#NO LOT ครั้งที่ # วันที่ประมูล ( ) • YEAR : -
 • 5545935


การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 200,000
อัตราภาษีนำเข้า % ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 0
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 200,000
VAT % 0
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 200,000
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
10,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 700
ราคา 200,000 ค่าบริการออกของกรมศุลกากร/LOT 3,500
VAT 7% จากค่าบริการออกของกรมศุลกากร 245
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 214,445
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง
Info! Here is Default Unify Buttons.
ประเภทเรือ
   ประเภท เรือประมง
ขนาด
   ความกว้าง อื่นๆ ระบุ 1.90m
   ความยาว อื่นๆ ระบุ 7.10m
   ความลึก อื่นๆ ระบุ 90cm
เครื่องยนต์ต้นกำลัง
   เครื่องยนต์เรือ อื่นๆระบุขนาด
   สถานะเครื่องยนต์ สตาร์ทติด
   ชนิดน้ำมันเชื้อเพลิง ดีเซล
   ระบบระบายความร้อน หม้อน้ำ
   ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์ ไฟฟ้า
   
สินค้าที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ
 • 0804
  LOT #0804
  เรือ
  NO BRAND
 • 0805
  LOT #0805
  เรือ
  NO BRAND
 • 0806
  LOT #0806
  เรือ
  NO BRAND
 • 0807
  LOT #0807
  เรือ
  NO BRAND
 • 0808
  LOT #0808
  เรือ
  NO BRAND
 • 0809
  LOT #0809
  เรือ
  NO BRAND
 • 0810
  LOT #0810
  เรือ
  NO BRAND
 • 0811
  LOT #0811
  เรือ
  NO BRAND
 • 0812
  LOT #0812
  เรือ
  NO BRAND
 • 0813
  LOT #0813
  เรือ
  NO BRAND
 • 0814
  LOT #0814
  เรือ
  NO BRAND
 • 0815
  LOT #0815
  เรือ
  NO BRAND
 • 0816
  LOT #0816
  เรือ
  NO BRAND
 • 0817
  LOT #0817
  เรือ
  NO BRAND
 • 0818
  LOT #0818
  เรือ
  NO BRAND
 • 0819
  LOT #0819
  เรือ
  NO BRAND
 • 0820
  LOT #0820
  เรือ
  NO BRAND
 • 0821
  LOT #0821
  เรือ
  NO BRAND
 • 0822
  LOT #0822
  เรือ
  QUINTREX
 • 0823
  LOT #0823
  เรือ
  ALLY CRAFT
 • 0824
  LOT #0824
  เรือ
  JIBAZOUSEN
 • 0825
  LOT #0825
  เรือ
  RYOBI
 • 0826
  LOT #0826
  เรือ
  OMC
 • 0827
  LOT #0827
  เรือ
  YAMAHA
 • 0828
  LOT #0828
  เรือ
  YAMAHA
 • 0829
  LOT #0829
  เรือ
  BRAVECOX
 • 0830
  LOT #0830
  เรือ
  CHARGER
 • 0831
  LOT #0831
  เรือ
  NO BRAND
 • 0832
  LOT #0832
  เรือ
  NO BRAND
 • 0833
  LOT #0833
  เรือ
  NO BRAND
 • 0834
  LOT #0834
  เรือ
  NO BRAND
 • 0835
  LOT #0835
  เรือ
  YAMAHA
 • 0836
  LOT #0836
  เรือ
  YAMAHA
 • 0837
  LOT #0837
  เรือ
  YAMAHA
 • 0838
  LOT #0838
  เรือ
  MARINE SIX
 • 0839
  LOT #0839
  เรือ
  NO BRAND
 • 0840
  LOT #0840
  เรือ
  NO BRAND
 • 0841
  LOT #0841
  เรือ
  YAMAHA
 • 0842
  LOT #0842
  เรือ
  YAMAHA
 • 0843
  LOT #0843
  เรือ
  YAMAHA
 • 0844
  LOT #0844
  เรือ
  YANMAR
 • 0845
  LOT #0845
  เรือ
  YANMAR
 • 0846
  LOT #0846
  เรือ
  YANMAR
 • 0847
  LOT #0847
  เรือ
  YAMAHA
 • 0848
  LOT #0848
  เรือ
  YAMAHA
 • 0849
  LOT #0849
  เรือ
  ALEX
 • 0850
  LOT #0850
  เรือ
  BAYLINER
 • 0851
  LOT #0851
  เรือ
  BOMBARDIER
 • 0852
  LOT #0852
  เรือ
  NISSAN
 • 0853
  LOT #0853
  เรือ
  NISSAN
 • 0854
  LOT #0854
  เรือ
  NISSAN
 • 0855
  LOT #0855
  เรือ
  SUZUKI
 • 0856
  LOT #0856
  เรือ
  YAMAHA
 • 0857
  LOT #0857
  เรือ
  YAMAHA
 • 0858
  LOT #0858
  เรือ
  YAMAHA
 • 0859
  LOT #0859
  เรือ
  YAMAHA
 • 0860
  LOT #0860
  เรือ
  YAMAHA
 • 0861
  LOT #0861
  เรือ
  YAMAHA
 • 0862
  LOT #0862
  เรือ
  YAMAHA
 • 0863
  LOT #0863
  เรือ
  YAMAHA
 • 0864
  LOT #0864
  เรือ
  YAMAHA
 • 0865
  LOT #0865
  เรือ
  YAMAHA
 • 0866
  LOT #0866
  เรือ
  YAMAHA
 • 0867
  LOT #0867
  เรือ
  YAMAHA
 • 0868
  LOT #0868
  เรือ
  YAMAHA
 • 0869
  LOT #0869
  เรือ
  YAMAHA
 • 0870
  LOT #0870
  เรือ
  YAMAHA