#NO LOT ครั้งที่ # วันที่ประมูล ( ) • YEAR : -
 • 6076383


การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 200,000
อัตราภาษีนำเข้า % ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 0
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 200,000
VAT % 0
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 200,000
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
10,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 700
ราคา 200,000 ค่าบริการออกของกรมศุลกากร/LOT 3,500
VAT 7% จากค่าบริการออกของกรมศุลกากร 245
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 214,445
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง
Info! Here is Default Unify Buttons.
สินค้าที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ
 • 1299
  LOT #1299
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1300
  LOT #1300
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  IHI
 • 1301
  LOT #1301
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KUBOTA
 • 1302
  LOT #1302
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  MITSUBISHI
 • 1303
  LOT #1303
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  TAKEUCHI
 • 1304
  LOT #1304
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  TAKEUCHI
 • 1305
  LOT #1305
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1306
  LOT #1306
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1307
  LOT #1307
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1308
  LOT #1308
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1309
  LOT #1309
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1310
  LOT #1310
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1311
  LOT #1311
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1312
  LOT #1312
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KUBOTA
 • 1313
  LOT #1313
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  YANMAR
 • 1314
  LOT #1314
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  YANMAR
 • 1315
  LOT #1315
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KUBOTA
 • 1316
  LOT #1316
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  IHI
 • 1317
  LOT #1317
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KUBOTA
 • 1318
  LOT #1318
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  IHI
 • 1318A
  LOT #1318A
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  YANMAR
 • 1319
  LOT #1319
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  AIRMAN
 • 1320
  LOT #1320
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1321
  LOT #1321
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1322
  LOT #1322
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KUBOTA
 • 1323
  LOT #1323
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  MITSUBISHI
 • 1324
  LOT #1324
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  IHI
 • 1325
  LOT #1325
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOBELCO
 • 1326
  LOT #1326
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  SUMITOMO
 • 1327
  LOT #1327
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KUBOTA
 • 1328
  LOT #1328
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  IHI
 • 1329
  LOT #1329
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  NISSAN
 • 1330
  LOT #1330
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KUBOTA
 • 1331
  LOT #1331
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  MITSUBISHI
 • 1332
  LOT #1332
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  MITSUBISHI
 • 1333
  LOT #1333
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOBELCO
 • 1334
  LOT #1334
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOBELCO
 • 1335
  LOT #1335
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOBELCO
 • 1336
  LOT #1336
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  MITSUBISHI
 • 1337
  LOT #1337
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  JCB
 • 1338
  LOT #1338
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1339
  LOT #1339
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1340
  LOT #1340
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1341
  LOT #1341
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KUBOTA
 • 1342
  LOT #1342
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  NKK
 • 1343
  LOT #1343
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  CASE
 • 1344
  LOT #1344
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  CASE
 • 1345
  LOT #1345
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  CASE
 • 1346
  LOT #1346
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  CASE
 • 1347
  LOT #1347
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  HITACHI
 • 1348
  LOT #1348
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  HITACHI
 • 1349
  LOT #1349
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  HITACHI
 • 1350
  LOT #1350
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  HITACHI
 • 1351
  LOT #1351
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  HITACHI
 • 1352
  LOT #1352
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  HITACHI
 • 1353
  LOT #1353
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  HYUNDAI
 • 1354
  LOT #1354
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  HYUNDAI
 • 1355
  LOT #1355
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  IHI
 • 1356
  LOT #1356
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  IHI
 • 1357
  LOT #1357
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KUBOTA
 • 1358
  LOT #1358
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KUBOTA
 • 1359
  LOT #1359
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KUBOTA
 • 1360
  LOT #1360
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KUBOTA
 • 1361
  LOT #1361
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KUBOTA
 • 1362
  LOT #1362
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  YANMAR
 • 1363
  LOT #1363
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  YANMAR
 • 1364
  LOT #1364
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  YANMAR
 • 1365
  LOT #1365
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  IHI
 • 1366
  LOT #1366
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  IHI
 • 1367
  LOT #1367
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  IHI
 • 1368
  LOT #1368
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  IHI
 • 1369
  LOT #1369
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  IHI
 • 1370
  LOT #1370
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  IHISCE
 • 1371
  LOT #1371
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  IHISCE
 • 1372
  LOT #1372
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  JCB
 • 1373
  LOT #1373
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KUBOTA
 • 1374
  LOT #1374
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KUBOTA
 • 1375
  LOT #1375
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KUBOTA
 • 1376
  LOT #1376
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KUBOTA
 • 1377
  LOT #1377
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KUBOTA
 • 1378
  LOT #1378
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KUBOTA
 • 1379
  LOT #1379
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KUBOTA
 • 1380
  LOT #1380
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KUBOTA
 • 1381
  LOT #1381
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KUBOTA
 • 1382
  LOT #1382
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KUBOTA
 • 1383
  LOT #1383
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KUBOTA
 • 1384
  LOT #1384
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KUBOTA
 • 1385
  LOT #1385
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KUBOTA
 • 1386
  LOT #1386
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KUBOTA
 • 1506
  LOT #1506
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1507
  LOT #1507
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1508
  LOT #1508
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1509
  LOT #1509
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1510
  LOT #1510
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1511
  LOT #1511
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1512
  LOT #1512
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  CATERPILLAR
 • 1513
  LOT #1513
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  CATERPILLAR
 • 1514
  LOT #1514
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  CATERPILLAR
 • 1516
  LOT #1516
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  CATERPILLAR
 • 1517
  LOT #1517
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1518
  LOT #1518
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1519
  LOT #1519
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1520
  LOT #1520
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1521
  LOT #1521
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1522
  LOT #1522
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1523
  LOT #1523
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1524
  LOT #1524
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1525
  LOT #1525
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  CATERPILLAR
 • 1526
  LOT #1526
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1527
  LOT #1527
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1528
  LOT #1528
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1529
  LOT #1529
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1530
  LOT #1530
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1531
  LOT #1531
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1532
  LOT #1532
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1533
  LOT #1533
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1534
  LOT #1534
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1535
  LOT #1535
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1536
  LOT #1536
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  CATERPILLAR
 • 1537
  LOT #1537
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  CATERPILLAR
 • 1538
  LOT #1538
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  CATERPILLAR
 • 1539
  LOT #1539
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  CATERPILLAR
 • 1539A
  LOT #1539A
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  CATERPILLAR
 • 1540
  LOT #1540
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  CATERPILLAR
 • 1541
  LOT #1541
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  CATERPILLAR
 • 1542
  LOT #1542
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU