#NO LOT ครั้งที่ # วันที่ประมูล ( ) • YEAR : -
 • 6076695


การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 200,000
อัตราภาษีนำเข้า % ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 0
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 200,000
VAT % 0
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 200,000
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
10,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 700
ราคา 200,000 ค่าบริการออกของกรมศุลกากร/LOT 3,500
VAT 7% จากค่าบริการออกของกรมศุลกากร 245
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 214,445
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง
Info! Here is Default Unify Buttons.
ประเภทเจ็ทสกี
   ประเภท เรือเจ็ทสกีแบบนั่ง
ขนาด
   ความกว้าง อื่นๆ ระบุ 1m
   ความยาว อื่นๆ ระบุ 2.80m
   ความสูง อื่นๆ ระบุ 40cm
เครื่องยนต์ต้นกำลัง
   เครื่องยนต์เรือเจ็ทสกี เครื่องยนต์สตาร์ทไม่ติด ไดร์สตาร์ทเสีย
   ชนิดน้ำมันเชื้อเพลิง เบนซิน
   ระบบระบายความร้อน ดึงน้ำเข้าระบาย
   ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์ ไฟฟ้า
   
สินค้าที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ
 • 0807
  LOT #0807
  เจ็ตสกี
  KAWASAKI
 • 0808
  LOT #0808
  เจ็ตสกี
  KAWASAKI
 • 0809
  LOT #0809
  เจ็ตสกี
  KAWASAKI
 • 0810
  LOT #0810
  เจ็ตสกี
  KAWASAKI
 • 0811
  LOT #0811
  เจ็ตสกี
  KAWASAKI
 • 0812
  LOT #0812
  เจ็ตสกี
  KAWASAKI
 • 0813
  LOT #0813
  เจ็ตสกี
  KAWASAKI
 • 0814
  LOT #0814
  เจ็ตสกี
  KAWASAKI
 • 0815
  LOT #0815
  เจ็ตสกี
  KAWASAKI
 • 0816
  LOT #0816
  เจ็ตสกี
  SEADOO
 • 0817
  LOT #0817
  เจ็ตสกี
  SEADOO
 • 0818
  LOT #0818
  เจ็ตสกี
  SEADOO
 • 0819
  LOT #0819
  เจ็ตสกี
  YAMAHA
 • 0820
  LOT #0820
  เจ็ตสกี
  YAMAHA
 • 0821
  LOT #0821
  เจ็ตสกี
  YAMAHA
 • 0823
  LOT #0823
  เจ็ตสกี
  YAMAHA
 • 0824
  LOT #0824
  เจ็ตสกี
  KAWASAKI
 • 0825
  LOT #0825
  เจ็ตสกี
  KAWASAKI
 • 0826
  LOT #0826
  เจ็ตสกี
  KAWASAKI
 • 0827
  LOT #0827
  เจ็ตสกี
  KAWASAKI
 • 0828
  LOT #0828
  เจ็ตสกี
  SEADOO
 • 0829
  LOT #0829
  เจ็ตสกี
  SEADOO
 • 0830
  LOT #0830
  เจ็ตสกี
  SEADOO
 • 0831
  LOT #0831
  เจ็ตสกี
  SEADOO
 • 0832
  LOT #0832
  เจ็ตสกี
  SEADOO
 • 0833
  LOT #0833
  เจ็ตสกี
  YAMAHA
 • 0834
  LOT #0834
  เจ็ตสกี
  YAMAHA
 • 0835
  LOT #0835
  เจ็ตสกี
  YAMAHA
 • 0836
  LOT #0836
  เจ็ตสกี
  YAMAHA
 • 0837
  LOT #0837
  เจ็ตสกี
  YAMAHA
 • 0838
  LOT #0838
  เจ็ตสกี
  YAMAHA
 • 0839
  LOT #0839
  เจ็ตสกี
  YAMAHA
 • 0840
  LOT #0840
  เจ็ตสกี
  YAMAHA