#NO LOT ครั้งที่ # วันที่ประมูล ( ) • YEAR : -
 • 5515031


การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 200,000
อัตราภาษีนำเข้า % ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 0
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 200,000
VAT % 0
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 200,000
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
10,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 700
ราคา 200,000 ค่าบริการออกของกรมศุลกากร/LOT 3,500
VAT 7% จากค่าบริการออกของกรมศุลกากร 245
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 214,445
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง
Info! Here is Default Unify Buttons.
สินค้าที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ
 • 0589
  LOT #0589
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  KAWASHIMA
 • 0590
  LOT #0590
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  NO BRAND
 • 0591
  LOT #0591
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  CHIKUSUI
 • 0592
  LOT #0592
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  ATEX
 • 0593
  LOT #0593
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  CHIKUSUI
 • 0594
  LOT #0594
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  CHIKUSUI
 • 0595
  LOT #0595
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  CHIKUSUI
 • 0596
  LOT #0596
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  FUJI
 • 0597
  LOT #0597
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  KAWASHIMA
 • 0598
  LOT #0598
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  KOGA
 • 0599
  LOT #0599
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  KUBOTA
 • 0600
  LOT #0600
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  SHIKOKU
 • 0601
  LOT #0601
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  SHIKOKU
 • 0602
  LOT #0602
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  SHIKOKU
 • 0603
  LOT #0603
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  SHIKOKU
 • 0604
  LOT #0604
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  SHIKOKU
 • 0605
  LOT #0605
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  TANAKA
 • 0606
  LOT #0606
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  UNI ELECA
 • 0607
  LOT #0607
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  YAMAGUCHI
 • 0608
  LOT #0608
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  YANMAR
 • 0609
  LOT #0609
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  YANMAR
 • 0610
  LOT #0610
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  CHIKUSUI
 • 0611
  LOT #0611
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  CHIKUSUI
 • 0612
  LOT #0612
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  CHIKUSUI
 • 0613
  LOT #0613
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  SEKIGUCHI
 • 0614
  LOT #0614
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  TANAKA
 • 0615
  LOT #0615
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  YANMAR
 • 0616
  LOT #0616
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  YANMAR
 • 0889
  LOT #0889
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  NO BRAND
 • 0890
  LOT #0890
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  CHIKUSUI
 • 0891
  LOT #0891
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  CHIKUSUI
 • 0892
  LOT #0892
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  CHIKUSUI
 • 0893
  LOT #0893
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  NO BRAND
 • 0894
  LOT #0894
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  NO BRAND
 • 0895
  LOT #0895
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  HONDA
 • 0897
  LOT #0897
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  NO BRAND
 • 0898
  LOT #0898
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  NO BRAND
 • 0899
  LOT #0899
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  NO BRAND
 • 0900
  LOT #0900
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  MITSUBISHI
 • 0901
  LOT #0901
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  NO BRAND
 • 0902
  LOT #0902
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  NO BRAND
 • 0903
  LOT #0903
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  NO BRAND
 • 0904
  LOT #0904
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  NO BRAND
 • 0905
  LOT #0905
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  NO BRAND
 • 0906
  LOT #0906
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  NO BRAND
 • 0907
  LOT #0907
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  NO BRAND
 • 0908
  LOT #0908
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  SATOH
 • 0909
  LOT #0909
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  NO BRAND
 • 0910
  LOT #0910
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  NO BRAND