#NO LOT ครั้งที่ # วันที่ประมูล ( ) • YEAR : -
 • 3978329


การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 200,000
อัตราภาษีนำเข้า % ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 0
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 200,000
VAT % 0
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 200,000
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
10,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 700
ราคา 200,000 ค่าบริการออกของกรมศุลกากร/LOT 3,500
VAT 7% จากค่าบริการออกของกรมศุลกากร 245
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 214,445
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง
Info! Here is Default Unify Buttons.

ข้อมูล ขนาดเครื่องจักรเบื้องต้น
รุ่นเครื่องจักรกว้าง x ยาว x สูง (mm.)น้ำหนัก (kg.)
313CCR2,490 x 7,280 x 2,82012,600
โปรดทราบ ขนาด และ น้ำหนักเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น


สินค้าที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ
 • 1772
  LOT #1772
  รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่
  CATERPILLAR
 • 1773
  LOT #1773
  รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่
  KOMATSU
 • 1774
  LOT #1774
  รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่
  KOMATSU
 • 1775
  LOT #1775
  รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่
  KOMATSU
 • 1776
  LOT #1776
  รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่
  KOBELCO
 • 1777
  LOT #1777
  รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่
  KOBELCO
 • 1779
  LOT #1779
  รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่
  KOBELCO
 • 1780
  LOT #1780
  รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่
  KOBELCO
 • 1781
  LOT #1781
  รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่
  KOBELCO
 • 1782
  LOT #1782
  รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่
  CATERPILLAR
 • 1783
  LOT #1783
  รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่
  CATERPILLAR
 • 1784
  LOT #1784
  รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่
  CATERPILLAR
 • 1785
  LOT #1785
  รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่
  CATERPILLAR
 • 1786
  LOT #1786
  รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่
  CATERPILLAR
 • 1787
  LOT #1787
  รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่
  CATERPILLAR
 • 1788
  LOT #1788
  รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่
  KOMATSU
 • 1789
  LOT #1789
  รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่
  KOMATSU
 • 1790
  LOT #1790
  รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่
  KOMATSU
 • 1791
  LOT #1791
  รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่
  KOMATSU
 • 1792
  LOT #1792
  รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่
  KOMATSU
 • 1793
  LOT #1793
  รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่
  KOMATSU
 • 1794
  LOT #1794
  รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่
  KOMATSU
 • 1795
  LOT #1795
  รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่
  KOBELCO
 • 1796
  LOT #1796
  รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่
  KOBELCO
 • 1797
  LOT #1797
  รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่
  KOBELCO