#NO LOT ครั้งที่ # วันที่ประมูล ( ) • YEAR : -
 • 5545359


การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 200,000
อัตราภาษีนำเข้า % ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 0
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 200,000
VAT % 0
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 200,000
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
10,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 700
ราคา 200,000 ค่าบริการออกของกรมศุลกากร/LOT 3,500
VAT 7% จากค่าบริการออกของกรมศุลกากร 245
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 214,445
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง
Info! Here is Default Unify Buttons.
สภาพบุ้งกี๋
   สภาพบุ้งกี๋ ดี
   สภาพฟันบุ้งกี๋ ดี
สภาพที่นั่งคนขับ
   หัวเก๋ง หลังคา
   แผงมอนิเตอร์ ดี
   การทำงานของมิเตอร์วัดชั่วโมง ควรเปลี่ยน
   การทำงานของมิเตอร์วัดตัวอื่นๆ ควรเปลี่ยน
   เบาะนั่งคนขับ ชำรุด
ระบบไฟฟ้า
   ระบบไฟส่องสว่าง ควรซ่อม
   สภาพแบตเตอรี่ ดี
สภาพเครื่องยนต์
   รอยรั่วซึมน้ำมันรั่วไหล พอใช้
   เสียงเครื่องตอนสตาร์ท ดี
   ควันจากท่อไอเสีย ดี
   ขี้เขม่าที่ปล่อยออกมาตอนสตาร์ทเครื่อง ดี
   สภาพของปั๊มน้ำ(รอยรั่วซึม) ดี
   สภาพของหม้อน้ำ(รอยรั่วซึม) ดี
สภาพกระบอกไฮโดรลิค
   รอยรั่วจาก กระบอกไฮดรอลิค ตัวยกแขน ดี
   รอยรั่วจาก กระบอกไฮดรอลิค ตัวยกอาร์ม พอใช้
   รอยรั่วจาก กระบอกไฮดรอลิค ตัวยกบุ้งกี้ พอใช้
   รอยรั่วจากกระบอกไฮดรอลิค ตัวยกใบมีด พอใช้
ระบบไฮโดรลิค
   รอยรั่วจาก สายไฮโดรลิค พอใช้
   สภาพมอเตอร์และปั๊มไฮโดรลิค ดี
   น้ำมันไฮโดรลิค พอใช้
   สภาพการใช้งานคันควบคุม ดี
สภาพโดยรวมจากภายนอก
   สภาพโดยรวม-ด้านหน้า พอใช้
   สภาพโดยรวม-ด้านหลัง พอใช้
   สภาพโดยรวม-ด้านขวา พอใช้
   สภาพโดยรวม-ด้านซ้าย ควรซ่อม
   สภาพโดยรวม-ด้านบน พอใช้
สภาพบูม
    บูม Swing Boom
สภาพช่วงล่าง
   ความกว้างของแทรค อื่นๆระบุขนาด 25 ซ.ม.
   แทรค แทรคตีนไก่
   สภาพโซ่-บูช -ด้านขวา ควรเปลี่ยน
   สภาพโซ่-บูช -ด้านซ้าย ควรเปลี่ยน
   สภาพเฟืองตัวขับ-ด้านซ้าย ดี
   สภาพเฟืองตัวขับ-ด้านขวา ดี
   สภาพล้อนำ-ขวาหน้า ดี
   สภาพล้อนำ-ซ้ายหน้า ดี
   สภาพโรลเลอร์ล่าง-ด้านขวา พอใช้
    สภาพโรลเลอร์ล่าง-ด้านซ้าย พอใช้
   สภาพโรลเลอร์บน-ด้านขวา พอใช้
   สภาพโรลเลอร์บน-ด้านซ้าย พอใช้
   สภาพแผ่นตีนตะขาบ-ซ้าย พอใช้
   สภาพแผ่นตีนตะขาบ-ขวา พอใช้
   สภาพเอวสวิง ดี
   สภาพมอเตอร์ตัวเดิน ดี
หมายเหตุ
   หมายเหตุ พอใช้
   
สินค้าที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ
 • 1061
  LOT #1061
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KUBOTA
 • 1062
  LOT #1062
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KUBOTA
 • 1063
  LOT #1063
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KUBOTA
 • 1064
  LOT #1064
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KUBOTA
 • 1065
  LOT #1065
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KUBOTA
 • 1066
  LOT #1066
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KUBOTA
 • 1067
  LOT #1067
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  IHISCE
 • 1068
  LOT #1068
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  IHI
 • 1069
  LOT #1069
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  CASE
 • 1070
  LOT #1070
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  YANMAR
 • 1071
  LOT #1071
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  YANMAR
 • 1072
  LOT #1072
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KUBOTA
 • 1073
  LOT #1073
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KUBOTA
 • 1074
  LOT #1074
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KUBOTA
 • 1075
  LOT #1075
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  HYUNDAI
 • 1076
  LOT #1076
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KUBOTA
 • 1077
  LOT #1077
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1078
  LOT #1078
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1079
  LOT #1079
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1080
  LOT #1080
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1081
  LOT #1081
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  YANMAR
 • 1082
  LOT #1082
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  AIRMAN
 • 1083
  LOT #1083
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1084
  LOT #1084
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  TAKEUCHI
 • 1085
  LOT #1085
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  MITSUBISHI
 • 1086
  LOT #1086
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KUBOTA
 • 1087
  LOT #1087
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1088
  LOT #1088
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOBELCO
 • 1089
  LOT #1089
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  HITACHI
 • 1090
  LOT #1090
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KUBOTA
 • 1091
  LOT #1091
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KUBOTA
 • 1092
  LOT #1092
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1093
  LOT #1093
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  HANIX
 • 1094
  LOT #1094
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  YANMAR
 • 1095
  LOT #1095
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  HITACHI
 • 1096
  LOT #1096
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  HANIX
 • 1097
  LOT #1097
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1098
  LOT #1098
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOBELCO
 • 1099
  LOT #1099
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  YANMAR
 • 1100
  LOT #1100
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1101
  LOT #1101
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1102
  LOT #1102
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  IHI
 • 1103
  LOT #1103
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOBELCO
 • 1104
  LOT #1104
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1105
  LOT #1105
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KUBOTA
 • 1106
  LOT #1106
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1107
  LOT #1107
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1108
  LOT #1108
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1180
  LOT #1180
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  CATERPILLAR
 • 1181
  LOT #1181
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  CATERPILLAR
 • 1182
  LOT #1182
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1183
  LOT #1183
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1184
  LOT #1184
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1185
  LOT #1185
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1186
  LOT #1186
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1187
  LOT #1187
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1188
  LOT #1188
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1189
  LOT #1189
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1190
  LOT #1190
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1192
  LOT #1192
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1193
  LOT #1193
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1194
  LOT #1194
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1195
  LOT #1195
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1196
  LOT #1196
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1197
  LOT #1197
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1198
  LOT #1198
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  CATERPILLAR
 • 1199
  LOT #1199
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU