#NO LOT ครั้งที่ # วันที่ประมูล ( ) • YEAR : -
 • 3978479


การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 200,000
อัตราภาษีนำเข้า % ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 0
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 200,000
VAT % 0
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 200,000
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
10,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 700
ราคา 200,000 ค่าบริการออกของกรมศุลกากร/LOT 3,500
VAT 7% จากค่าบริการออกของกรมศุลกากร 245
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 214,445
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง
Info! Here is Default Unify Buttons.

ข้อมูล ขนาดเครื่องจักรเบื้องต้น
รุ่นเครื่องจักรกว้าง x ยาว x สูง (mm.)น้ำหนัก (kg.)
5102,390 x 5,560 x 3,0256,450
5102,390 x 5,560 x 3,0256,350
โปรดทราบ ขนาด และ น้ำหนักเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น


สินค้าที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ
 • 1740
  LOT #1740
  รถตักล้อยาง
  KOMATSU
 • 1741
  LOT #1741
  รถตักล้อยาง
  KOMATSU
 • 1742
  LOT #1742
  รถตักล้อยาง
  KOMATSU
 • 1743
  LOT #1743
  รถตักล้อยาง
  KOMATSU
 • 1744
  LOT #1744
  รถตักล้อยาง
  KOMATSU
 • 1745
  LOT #1745
  รถตักล้อยาง
  KOMATSU
 • 1746
  LOT #1746
  รถตักล้อยาง
  KOMATSU
 • 1748
  LOT #1748
  รถตักล้อยาง
  KOMATSU
 • 1749
  LOT #1749
  รถตักล้อยาง
  KOBELCO
 • 1750
  LOT #1750
  รถตักล้อยาง
  KOBELCO
 • 1751
  LOT #1751
  รถตักล้อยาง
  MITSUBISHI
 • 1752
  LOT #1752
  รถตักล้อยาง
  MITSUBISHI
 • 1753
  LOT #1753
  รถตักล้อยาง
  MITSUBISHI
 • 1754
  LOT #1754
  รถตักล้อยาง
  HITACHI
 • 1755
  LOT #1755
  รถตักล้อยาง
  CATERPILLAR
 • 1756
  LOT #1756
  รถตักล้อยาง
  SCHMELZER
 • 1757
  LOT #1757
  รถตักล้อยาง
  SCHMELZER
 • 1758
  LOT #1758
  รถตักล้อยาง
  MITSUI
 • 1759
  LOT #1759
  รถตักล้อยาง
  KOMATSU
 • 1760
  LOT #1760
  รถตักล้อยาง
  KOMATSU
 • 1761
  LOT #1761
  รถตักล้อยาง
  FURUKAWA
 • 1762
  LOT #1762
  รถตักล้อยาง
  KOMATSU
 • 1763
  LOT #1763
  รถตักล้อยาง
  TCM
 • 1764
  LOT #1764
  รถตักล้อยาง
  TCM
 • 1765
  LOT #1765
  รถตักล้อยาง
  TCM
 • 1766
  LOT #1766
  รถตักล้อยาง
  TCM
 • 1767
  LOT #1767
  รถตักล้อยาง
  TCM
 • 1768
  LOT #1768
  รถตักล้อยาง
  SAKAI
 • 1769
  LOT #1769
  รถตักล้อยาง
  TOYOTA
 • 1770
  LOT #1770
  รถตักล้อยาง
  BOBCAT
 • 1771
  LOT #1771
  รถตักล้อยาง
  SHENWA