#NO LOT ครั้งที่ # วันที่ประมูล ( ) • YEAR : -
 • 3986736


การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 200,000
อัตราภาษีนำเข้า % ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 0
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 200,000
VAT % 0
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 200,000
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
10,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 700
ราคา 200,000 ค่าบริการออกของกรมศุลกากร/LOT 3,500
VAT 7% จากค่าบริการออกของกรมศุลกากร 245
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 214,445
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง
Info! Here is Default Unify Buttons.
สินค้าที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ
 • 1681
  LOT #1681
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  YANMAR
 • 1682
  LOT #1682
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1683
  LOT #1683
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1684
  LOT #1684
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1685
  LOT #1685
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1686
  LOT #1686
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOBELCO
 • 1687
  LOT #1687
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KATO
 • 1688
  LOT #1688
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  YANMAR
 • 1689
  LOT #1689
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  IHI
 • 1690
  LOT #1690
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  YANMAR
 • 1691
  LOT #1691
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KUBOTA
 • 1692
  LOT #1692
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  IHI
 • 1693
  LOT #1693
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1694
  LOT #1694
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  YANMAR
 • 1695
  LOT #1695
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  YANMAR
 • 1696
  LOT #1696
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  MITSUBISHI
 • 1697
  LOT #1697
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  MITSUBISHI
 • 1698
  LOT #1698
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  MITSUBISHI
 • 1699
  LOT #1699
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KUBOTA
 • 1700
  LOT #1700
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KUBOTA
 • 1702
  LOT #1702
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  AIRMAN
 • 1703
  LOT #1703
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1704
  LOT #1704
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  IHI
 • 1705
  LOT #1705
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1706
  LOT #1706
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1707
  LOT #1707
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOBELCO
 • 1709
  LOT #1709
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1710
  LOT #1710
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOBELCO
 • 1711
  LOT #1711
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOBELCO
 • 1712
  LOT #1712
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOBELCO
 • 1713
  LOT #1713
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KUBOTA
 • 1714
  LOT #1714
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  MITSUBISHI
 • 1715
  LOT #1715
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1716
  LOT #1716
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1717
  LOT #1717
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOBELCO
 • 1718
  LOT #1718
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOBELCO
 • 1719
  LOT #1719
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOBELCO
 • 1720
  LOT #1720
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  IWAFUJI
 • 1721
  LOT #1721
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  IWAFUJI
 • 1722
  LOT #1722
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  HANIX
 • 1723
  LOT #1723
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KUBOTA
 • 1724
  LOT #1724
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  AIRMAN
 • 1725
  LOT #1725
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  IHI
 • 1726
  LOT #1726
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  HITACHI
 • 1727
  LOT #1727
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1728
  LOT #1728
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KUBOTA
 • 1798
  LOT #1798
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1799
  LOT #1799
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  CATERPILLAR
 • 1800
  LOT #1800
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  CATERPILLAR
 • 1801
  LOT #1801
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1802
  LOT #1802
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1803
  LOT #1803
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1804
  LOT #1804
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1805
  LOT #1805
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1806
  LOT #1806
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1807
  LOT #1807
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1808
  LOT #1808
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1809
  LOT #1809
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1810
  LOT #1810
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1811
  LOT #1811
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  CATERPILLAR
 • 1812
  LOT #1812
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  CATERPILLAR
 • 1813
  LOT #1813
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  CATERPILLAR
 • 1814
  LOT #1814
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1815
  LOT #1815
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1816
  LOT #1816
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1818
  LOT #1818
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1819
  LOT #1819
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1820
  LOT #1820
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1821
  LOT #1821
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1822
  LOT #1822
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1823
  LOT #1823
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  CATERPILLAR
 • 1824
  LOT #1824
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  CATERPILLAR