lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
#1193 ครั้งที่ #F178 วันที่ประมูล 17 มกราคม 2563 ( กม.35 )

เรือและเจ็ทสกี
เจ็ตสกี
SEADOO
GTX 4TEC
ZZN27428C303
เจ็ทสกี แบบนั่งขับ ไม่มีเครื่องมา ไม่มีเบาะมา

*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 0% ***

 • YEAR : -
 • กม.35
 • 305
การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 200,000
อัตราภาษีนำเข้า 0% ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 0
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 200,000
VAT 7 % 14,000
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 214,000
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
10,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 700
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 224,700
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าบริการออกของ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง
KM.35 ลานประมูล กม.35 (เขตปลอดอากร สินค้ายังไม่เสียอากรนำเข้าประเทศไทย)
ประเภทเจ็ทสกี
   ประเภท เรือเจ็ทสกีแบบนั่ง
ขนาด
   ความกว้าง อื่นๆ ระบุ 1.20m
   ความยาว อื่นๆ ระบุ 3.30m
   ความสูง อื่นๆ ระบุ 50cm
   เครื่องยนต์เรือเจ็ทสกี ไม่มีเครื่องยนต์
   
สินค้าที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ
 • 1172
  LOT #1172
  เจ็ตสกี
  KAWASAKI
 • 1173
  LOT #1173
  เจ็ตสกี
  KAWASAKI
 • 1174
  LOT #1174
  เจ็ตสกี
  TIGERSHARK
 • 1175
  LOT #1175
  เจ็ตสกี
  YAMAHA
 • 1176
  LOT #1176
  เจ็ตสกี
  YAMAHA
 • 1177
  LOT #1177
  เจ็ตสกี
  KAWASAKI
 • 1178
  LOT #1178
  เจ็ตสกี
  KAWASAKI
 • 1179
  LOT #1179
  เจ็ตสกี
  KAWASAKI
 • 1180
  LOT #1180
  เจ็ตสกี
  KAWASAKI
 • 1181
  LOT #1181
  เจ็ตสกี
  KAWASAKI
 • 1182
  LOT #1182
  เจ็ตสกี
  KAWASAKI
 • 1183
  LOT #1183
  เจ็ตสกี
  KAWASAKI
 • 1184
  LOT #1184
  เจ็ตสกี
  KAWASAKI
 • 1185
  LOT #1185
  เจ็ตสกี
  YAMAHA
 • 1186
  LOT #1186
  เจ็ตสกี
  YAMAHA
 • 1187
  LOT #1187
  เจ็ตสกี
  YAMAHA
 • 1188
  LOT #1188
  เจ็ตสกี
  YAMAHA
 • 1189
  LOT #1189
  เจ็ตสกี
  KAWASAKI
 • 1190
  LOT #1190
  เจ็ตสกี
  YAMAHA
 • 1191
  LOT #1191
  เจ็ตสกี
  KAWASAKI
 • 1192
  LOT #1192
  เจ็ตสกี
  KAWASAKI
 • 1194
  LOT #1194
  เจ็ตสกี
  SEADOO
 • 1195
  LOT #1195
  เจ็ตสกี
  SEADOO