lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
#F0953 ครั้งที่ #F170 วันที่ประมูล 22-25 พฤษภาคม 2562 ( กม.35 )

ประเภท : เรือและเจ็ทสกี / เรือ

ยี่ห้อ : YANMAR

รุ่น : FM23B

S/NO : 0-0007

E/NO :

C/NO :

เรือพร้อมเครื่องยนต์

*** EXCLUDE 0% THAI IMPORT DUTY ***

 • YEAR : -
 • กม.35
 • 492
การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 200,000
อัตราภาษีนำเข้า 0% ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 0
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 200,000
VAT 7 % 14,000
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 214,000
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
10,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 700
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 224,700
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าบริการออกของ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง
KM.35 ลานประมูล กม.35 (เขตปลอดอากร สินค้ายังไม่เสียอากรนำเข้าประเทศไทย)
สินค้าที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ
 • F0913
  LOT #F0913
  เรือ
  ACHILLES
 • F0944
  LOT #F0944
  เรือ
  YAMAHA
 • F0893
  LOT #F0893
  เรือ
  AIR NAUTIQUE
 • F0894
  LOT #F0894
  เรือ
  NO BRAND
 • F0895
  LOT #F0895
  เรือ
  NO BRAND
 • F0896
  LOT #F0896
  เรือ
  NO BRAND
 • F0897
  LOT #F0897
  เรือ
  NO BRAND
 • F0898
  LOT #F0898
  เรือ
  NO BRAND
 • F0899
  LOT #F0899
  เรือ
  NO BRAND
 • F0900
  LOT #F0900
  เรือ
  NO BRAND
 • F0901
  LOT #F0901
  เรือ
  SEADOO
 • F0902
  LOT #F0902
  เรือ
  NISSAN
 • F0903
  LOT #F0903
  เรือ
  NO BRAND
 • F0904
  LOT #F0904
  เรือ
  YAMAHA
 • F0905
  LOT #F0905
  เรือ
  YAMAHA
 • F0906
  LOT #F0906
  เรือ
  YAMAHA
 • F0907
  LOT #F0907
  เรือ
  YAMAHA
 • F0908
  LOT #F0908
  เรือ
  YAMAHA
 • F0909
  LOT #F0909
  เรือ
  YAMAHA
 • F0910
  LOT #F0910
  เรือ
  YANMAR
 • F0911
  LOT #F0911
  เรือ
  YANMAR
 • F0912
  LOT #F0912
  เรือ
  YANMAR
 • F0914
  LOT #F0914
  เรือ
  ACHILLES
 • F0915
  LOT #F0915
  เรือ
  AKASHI
 • F0916
  LOT #F0916
  เรือ
  NISSAN
 • F0917
  LOT #F0917
  เรือ
  NISSAN
 • F0918
  LOT #F0918
  เรือ
  NO BRAND
 • F0919
  LOT #F0919
  เรือ
  NO BRAND
 • F0920
  LOT #F0920
  เรือ
  NO BRAND
 • F0921
  LOT #F0921
  เรือ
  NO BRAND
 • F0922
  LOT #F0922
  เรือ
  SEA RAY
 • F0923
  LOT #F0923
  เรือ
  SEASWIRL
 • F0924
  LOT #F0924
  เรือ
  SUZUKI
 • F0925
  LOT #F0925
  เรือ
  YAMAHA
 • F0926
  LOT #F0926
  เรือ
  YAMAHA
 • F0927
  LOT #F0927
  เรือ
  YAMAHA
 • F0928
  LOT #F0928
  เรือ
  YAMAHA
 • F0929
  LOT #F0929
  เรือ
  YAMAHA
 • F0930
  LOT #F0930
  เรือ
  YAMAHA
 • F0931
  LOT #F0931
  เรือ
  YAMAHA
 • F0932
  LOT #F0932
  เรือ
  YAMAHA
 • F0933
  LOT #F0933
  เรือ
  YAMAHA
 • F0934
  LOT #F0934
  เรือ
  YAMAHA
 • F0935
  LOT #F0935
  เรือ
  YAMAHA
 • F0936
  LOT #F0936
  เรือ
  YAMAHA
 • F0937
  LOT #F0937
  เรือ
  YAMAHA
 • F0938
  LOT #F0938
  เรือ
  YAMAHA
 • F0939
  LOT #F0939
  เรือ
  YAMAHA
 • F0940
  LOT #F0940
  เรือ
  YAMAHA
 • F0941
  LOT #F0941
  เรือ
  YAMAHA
 • F0942
  LOT #F0942
  เรือ
  YAMAHA
 • F0943
  LOT #F0943
  เรือ
  YAMAHA
 • F0945
  LOT #F0945
  เรือ
  YAMAHA
 • F0946
  LOT #F0946
  เรือ
  YAMAHA
 • F0947
  LOT #F0947
  เรือ
  YAMAHA
 • F0948
  LOT #F0948
  เรือ
  YAMAHA
 • F0949
  LOT #F0949
  เรือ
  YAMAHA
 • F0950
  LOT #F0950
  เรือ
  YAMAHA
 • F0951
  LOT #F0951
  เรือ
  YAMAHA
 • F0952
  LOT #F0952
  เรือ
  YAMAHA
 • F0954
  LOT #F0954
  เรือ
  YANMAR
 • F0955
  LOT #F0955
  เรือ
  YANMAR
 • F0956
  LOT #F0956
  เรือ
  YANMAR