#NO LOT ครั้งที่ # วันที่ประมูล ( ) • YEAR : -
 • 3763851


การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 200,000
อัตราภาษีนำเข้า % ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 0
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 200,000
VAT % 0
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 200,000
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
10,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 700
ราคา 200,000 ค่าบริการออกของกรมศุลกากร/LOT 3,500
VAT 7% จากค่าบริการออกของกรมศุลกากร 245
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 214,445
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง
Info! Here is Default Unify Buttons.
สินค้าที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ
 • 1488
  LOT #1488
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  IHI
 • 1489
  LOT #1489
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KUBOTA
 • 1490
  LOT #1490
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  IHI
 • 1491
  LOT #1491
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  YANMAR
 • 1492
  LOT #1492
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1493
  LOT #1493
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1494
  LOT #1494
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  HITACHI
 • 1495
  LOT #1495
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1497
  LOT #1497
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1498
  LOT #1498
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOBELCO
 • 1499
  LOT #1499
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOBELCO
 • 1500
  LOT #1500
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  IHI
 • 1501
  LOT #1501
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1502
  LOT #1502
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOBELCO
 • 1503
  LOT #1503
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KUBOTA
 • 1504
  LOT #1504
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KUBOTA
 • 1504A
  LOT #1504A
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1504B
  LOT #1504B
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOBELCO
 • 1505
  LOT #1505
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  YANMAR
 • 1506
  LOT #1506
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  YANMAR
 • 1507
  LOT #1507
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  MITSUBISHI
 • 1508
  LOT #1508
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  MITSUBISHI
 • 1509
  LOT #1509
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KUBOTA
 • 1510
  LOT #1510
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KUBOTA
 • 1511
  LOT #1511
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOBELCO
 • 1511A
  LOT #1511A
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOBELCO
 • 1511B
  LOT #1511B
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  YANMAR
 • 1512
  LOT #1512
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  YANMAR
 • 1513
  LOT #1513
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1514
  LOT #1514
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1515
  LOT #1515
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KUBOTA
 • 1516
  LOT #1516
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KUBOTA
 • 1517
  LOT #1517
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KUBOTA
 • 1518
  LOT #1518
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1519
  LOT #1519
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1520
  LOT #1520
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1521
  LOT #1521
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1522
  LOT #1522
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  AIRMAN
 • 1523
  LOT #1523
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KUBOTA
 • 1524
  LOT #1524
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  AIRMAN
 • 1524A
  LOT #1524A
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1578
  LOT #1578
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1578A
  LOT #1578A
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1579
  LOT #1579
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1580
  LOT #1580
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1581
  LOT #1581
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  CATERPILLAR
 • 1581A
  LOT #1581A
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  CATERPILLAR
 • 1581B
  LOT #1581B
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  CATERPILLAR
 • 1582
  LOT #1582
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  CATERPILLAR
 • 1583
  LOT #1583
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1584
  LOT #1584
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1585
  LOT #1585
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1586
  LOT #1586
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1587
  LOT #1587
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1588
  LOT #1588
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1589
  LOT #1589
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1590
  LOT #1590
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1591
  LOT #1591
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1591A
  LOT #1591A
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1592
  LOT #1592
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1593
  LOT #1593
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1593A
  LOT #1593A
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1594
  LOT #1594
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  CATERPILLAR
 • 1594A
  LOT #1594A
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  CATERPILLAR
 • 1595
  LOT #1595
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1596
  LOT #1596
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU