lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
#F0703 ครั้งที่ #F168 วันที่ประมูล 13-16 มีนาคม 2562 ( กม.35 )

ประเภท : สันทนาการ ท่องเที่ยวและกีฬา / เรือ

ยี่ห้อ : YAMAHA

รุ่น : W-25

S/NO : 271-31572

E/NO :

C/NO :

เรือพร้อมเครื่องยนต์

*** EXCLUDE 0% THAI IMPORT DUTY ***

 • YEAR : -
 • กม.35
 • 170
การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 200,000
อัตราภาษีนำเข้า 0% ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 0
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 200,000
VAT 7 % 14,000
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 214,000
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
10,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 700
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 224,700
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าบริการออกของ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง
KM.35 ลานประมูล กม.35 (เขตปลอดอากร สินค้ายังไม่เสียอากรนำเข้าประเทศไทย)
ประเภทเรือ
   ประเภท เรือประมง
ขนาด
   ความกว้าง อื่นๆ ระบุ 1.7 m
   ความยาว อื่นๆ ระบุ 7.5 m
   ความลึก อื่นๆ ระบุ 35 cm
   เครื่องยนต์เรือ ติดตั้งอยู่ที่ตัวเรือ
   
สินค้าที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ
 • F0661
  LOT #F0661
  เรือ
  LANDAU
 • F0662
  LOT #F0662
  เรือ
  YAMAHA
 • F0663
  LOT #F0663
  เรือ
  NO BRAND
 • F0664
  LOT #F0664
  เรือ
  YANMAR
 • F0665
  LOT #F0665
  เรือ
  ARIMA
 • F0666
  LOT #F0666
  เรือ
  NISSAN
 • F0667
  LOT #F0667
  เรือ
  NISSAN
 • F0668
  LOT #F0668
  เรือ
  NO BRAND
 • F0669
  LOT #F0669
  เรือ
  YAMAHA
 • F0670
  LOT #F0670
  เรือ
  YAMAHA
 • F0671
  LOT #F0671
  เรือ
  YAMAHA
 • F0672
  LOT #F0672
  เรือ
  YAMAHA
 • F0673
  LOT #F0673
  เรือ
  YAMAHA
 • F0674
  LOT #F0674
  เรือ
  YAMAHA
 • F0675
  LOT #F0675
  เรือ
  YANMAR
 • F0676
  LOT #F0676
  เรือ
  YANMAR
 • F0677
  LOT #F0677
  เรือ
  GENERATION
 • F0678
  LOT #F0678
  เรือ
  NISSAN
 • F0679
  LOT #F0679
  เรือ
  NISSAN
 • F0680
  LOT #F0680
  เรือ
  NISSAN
 • F0681
  LOT #F0681
  เรือ
  NISSAN
 • F0682
  LOT #F0682
  เรือ
  STARCRAFT
 • F0683
  LOT #F0683
  เรือ
  TOHATSU
 • F0684
  LOT #F0684
  เรือ
  YAMAHA
 • F0685
  LOT #F0685
  เรือ
  YAMAHA
 • F0686
  LOT #F0686
  เรือ
  YAMAHA
 • F0687
  LOT #F0687
  เรือ
  YAMAHA
 • F0688
  LOT #F0688
  เรือ
  YAMAHA
 • F0689
  LOT #F0689
  เรือ
  YAMAHA
 • F0690
  LOT #F0690
  เรือ
  YAMAHA
 • F0691
  LOT #F0691
  เรือ
  YAMAHA
 • F0692
  LOT #F0692
  เรือ
  YAMAHA
 • F0693
  LOT #F0693
  เรือ
  YAMAHA
 • F0694
  LOT #F0694
  เรือ
  YAMAHA
 • F0695
  LOT #F0695
  เรือ
  YAMAHA
 • F0696
  LOT #F0696
  เรือ
  YAMAHA
 • F0697
  LOT #F0697
  เรือ
  YAMAHA
 • F0698
  LOT #F0698
  เรือ
  YAMAHA
 • F0699
  LOT #F0699
  เรือ
  YAMAHA
 • F0700
  LOT #F0700
  เรือ
  YAMAHA
 • F0701
  LOT #F0701
  เรือ
  YAMAHA
 • F0702
  LOT #F0702
  เรือ
  YAMAHA
 • F0704
  LOT #F0704
  เรือ
  YAMAHA