lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
#F0761 ครั้งที่ #F168 วันที่ประมูล 13-16 มีนาคม 2562 ( กม.35 )

ประเภท : อุปกรณ์เสริมเครื่องจักรหนัก / บุ้งกี๋

ยี่ห้อ : NARADA

รุ่น : KHTB

S/NO : 01466

E/NO :

C/NO :

บุ้งกี้แบบงับ ไฮดรอลิค

*** EXCLUDE 3% THAI IMPORT DUTY ***

 • YEAR : -
 • กม.35
 • 161
การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 200,000
อัตราภาษีนำเข้า 3% ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 6,000
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 206,000
VAT 7 % 14,420
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 220,420
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
10,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 700
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 231,120
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าบริการออกของ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง
KM.35 ลานประมูล กม.35 (เขตปลอดอากร สินค้ายังไม่เสียอากรนำเข้าประเทศไทย)
สินค้าที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ
 • F0762
  LOT #F0762
  บุ้งกี๋
  NO BRAND
 • F0763
  LOT #F0763
  บุ้งกี๋
  NO BRAND
 • F0764
  LOT #F0764
  บุ้งกี๋
  NO BRAND
 • F0765
  LOT #F0765
  บุ้งกี๋
  NO BRAND
 • F0766
  LOT #F0766
  บุ้งกี๋
  NO BRAND
 • F0767
  LOT #F0767
  บุ้งกี๋
  NO BRAND
 • F0768
  LOT #F0768
  บุ้งกี๋
  NO BRAND
 • F0769
  LOT #F0769
  บุ้งกี๋
  NO BRAND
 • F0770
  LOT #F0770
  บุ้งกี๋
  NO BRAND
 • F0771
  LOT #F0771
  บุ้งกี๋
  NO BRAND
 • F0772
  LOT #F0772
  บุ้งกี๋
  NO BRAND
 • F0773
  LOT #F0773
  บุ้งกี๋
  NO BRAND
 • F0774
  LOT #F0774
  บุ้งกี๋
  NO BRAND
 • F0775
  LOT #F0775
  บุ้งกี๋
  NO BRAND
 • F0776
  LOT #F0776
  บุ้งกี๋
  NO BRAND
 • F0777
  LOT #F0777
  บุ้งกี๋
  KD
 • F0778
  LOT #F0778
  บุ้งกี๋
  KD
 • F0779
  LOT #F0779
  บุ้งกี๋
  KD
 • F0780
  LOT #F0780
  บุ้งกี๋
  KD
 • F0781
  LOT #F0781
  บุ้งกี๋
  KD
 • F0782
  LOT #F0782
  บุ้งกี๋
  KD
 • F0783
  LOT #F0783
  บุ้งกี๋
  KD
 • F0784
  LOT #F0784
  บุ้งกี๋
  KD
 • F0785
  LOT #F0785
  บุ้งกี๋
  KD
 • F0786
  LOT #F0786
  บุ้งกี๋
  KD
 • F0787
  LOT #F0787
  บุ้งกี๋
  KD
 • F0788
  LOT #F0788
  บุ้งกี๋
  KD