lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
#0621 ครั้งที่ #F177 วันที่ประมูล 12 ธันวาคม 2562 ( กม.35 )

เครื่องยนต์อุปกรณ์และอะไหล่รถบรรทุก
ถังผสมคอนกรีต
KYOKUTO
***
61118-00005
ถังผสมคอนกรีตติดหลังรถบบรรทุก

*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 30% ***

 • YEAR : -
 • กม.35
 • 84
การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 200,000
อัตราภาษีนำเข้า 30% ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 60,000
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 260,000
VAT 7 % 18,200
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 278,200
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
10,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 700
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 288,900
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าบริการออกของ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง
KM.35 ลานประมูล กม.35 (เขตปลอดอากร สินค้ายังไม่เสียอากรนำเข้าประเทศไทย)
สินค้าที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ
 • 0618
  LOT #0618
  ถังผสมคอนกรีต
  KAYABA
 • 0619
  LOT #0619
  ถังผสมคอนกรีต
  KAYABA
 • 0620
  LOT #0620
  ถังผสมคอนกรีต
  KAYABA
 • 0622
  LOT #0622
  ถังผสมคอนกรีต
  NO BRAND
 • 0623
  LOT #0623
  ถังผสมคอนกรีต
  NO BRAND
 • 0624
  LOT #0624
  ถังผสมคอนกรีต
  NO BRAND
 • 0625
  LOT #0625
  ถังผสมคอนกรีต
  NO BRAND
 • 0626
  LOT #0626
  ถังผสมคอนกรีต
  NO BRAND
 • 0627
  LOT #0627
  ถังผสมคอนกรีต
  NO BRAND
 • 0628
  LOT #0628
  ถังผสมคอนกรีต
  NO BRAND