#NO LOT ครั้งที่ # วันที่ประมูล ( ) • YEAR : -
 • 3811925


การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 200,000
อัตราภาษีนำเข้า % ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 0
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 200,000
VAT % 0
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 200,000
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
10,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 700
ราคา 200,000 ค่าบริการออกของกรมศุลกากร/LOT 3,500
VAT 7% จากค่าบริการออกของกรมศุลกากร 245
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 214,445
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง
Info! Here is Default Unify Buttons.
สภาพบุ้งกี๋
   สภาพบุ้งกี๋ พอใช้
   สภาพฟันบุ้งกี๋ พอใช้
สภาพที่นั่งคนขับ
   หัวเก๋ง หลังคา
   แผงมอนิเตอร์ ดี
   การทำงานของมิเตอร์วัดชั่วโมง ดี
   การทำงานของมิเตอร์วัดตัวอื่นๆ พอใช้
   เบาะนั่งคนขับ ชำรุด
ระบบไฟฟ้า
   ระบบไฟส่องสว่าง ควรซ่อม
   สภาพแบตเตอรี่ ดี
สภาพเครื่องยนต์
   รอยรั่วซึมน้ำมันรั่วไหล ดี
   เสียงเครื่องตอนสตาร์ท ดี
   ควันจากท่อไอเสีย ดี
   ขี้เขม่าที่ปล่อยออกมาตอนสตาร์ทเครื่อง ดี
   สภาพของปั๊มน้ำ(รอยรั่วซึม) ดี
   สภาพของหม้อน้ำ(รอยรั่วซึม) ดี
สภาพกระบอกไฮโดรลิค
   รอยรั่วจาก กระบอกไฮดรอลิค ตัวยกแขน ควรซ่อม
   รอยรั่วจาก กระบอกไฮดรอลิค ตัวยกอาร์ม พอใช้
   รอยรั่วจาก กระบอกไฮดรอลิค ตัวยกบุ้งกี้ พอใช้
   รอยรั่วจากกระบอกไฮดรอลิค ตัวยกใบมีด พอใช้
ระบบไฮโดรลิค
   รอยรั่วจาก สายไฮโดรลิค พอใช้
   สภาพมอเตอร์และปั๊มไฮโดรลิค ดี
   น้ำมันไฮโดรลิค พอใช้
   สภาพการใช้งานคันควบคุม ดี
สภาพโดยรวมจากภายนอก
   สภาพโดยรวม-ด้านหน้า พอใช้
   สภาพโดยรวม-ด้านหลัง พอใช้
   สภาพโดยรวม-ด้านขวา พอใช้
   สภาพโดยรวม-ด้านซ้าย พอใช้
   สภาพโดยรวม-ด้านบน พอใช้
สภาพบูม
    บูม Swing Boom
สภาพช่วงล่าง
   ความกว้างของแทรค 30 ซ.ม.
   แทรค แทรคยาง
   สภาพโซ่-บูช -ด้านขวา พอใช้
   สภาพโซ่-บูช -ด้านซ้าย พอใช้
   สภาพเฟืองตัวขับ-ด้านซ้าย พอใช้
   สภาพเฟืองตัวขับ-ด้านขวา พอใช้
   สภาพล้อนำ-ขวาหน้า พอใช้
   สภาพล้อนำ-ซ้ายหน้า พอใช้
   สภาพโรลเลอร์ล่าง-ด้านขวา ควรเปลี่ยน แตกสี่ลูก
    สภาพโรลเลอร์ล่าง-ด้านซ้าย ควรเปลี่ยน แตกสองลูก
   สภาพโรลเลอร์บน-ด้านขวา พอใช้
   สภาพโรลเลอร์บน-ด้านซ้าย พอใช้
   สภาพแผ่นตีนตะขาบ-ซ้าย ดี
   สภาพแผ่นตีนตะขาบ-ขวา ดี
   สภาพเอวสวิง พอใช้
   สภาพมอเตอร์ตัวเดิน พอใช้
หมายเหตุ
   หมายเหตุ ดี
   
สินค้าที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ
 • 1490
  LOT #1490
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  IHI
 • 1491
  LOT #1491
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  YANMAR
 • 1492
  LOT #1492
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1493
  LOT #1493
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1494
  LOT #1494
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  HITACHI
 • 1495
  LOT #1495
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1495A
  LOT #1495A
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1496
  LOT #1496
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  MITSUBISHI
 • 1497
  LOT #1497
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1498
  LOT #1498
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOBELCO
 • 1499
  LOT #1499
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOBELCO
 • 1500
  LOT #1500
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  IHI
 • 1501
  LOT #1501
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1503
  LOT #1503
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KUBOTA
 • 1504
  LOT #1504
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KUBOTA
 • 1504A
  LOT #1504A
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1504B
  LOT #1504B
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOBELCO
 • 1505
  LOT #1505
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  YANMAR
 • 1506
  LOT #1506
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  YANMAR
 • 1507
  LOT #1507
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  MITSUBISHI
 • 1508
  LOT #1508
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  MITSUBISHI
 • 1509
  LOT #1509
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KUBOTA
 • 1510
  LOT #1510
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KUBOTA
 • 1510A
  LOT #1510A
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  IHI
 • 1511
  LOT #1511
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOBELCO
 • 1511A
  LOT #1511A
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOBELCO
 • 1511B
  LOT #1511B
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  YANMAR
 • 1512
  LOT #1512
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  YANMAR
 • 1513
  LOT #1513
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1514
  LOT #1514
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1515
  LOT #1515
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KUBOTA
 • 1516
  LOT #1516
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KUBOTA
 • 1517
  LOT #1517
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KUBOTA
 • 1518
  LOT #1518
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1519
  LOT #1519
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1520
  LOT #1520
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1521
  LOT #1521
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1522
  LOT #1522
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  AIRMAN
 • 1523
  LOT #1523
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KUBOTA
 • 1524
  LOT #1524
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  AIRMAN
 • 1524A
  LOT #1524A
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1578
  LOT #1578
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1578A
  LOT #1578A
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1579
  LOT #1579
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1580
  LOT #1580
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1581
  LOT #1581
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  CATERPILLAR
 • 1581A
  LOT #1581A
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  CATERPILLAR
 • 1581B
  LOT #1581B
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  CATERPILLAR
 • 1582
  LOT #1582
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  CATERPILLAR
 • 1583
  LOT #1583
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1584
  LOT #1584
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1585
  LOT #1585
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1586
  LOT #1586
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1586A
  LOT #1586A
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1587
  LOT #1587
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1588
  LOT #1588
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1589
  LOT #1589
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1590
  LOT #1590
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1591
  LOT #1591
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1591A
  LOT #1591A
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1592
  LOT #1592
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1593
  LOT #1593
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1593A
  LOT #1593A
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1593B
  LOT #1593B
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1593C
  LOT #1593C
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  CATERPILLAR
 • 1594
  LOT #1594
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  CATERPILLAR
 • 1594A
  LOT #1594A
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  CATERPILLAR
 • 1595
  LOT #1595
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1596
  LOT #1596
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU