lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
#F0364 ครั้งที่ #F166 วันที่ประมูล 16-19 มกราคม 2562 ( กม.35 )

ประเภท : รถบรรทุกเอนกประสงค์ / รถบรรทุกเอนกประสงค์

ยี่ห้อ : MITSUBISHI

รุ่น : DG50

S/NO : G5L-450177

E/NO :

C/NO :

รถบรรทุกล้อยาง

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY ***

 • YEAR : -
 • กม.35
 • 169
การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 200,000
อัตราภาษีนำเข้า 5% ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 10,000
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 210,000
VAT 7 % 14,700
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 224,700
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5% 10,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 700
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 235,400
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าบริการออกของ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง
KM.35 ลานประมูล กม.35 (เขตปลอดอากร สินค้ายังไม่เสียอากรนำเข้าประเทศไทย)
สินค้าที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ
 • F0327
  LOT #F0327
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  NO BRAND
 • F0328
  LOT #F0328
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  NO BRAND
 • F0329
  LOT #F0329
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  NO BRAND
 • F0330
  LOT #F0330
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  CHIKUSUI
 • F0331
  LOT #F0331
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  KANDA
 • F0332
  LOT #F0332
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  KAWASHIMA
 • F0333
  LOT #F0333
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  SHIKOKU
 • F0334
  LOT #F0334
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  YANMAR
 • F0335
  LOT #F0335
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  CHIKUSUI
 • F0336
  LOT #F0336
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  CHIKUSUI
 • F0337
  LOT #F0337
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  CHIKUSUI
 • F0338
  LOT #F0338
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  CHIKUSUI
 • F0339
  LOT #F0339
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  CHIKUSUI
 • F0340
  LOT #F0340
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  CHIKUSUI
 • F0341
  LOT #F0341
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  CHIKUSUI
 • F0342
  LOT #F0342
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  CHIKUSUI
 • F0343
  LOT #F0343
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  DAIHATSU
 • F0344
  LOT #F0344
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  KAWASHIMA
 • F0345
  LOT #F0345
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  CHIKUSUI
 • F0346
  LOT #F0346
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  KAWASHIMA
 • F0347
  LOT #F0347
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  MITSUBISHI
 • F0348
  LOT #F0348
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  YANMAR
 • F0349
  LOT #F0349
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  YANMAR
 • F0350
  LOT #F0350
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  KUBOTA
 • F0351
  LOT #F0351
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  KUBOTA
 • F0352
  LOT #F0352
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  KUBOTA
 • F0353
  LOT #F0353
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  MITSUBISHI
 • F0354
  LOT #F0354
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  NO BRAND
 • F0355
  LOT #F0355
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  NO BRAND
 • F0356
  LOT #F0356
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  YAMAGUCHI
 • F0357
  LOT #F0357
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  YANMAR
 • F0358
  LOT #F0358
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  YANMAR
 • F0359
  LOT #F0359
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  YANMAR
 • F0360
  LOT #F0360
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  YANMAR
 • F0361
  LOT #F0361
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  YANMAR
 • F0362
  LOT #F0362
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  ZENOA
 • F0363
  LOT #F0363
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  KAWASHIMA
 • F0365
  LOT #F0365
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  YAMAGUCHI
 • F0366
  LOT #F0366
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  YANMAR
 • F0416
  LOT #F0416
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  CHIKUSUI
 • F0417
  LOT #F0417
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  ISEKI
 • F0418
  LOT #F0418
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  KOMATSU
 • F0419
  LOT #F0419
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  KOMATSU
 • F0420
  LOT #F0420
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  KUBOTA
 • F0421
  LOT #F0421
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  KUBOTA
 • F0422
  LOT #F0422
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  NO BRAND
 • F0423
  LOT #F0423
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  SHIKOKU
 • F0424
  LOT #F0424
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  YANMAR
 • F0425
  LOT #F0425
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  YANMAR
 • F0426
  LOT #F0426
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  YANMAR
 • F0427
  LOT #F0427
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  YANMAR
 • F0428
  LOT #F0428
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  YANMAR
 • F0429
  LOT #F0429
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  YANMAR
 • F0430
  LOT #F0430
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  YANMAR
 • F0431
  LOT #F0431
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  YANMAR
 • F0432
  LOT #F0432
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  YANMAR
 • F0433
  LOT #F0433
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  YANMAR
 • F0434
  LOT #F0434
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  YANMAR
 • F0435
  LOT #F0435
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  NO BRAND
 • F0436
  LOT #F0436
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  KUBOTA
 • F0437
  LOT #F0437
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  YANMAR
 • F0438
  LOT #F0438
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  YANMAR
 • F0439
  LOT #F0439
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  CHIKUSUI
 • F0440
  LOT #F0440
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  CHIKUSUI
 • F0441
  LOT #F0441
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  CHIKUSUI
 • F0442
  LOT #F0442
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  CHIKUSUI
 • F0443
  LOT #F0443
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  ISEKI
 • F0444
  LOT #F0444
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  KUBOTA
 • F0445
  LOT #F0445
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  KUBOTA
 • F0446
  LOT #F0446
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  KUBOTA
 • F0447
  LOT #F0447
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  MAMETORA
 • F0448
  LOT #F0448
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  MITSUBISHI
 • F0449
  LOT #F0449
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  MITSUBISHI
 • F0450
  LOT #F0450
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  MOROOKA
 • F0451
  LOT #F0451
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  NO BRAND
 • F0452
  LOT #F0452
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  NO BRAND
 • F0453
  LOT #F0453
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  SHIKOKU
 • F0454
  LOT #F0454
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  YANMAR
 • F0455
  LOT #F0455
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  YANMAR
 • F0456
  LOT #F0456
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  MOROOKA