lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
#F0315 ครั้งที่ #F167 วันที่ประมูล 13-16 กุมภาพันธ์ 2562 ( กม.35 )

ประเภท : รถบรรทุกเอนกประสงค์ / รถบรรทุกเอนกประสงค์

ยี่ห้อ : YANMAR

รุ่น : FG182

S/NO : 016192

E/NO :

C/NO :

รถบรรทุกล้อยาง

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY ***

 • YEAR : -
 • กม.35
 • 197
การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 200,000
อัตราภาษีนำเข้า 5% ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 10,000
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 210,000
VAT 7 % 14,700
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 224,700
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
10,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 700
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 235,400
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าบริการออกของ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง
KM.35 ลานประมูล กม.35 (เขตปลอดอากร สินค้ายังไม่เสียอากรนำเข้าประเทศไทย)
สินค้าที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ
 • F0301
  LOT #F0301
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  CHIKUSUI
 • F0302
  LOT #F0302
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  KUBOTA
 • F0303
  LOT #F0303
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  MITSUBISHI
 • F0304
  LOT #F0304
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  NO BRAND
 • F0305
  LOT #F0305
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  NO BRAND
 • F0306
  LOT #F0306
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  YANMAR
 • F0307
  LOT #F0307
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  YANMAR
 • F0308
  LOT #F0308
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  HONDA
 • F0309
  LOT #F0309
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  SAN POWER
 • F0310
  LOT #F0310
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  SHIKOKU
 • F0311
  LOT #F0311
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  SHIKOKU
 • F0312
  LOT #F0312
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  ATEX
 • F0313
  LOT #F0313
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  CHIKUSUI
 • F0314
  LOT #F0314
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  MITSUBISHI
 • F0316
  LOT #F0316
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  YANMAR
 • F0317
  LOT #F0317
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  YAMAGUCHI
 • F0318
  LOT #F0318
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  SHIKOKU
 • F0319
  LOT #F0319
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  SHIKOKU
 • F0320
  LOT #F0320
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  CHIKUSUI
 • F0321
  LOT #F0321
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  SHIKOKU
 • F0322
  LOT #F0322
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  HONDA
 • F0323
  LOT #F0323
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  KUBOTA
 • F0324
  LOT #F0324
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  SEIREI
 • F0325
  LOT #F0325
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  SHIKOKU
 • F0326
  LOT #F0326
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  SHIKOKU
 • F0327
  LOT #F0327
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  WINBULL
 • F0328
  LOT #F0328
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  YANMAR
 • F0329
  LOT #F0329
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  YANMAR