#NO LOT ครั้งที่ # วันที่ประมูล ( ) • YEAR : -
 • 5515043


การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 200,000
อัตราภาษีนำเข้า % ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 0
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 200,000
VAT % 0
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 200,000
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
10,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 700
ราคา 200,000 ค่าบริการออกของกรมศุลกากร/LOT 3,500
VAT 7% จากค่าบริการออกของกรมศุลกากร 245
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 214,445
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง
Info! Here is Default Unify Buttons.
สินค้าที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ
 • 1142
  LOT #1142
  รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่
  KOBELCO
 • 1143
  LOT #1143
  รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่
  KOBELCO
 • 1144
  LOT #1144
  รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่
  KOBELCO
 • 1145
  LOT #1145
  รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่
  KOBELCO
 • 1146
  LOT #1146
  รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่
  KOMATSU
 • 1147
  LOT #1147
  รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่
  KOMATSU
 • 1148
  LOT #1148
  รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่
  KOBELCO
 • 1149
  LOT #1149
  รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่
  KOBELCO
 • 1150
  LOT #1150
  รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่
  KOBELCO
 • 1151
  LOT #1151
  รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่
  KOBELCO
 • 1152
  LOT #1152
  รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่
  KOBELCO
 • 1153
  LOT #1153
  รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่
  CATERPILLAR
 • 1154
  LOT #1154
  รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่
  KOMATSU
 • 1155
  LOT #1155
  รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่
  KOMATSU
 • 1156
  LOT #1156
  รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่
  KOMATSU
 • 1157
  LOT #1157
  รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่
  KOMATSU
 • 1158
  LOT #1158
  รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่
  YANMAR
 • 1159
  LOT #1159
  รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่
  YANMAR
 • 1160
  LOT #1160
  รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่
  YANMAR
 • 1161
  LOT #1161
  รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่
  CATERPILLAR
 • 1162
  LOT #1162
  รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่
  KOMATSU
 • 1163
  LOT #1163
  รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่
  KOMATSU
 • 1164
  LOT #1164
  รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่
  KOMATSU
 • 1165
  LOT #1165
  รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่
  YANMAR
 • 1166
  LOT #1166
  รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่
  YANMAR
 • 1168
  LOT #1168
  รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่
  KOBELCO
 • 1169
  LOT #1169
  รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่
  KOBELCO
 • 1170
  LOT #1170
  รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่
  YANMAR
 • 1171
  LOT #1171
  รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่
  HITACHI
 • 1172
  LOT #1172
  รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่
  KOMATSU
 • 1173
  LOT #1173
  รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่
  KOMATSU
 • 1174
  LOT #1174
  รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่
  KOMATSU
 • 1175
  LOT #1175
  รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่
  KOBELCO
 • 1176
  LOT #1176
  รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่
  KOBELCO
 • 1177
  LOT #1177
  รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่
  KOBELCO
 • 1178
  LOT #1178
  รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่
  KOBELCO
 • 1179
  LOT #1179
  รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่
  KOBELCO