lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
#2099 ครั้งที่ #F176 วันที่ประมูล 17 พฤศจิกายน 2562 ( กม.35 )

รถขุด
รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
KOBELCO
SK45SR-2
PJ02-00399
4TNE88-YBC-63800
รถขุดเล็ก หลังคา สวิงบูม แทรคเหล็ก บุ้งกี๋ ใบมีด

*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 5% ***

 • YEAR : 2002
 • กม.35
 • 133
การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 200,000
อัตราภาษีนำเข้า 5% ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 10,000
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 210,000
VAT 7 % 14,700
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 224,700
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
10,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 700
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 235,400
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าบริการออกของ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง
KM.35 ลานประมูล กม.35 (เขตปลอดอากร สินค้ายังไม่เสียอากรนำเข้าประเทศไทย)
สภาพบุ้งกี๋
   สภาพบุ้งกี๋ ดี
   สภาพฟันบุ้งกี๋ ดี
สภาพที่นั่งคนขับ
   หัวเก๋ง หลังคา
   แผงมอนิเตอร์ ดี
   การทำงานของมิเตอร์วัดชั่วโมง ดี
   การทำงานของมิเตอร์วัดตัวอื่นๆ ดี
   เบาะนั่งคนขับ ดี
ระบบไฟฟ้า
   ระบบไฟส่องสว่าง ควรซ่อม
   สภาพแบตเตอรี่ ดี
สภาพเครื่องยนต์
   รอยรั่วซึมน้ำมันรั่วไหล ดี
   เสียงเครื่องตอนสตาร์ท ดี
   ควันจากท่อไอเสีย ดี
   ขี้เขม่าที่ปล่อยออกมาตอนสตาร์ทเครื่อง ดี
   สภาพของปั๊มน้ำ(รอยรั่วซึม) ดี
   สภาพของหม้อน้ำ(รอยรั่วซึม) ดี
สภาพกระบอกไฮโดรลิค
   รอยรั่วจาก กระบอกไฮดรอลิค ตัวยกแขน พอใช้
   รอยรั่วจาก กระบอกไฮดรอลิค ตัวยกอาร์ม ควรซ่อม
   รอยรั่วจาก กระบอกไฮดรอลิค ตัวยกบุ้งกี้ ควรซ่อม
   รอยรั่วจากกระบอกไฮดรอลิค ตัวยกใบมีด พอใช้
ระบบไฮโดรลิค
   รอยรั่วจาก สายไฮโดรลิค พอใช้
   สภาพมอเตอร์และปั๊มไฮโดรลิค ดี
   น้ำมันไฮโดรลิค พอใช้
   สภาพการใช้งานคันควบคุม ควรซ่อม คอนโทรลบุ้งกี๋ค้าง
สภาพโดยรวมจากภายนอก
   สภาพโดยรวม-ด้านหน้า ดี
   สภาพโดยรวม-ด้านหลัง ดี
   สภาพโดยรวม-ด้านขวา ดี
   สภาพโดยรวม-ด้านซ้าย ดี
   สภาพโดยรวม-ด้านบน ดี
สภาพบูม
    บูม Swing Boom
สภาพช่วงล่าง
   ความกว้างของแทรค 40 ซ.ม.
   แทรค แทรคตีนไก่
   สภาพโซ่-บูช -ด้านขวา ดี
   สภาพโซ่-บูช -ด้านซ้าย ดี
   สภาพเฟืองตัวขับ-ด้านซ้าย ดี
   สภาพเฟืองตัวขับ-ด้านขวา ดี
   สภาพล้อนำ-ขวาหน้า ดี
   สภาพล้อนำ-ซ้ายหน้า ดี
   สภาพโรลเลอร์ล่าง-ด้านขวา ดี
    สภาพโรลเลอร์ล่าง-ด้านซ้าย ดี
   สภาพโรลเลอร์บน-ด้านขวา ดี
   สภาพโรลเลอร์บน-ด้านซ้าย ดี
   สภาพแผ่นตีนตะขาบ-ซ้าย ดี
   สภาพแผ่นตีนตะขาบ-ขวา ดี
   สภาพเอวสวิง ดี
   สภาพมอเตอร์ตัวเดิน ดี
หมายเหตุ
   หมายเหตุ พอใช้
   
สินค้าที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ
 • 1964A
  LOT #1964A
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1920
  LOT #1920
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1957
  LOT #1957
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 2113
  LOT #2113
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1888A
  LOT #1888A
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 2117B
  LOT #2117B
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  CATERPILLAR
 • 1925
  LOT #1925
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOBELCO
 • 1965
  LOT #1965
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  MITSUBISHI
 • 1907
  LOT #1907
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1967
  LOT #1967
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  YANMAR
 • 1941
  LOT #1941
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  HITACHI
 • 2115
  LOT #2115
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOBELCO
 • 1891
  LOT #1891
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KUBOTA
 • 1892
  LOT #1892
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1930
  LOT #1930
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KUBOTA
 • 2111
  LOT #2111
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1880
  LOT #1880
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1881
  LOT #1881
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1882
  LOT #1882
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1883
  LOT #1883
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1884
  LOT #1884
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1885
  LOT #1885
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOBELCO
 • 1886
  LOT #1886
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOBELCO
 • 1887
  LOT #1887
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  AIRMAN
 • 1888
  LOT #1888
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1889
  LOT #1889
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  MITSUBISHI
 • 1890
  LOT #1890
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1890A
  LOT #1890A
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1893
  LOT #1893
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KUBOTA
 • 1894
  LOT #1894
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KUBOTA
 • 1895
  LOT #1895
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KUBOTA
 • 1896
  LOT #1896
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KUBOTA
 • 1897
  LOT #1897
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  MITSUBISHI
 • 1898
  LOT #1898
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  YANMAR
 • 1899
  LOT #1899
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  YANMAR
 • 1900
  LOT #1900
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  YANMAR
 • 1901
  LOT #1901
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1902
  LOT #1902
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1903
  LOT #1903
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1904
  LOT #1904
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1905
  LOT #1905
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1906
  LOT #1906
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1908
  LOT #1908
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1909
  LOT #1909
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1909A
  LOT #1909A
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1909B
  LOT #1909B
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOBELCO
 • 1910
  LOT #1910
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1910A
  LOT #1910A
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1910B
  LOT #1910B
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1910C
  LOT #1910C
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  HITACHI
 • 1911
  LOT #1911
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KATO
 • 1911A
  LOT #1911A
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  YANMAR
 • 1911B
  LOT #1911B
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  YANMAR
 • 1912
  LOT #1912
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOBELCO
 • 1913
  LOT #1913
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOBELCO
 • 1914
  LOT #1914
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KUBOTA
 • 1915
  LOT #1915
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  IHI
 • 1916
  LOT #1916
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  MITSUBISHI
 • 1917
  LOT #1917
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1918
  LOT #1918
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1919
  LOT #1919
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1919A
  LOT #1919A
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1921
  LOT #1921
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KUBOTA
 • 1922
  LOT #1922
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  YANMAR
 • 1923
  LOT #1923
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KUBOTA
 • 1924
  LOT #1924
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KUBOTA
 • 1924A
  LOT #1924A
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KUBOTA
 • 1926
  LOT #1926
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1927
  LOT #1927
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KUBOTA
 • 1928
  LOT #1928
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  TAKEUCHI
 • 1929
  LOT #1929
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1929A
  LOT #1929A
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1929B
  LOT #1929B
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1931
  LOT #1931
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KUBOTA
 • 1932
  LOT #1932
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KUBOTA
 • 1933
  LOT #1933
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  HANIX
 • 1934
  LOT #1934
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  IHI
 • 1935
  LOT #1935
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  YANMAR
 • 1936
  LOT #1936
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  YANMAR
 • 1937
  LOT #1937
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  YANMAR
 • 1938
  LOT #1938
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  AIRMAN
 • 1939
  LOT #1939
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  AIRMAN
 • 1940
  LOT #1940
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  HITACHI
 • 1942
  LOT #1942
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  HOKUTO
 • 1943
  LOT #1943
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  IHI
 • 1944
  LOT #1944
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  IHI
 • 1945
  LOT #1945
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOBELCO
 • 1946
  LOT #1946
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOBELCO
 • 1947
  LOT #1947
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1948
  LOT #1948
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1949
  LOT #1949
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1950
  LOT #1950
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1951
  LOT #1951
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1952
  LOT #1952
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1953
  LOT #1953
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1954
  LOT #1954
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1955
  LOT #1955
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1956
  LOT #1956
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1957A
  LOT #1957A
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KUBOTA
 • 1958
  LOT #1958
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KUBOTA
 • 1958A
  LOT #1958A
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KUBOTA
 • 1959
  LOT #1959
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KUBOTA
 • 1960
  LOT #1960
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KUBOTA
 • 1961
  LOT #1961
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  MITSUBISHI
 • 1962
  LOT #1962
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  YANMAR
 • 1963
  LOT #1963
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1964
  LOT #1964
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1966
  LOT #1966
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  MITSUBISHI
 • 1968
  LOT #1968
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1969
  LOT #1969
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1970
  LOT #1970
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KUBOTA
 • 1971
  LOT #1971
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KUBOTA
 • 1972
  LOT #1972
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1973
  LOT #1973
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1974
  LOT #1974
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1975
  LOT #1975
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1976
  LOT #1976
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1977
  LOT #1977
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KUBOTA
 • 1978
  LOT #1978
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KUBOTA
 • 1979
  LOT #1979
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1980
  LOT #1980
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1981
  LOT #1981
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  YANMAR
 • 2083
  LOT #2083
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 2084
  LOT #2084
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 2085
  LOT #2085
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 2086
  LOT #2086
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 2087
  LOT #2087
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 2088
  LOT #2088
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  CATERPILLAR
 • 2089
  LOT #2089
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  CATERPILLAR
 • 2090
  LOT #2090
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  CATERPILLAR
 • 2091
  LOT #2091
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  CATERPILLAR
 • 2092
  LOT #2092
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  CATERPILLAR
 • 2093
  LOT #2093
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  CATERPILLAR
 • 2094
  LOT #2094
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  CATERPILLAR
 • 2095
  LOT #2095
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  CATERPILLAR
 • 2096
  LOT #2096
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  CATERPILLAR
 • 2097
  LOT #2097
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 2098
  LOT #2098
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 2100
  LOT #2100
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOBELCO
 • 2101
  LOT #2101
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 2102
  LOT #2102
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  MITSUBISHI
 • 2103
  LOT #2103
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOBELCO
 • 2104
  LOT #2104
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOBELCO
 • 2105
  LOT #2105
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 2106
  LOT #2106
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  CATERPILLAR
 • 2107
  LOT #2107
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  CATERPILLAR
 • 2108
  LOT #2108
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  CATERPILLAR
 • 2109
  LOT #2109
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 2110
  LOT #2110
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 2111A
  LOT #2111A
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 2111B
  LOT #2111B
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 2112
  LOT #2112
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 2114
  LOT #2114
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 2116
  LOT #2116
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  MITSUBISHI
 • 2117
  LOT #2117
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  HITACHI
 • 2117A
  LOT #2117A
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  CATERPILLAR
 • 2117C
  LOT #2117C
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  CATERPILLAR
 • 2118
  LOT #2118
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  CATERPILLAR