#NO LOT ครั้งที่ # วันที่ประมูล ( ) • YEAR : -
 • 2415052
การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 200,000
อัตราภาษีนำเข้า % ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 0
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 200,000
VAT % 0
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 200,000
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
10,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 700
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 210,700
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าบริการออกของ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง
Info! Here is Default Unify Buttons.
สินค้าที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ
 • 1176
  LOT #1176
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  NO BRAND
 • 1306
  LOT #1306
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  CANYCOM
 • 1307
  LOT #1307
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  MITSUBISHI
 • 1308
  LOT #1308
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  NO BRAND
 • 1309
  LOT #1309
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  NO BRAND
 • 1310
  LOT #1310
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  NO BRAND
 • 1311
  LOT #1311
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  NO BRAND
 • 1312
  LOT #1312
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  NO BRAND
 • 1313
  LOT #1313
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  CHIKUSUI
 • 1314
  LOT #1314
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  NO BRAND
 • 1315
  LOT #1315
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  ROBIN
 • 1316
  LOT #1316
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  ATEX
 • 1317
  LOT #1317
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  CHIKUSUI
 • 1318
  LOT #1318
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  CHIKUSUI
 • 1319
  LOT #1319
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  CHIKUSUI
 • 1320
  LOT #1320
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  CHIKUSUI
 • 1321
  LOT #1321
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  CHIKUSUI
 • 1323
  LOT #1323
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  KAWASHIMA
 • 1324
  LOT #1324
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  KAWASHIMA
 • 1325
  LOT #1325
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  KUBOTA
 • 1326
  LOT #1326
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  NO BRAND
 • 1327
  LOT #1327
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  SEKIGUCHI
 • 1328
  LOT #1328
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  TANAKA
 • 1329
  LOT #1329
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  YANMAR
 • 1330
  LOT #1330
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  YANMAR
 • 1331
  LOT #1331
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  SHIKOKU
 • 1332
  LOT #1332
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  YANMAR
 • 1333
  LOT #1333
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  KAWASHIMA
 • 1334
  LOT #1334
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  CHIKUSUI
 • 1335
  LOT #1335
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  KAWASHIMA
 • 1336
  LOT #1336
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  KUBOTA
 • 1337
  LOT #1337
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  MOROOKA
 • 1338
  LOT #1338
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  NO BRAND
 • 1339
  LOT #1339
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  NO BRAND
 • 1340
  LOT #1340
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  NO BRAND
 • 1341
  LOT #1341
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  YANMAR
 • 1342
  LOT #1342
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  SUNKU
 • 1343
  LOT #1343
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  YANMAR
 • 1344
  LOT #1344
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  YANMAR
 • 1345
  LOT #1345
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  YANMAR
 • 1346
  LOT #1346
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  YANMAR
 • 1546
  LOT #1546
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  NO BRAND
 • 1547
  LOT #1547
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  NO BRAND
 • 1548
  LOT #1548
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  YANMAR
 • 1549
  LOT #1549
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  MITSUBISHI
 • 1550
  LOT #1550
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  NO BRAND
 • 1551
  LOT #1551
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  NO BRAND
 • 1552
  LOT #1552
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  YANMAR