว่าง ควรซ่อม
   สภาพแบตเตอรี่ ควรเปลี่ยน
สภาพเครื่องยนต์
   รอยรั่วซึมน้ำมันรั่วไหล พอใช้
   เสียงเครื่องตอนสตาร์ท ดี
   ควันจากท่อไอเสีย ดี
   ขี้เขม่าที่ปล่อยออกมาตอนสตาร์ทเครื่อง ดี
   สภาพของปั๊มน้ำ(รอยรั่วซึม) ดี
   สภาพของหม้อน้ำ(รอยรั่วซึม) ดี
สภาพกระบอกไฮโดรลิค
   รอยรั่วจาก กระบอกไฮดรอลิค ตัวยกแขน ควรซ่อม
   รอยรั่วจาก กระบอกไฮดรอลิค ตัวยกอาร์ม พอใช้
   รอยรั่วจาก กระบอกไฮดรอลิค ตัวยกบุ้งกี้ พอใช้
   รอยรั่วจากกระบอกไฮดรอลิค ตัวยกใบมีด พอใช้
ระบบไฮโดรลิค
   รอยรั่วจาก สายไฮโดรลิค ดี
   สภาพมอเตอร์และปั๊มไฮโดรลิค ดี
   น้ำมันไฮโดรลิค พอใช้
   สภาพการใช้งานคันควบคุม ดี
สภาพโดยรวมจากภายนอก
   สภาพโดยรวม-ด้านหน้า พอใช้
   สภาพโดยรวม-ด้านหลัง ดี
   สภาพโดยรวม-ด้านขวา พอใช้
   สภาพโดยรวม-ด้านซ้าย พอใช้
   สภาพโดยรวม-ด้านบน ควรซ่อม
สภาพบูม
    บูม Off Set Boom
สภาพช่วงล่าง
   ความกว้างของแทรค 30 ซ.ม.
   แทรค แทรคยาง
   สภาพโซ่-บูช -ด้านขวา พอใช้
   สภาพโซ่-บูช -ด้านซ้าย พอใช้
   สภาพเฟืองตัวขับ-ด้านซ้าย ดี
   สภาพเฟืองตัวขับ-ด้านขวา ดี
   สภาพล้อนำ-ขวาหน้า ดี
   สภาพล้อนำ-ซ้ายหน้า ดี
   สภาพโรลเลอร์ล่าง-ด้านขวา พอใช้
    สภาพโรลเลอร์ล่าง-ด้านซ้าย พอใช้
   สภาพโรลเลอร์บน-ด้านขวา พอใช้
   สภาพโรลเลอร์บน-ด้านซ้าย พอใช้
   สภาพแผ่นตีนตะขาบ-ซ้าย พอใช้
   สภาพแผ่นตีนตะขาบ-ขวา พอใช้
   สภาพเอวสวิง ดี
   สภาพมอเตอร์ตัวเดิน ดี
หมายเหตุ
   หมายเหตุ พอใช้
   
สินค้าที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ
 • 1286
  LOT #1286
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  MITSUBISHI
 • 1287
  LOT #1287
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  MITSUBISHI
 • 1288
  LOT #1288
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1289
  LOT #1289
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1290
  LOT #1290
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1291
  LOT #1291
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1292
  LOT #1292
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  YANMAR
 • 1293
  LOT #1293
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  YANMAR
 • 1294
  LOT #1294
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KUBOTA
 • 1295
  LOT #1295
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1296
  LOT #1296
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KUBOTA
 • 1297
  LOT #1297
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOBELCO
 • 1298
  LOT #1298
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  HITACHI
 • 1299
  LOT #1299
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  YANMAR
 • 1300
  LOT #1300
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KUBOTA
 • 1300A
  LOT #1300A
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KUBOTA
 • 1301
  LOT #1301
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KUBOTA
 • 1302
  LOT #1302
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1303
  LOT #1303
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1304
  LOT #1304
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOBELCO
 • 1305
  LOT #1305
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  HINOMOTO
 • 1306
  LOT #1306
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1307
  LOT #1307
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1307A
  LOT #1307A
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1308
  LOT #1308
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KUBOTA
 • 1309
  LOT #1309
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  YANMAR
 • 1310
  LOT #1310
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOBELCO
 • 1310A
  LOT #1310A
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOBELCO
 • 1311
  LOT #1311
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  YANMAR
 • 1312
  LOT #1312
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KUBOTA
 • 1313
  LOT #1313
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1314
  LOT #1314
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1315
  LOT #1315
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1315A
  LOT #1315A
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1316
  LOT #1316
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1317
  LOT #1317
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1318
  LOT #1318
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  HITACHI
 • 1319
  LOT #1319
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KUBOTA
 • 1320
  LOT #1320
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KUBOTA
 • 1321
  LOT #1321
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KUBOTA
 • 1322
  LOT #1322
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  HANIX
 • 1323
  LOT #1323
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOBELCO
 • 1324
  LOT #1324
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1324A
  LOT #1324A
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1381
  LOT #1381
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1382
  LOT #1382
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  CATERPILLAR
 • 1383
  LOT #1383
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  CATERPILLAR
 • 1383A
  LOT #1383A
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  CATERPILLAR
 • 1384
  LOT #1384
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1385
  LOT #1385
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1386
  LOT #1386
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1387
  LOT #1387
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1388
  LOT #1388
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1389
  LOT #1389
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1390
  LOT #1390
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1391
  LOT #1391
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  CATERPILLAR
 • 1392
  LOT #1392
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1393
  LOT #1393
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1393A
  LOT #1393A
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1394
  LOT #1394
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1395
  LOT #1395
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  CATERPILLAR
 • 1396
  LOT #1396
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  CATERPILLAR
 • 1397
  LOT #1397
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU